חפש

קטגוריות

סימינריון דיור בר השגה הקצאת מקרקעי ציבור להתיישבות נפרדת


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

32 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  10086

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת 2015 באונ' חיפה, אצל ד"ר הרצוג 

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

תוכן עניינים

מבוא. 3

הפרדה קהילתית. 5

השוויון האינדיווידואלי 5

תביעת החברים בקהילת המיעוט להפרדה מתוך שוויון 6

הקצאה נפרדת והצורך להבטיח שוויון 14

הקצאה נפרדת וזכות ההתאגדות. 16

הליך ההקצאה. 17

על הצורך בשקיפות. 17

2. בחינה של הליכי ההקצאה הקיימים.. 18

צדק מוסדי 21

סיכום.. 24

ביבליוגרפיה. 25

 

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי, בעל אספקטים מעניינים. בעבודה זו אנסה להקיף את כל האספקטים של התופעה. 

ההתיישבות הנפרדת אינה עוד תוצאה של התפתחות היסטורית טבעית המתרחשת כמעט מאליה, או פרי של הטלת גורל על-ידי מנהיג במצוות האל. כיום מדובר בהקצאה של קרקעות המדינה שהיא פרי של תכנון על-ידי השלטון. אכן, גופים ממשלתיים שונים מנצחים על מלאכת ההקצאה של מקרקעין למגורי הציבור הרחב. מקרקעי ישראל, הכוללים את המקרקעין הרשומים על שם המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל,[1] מהווים כ-93% מסך כל הקרקעות במדינה[2]. מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל) מופקד על ניהולן, לרבות החכרתן למגורים[3]. המינהל משתף גופים שלטוניים אחרים בהקצאת קרקעות לצורך אכלוסן הייחודי. שותפים לו גם משרד הבינוי והשיכון, ועדות התכנון שבאחריות משרד הפנים והרשויות המקומיות[4]. המינהל מציע להחכיר קרקעות ליחידים על בסיס השתייכותם לקהילה מסוימת. משרד הבינוי והשיכון מזמין קבלנים לבנות לקבוצות מוגדרות של משתכנים. במילים אחרות, לא זו בלבד שהמדינה אינה מתערבת בשוק המקרקעין כדי לאסור במפורש על פרטים לערוך הבחנות בין מתקשרים פוטנציאליים על בסיס קבוצתי בביצוע עסקות במקרקעין, התערבות שנמצאה נחוצה וראויה במדינות אחרות,[5] אלא היא פועלת במקרקעין הרבים שבבעלותה או בשליטתה דווקא מתוך מגמה של יצירת הפרדה טריטוריאלית בין-קהילתית. וכך, איזורים שונים בארץ מתאכלסים על-פי מפתח קבוצתי: שכונות ואף ערים מיועדות לציבור החרדי, אגודות שיתופיות ועמותות שונות משיגות בלעדיות ביישוב או ביישובים חדשים, תושבי יישובים שונים מקבלים עדיפות ולעיתים בלעדיות בחכירתן של יחידות דיור באיזור יישובם[6].

הקצאות שלטוניות אלה צריכות כמובן לעלות בקנה אחד עם עקרונות המשפט החוקתי והמינהלי[7]. אולם שיטת הפסיפס ההתיישבותי עומדת בסתירה לעקרון-יסוד המהדהד זה יותר מארבעים שנה בשיח הציבורי. כוונתי לשלילת המדיניות של נפרד אבל שווה (equal but separate). פסק-הדין בעניין

Education of Board. v, Brown [8] שקבע כי מדיניות זו, בתחום החינוך, הינה מפלה ביסודה

(unequal inherently), שימש מאז ניתן, בשנת 1954, בסיס לרוויזיה מרחיקת-לכת בהתייחסות לפתרון בעיות של פערים בין חלקים שונים בחברה, הן בארצות-הברית,[9] הן ברחבי העולם,[10] ואף בישראל ניכרת השפעתו[11]. גישה זו של עוורון צבעים, שהעמידה כנקודת-מוצא שלילה של כל מדיניות של הפרדה, אפילו היא שוויונית, מהווה עיקרון בסיסי הרווח בחשיבה החוקתית עד היום. בחיבור זה אטען שתחולתה של גישת עוורון הצבעים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסק-הדין בעניין Brown, מוגבלת היא, ואינה משתרעת על אותם מקרים בהם היוזמה להפרדה באה מקרב קבוצות מקופחות, הרואות בהפרדה אמצעי חיוני לשימור תרבותן ולקידום מעמדן. כך, אף-על-פי שמדיניות הפסיפס בהקצאת שטחי מקרקעין, המבוססת על יצירת הפרדה טריטוריאלית בין אזרחים רק בשל השתייכותם לקבוצות אוכלוסין שונות, עומדת בסתירה לגישת עוורון הצבעים, יש מצבים שיהיה מוצדק בהם ליישמה. אכן, אין לשכוח שגישת Brown עוררה התנגדות עזה דווקא בקרב שחורים בארצות-הברית, בשל המסר המשפיל שניתן למצוא בה, לפיו השחורים אינם יכולים לדאוג לקידומם בכוחות עצמם במסגרות חינוכיות ואחרות ייחודיות לשחורים, וכן, בדיעבד, בשל כשלון החינוך המעורב-להלכה[12]. השלכות שליליות נוספות של מדיניות עוורון הצבעים על התביעות הקבוצתיות של השחורים באו לידי ביטוי לפני שנים מספר עם דחיית בקשתם של שחורים לקבל תמיכה פדרלית לקולג' שנועד לשחורים בלבד.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 סעיף 1 לחוק-יסוד: מקרקעי ישראל.

יהושע ויסמן הגבלת נוכרים ברכישת מקרקעין - מחקר השוואתי 495, 483

to Approaches Conscious - Race" Gelber Bruce  409 . U.S 392 . Co Mayer

37 "Integration to Road the on Pitfalls Some :Housing in Segregation Ending

Trosman Elizabeth & Rubinowitz . S Leonard ;921  . Rev . L Rutgers

Housing Fair Implementing :Dream American the and Action Affirmative"

;491  Rev . L . U . Nw 74 "Programs Homeownership Federal in Policies

for Remedies in Community Nonwhite of Devaluation The" Tein . R Michael

1470, 1463 . Rev . L . Pa . U 140 "Discrimination Housing Subsidized.

 Oxford) Culture and Community, Liberalism Kymlicka Will

141-157.

 

 

===========================

הנחה 10 אחוז למשלמים בכרטיס אשראי רגיל בינ"ל או פאיי פאל :

אחרי לחיצה על הכפתור הירוק מתחת למחיר למעלה, במסך הבא ללחוץ על הריבוע הקטן של הקופון , שם להקישקוד קופון 010 ולאשר אותו ואז המחיר בסל יירד בעשרה אחוז! במסךהבא לבחור באפשרות של קניה מאובטחת ולשלם בכרטיס אשראי רגיל בינ"ל (לא דיירקט או מקומי) או בפאי פאל.

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו הכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 

סרטון על אופן רכישה 

 של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©