חפש

קטגוריות

תזה ברפואת שיניים באנגלית ENDODONTIC TREATMENT VERSUS IMPLANT D.M.D THESIS


 35 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10275

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

גלול עכבר מטה


₪ 490


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת 

UNIVERSITY OF DEBRECEN

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

 

Table of Contents
1. Introduction 03
2. History
2.1. History of Endodontics 05
2.2. History of Implantology 10
2.3. Methods in Endodontics and implantology therapy 13
2.3.1. Endodontic Microsurgery to Save Teeth 15
2.3.2. Same day (Immediate) load implantation 17
3. Factors influence the treatment plan
3.1. Survival rates 19
3.2. Patient factors 24
3.3. Treatment duration 27
3.4. Esthetics concerns 29
3.5. Treatment Cost 31
3.6. Risk factors 33
4. Conclusion
5. Acknowledgment
6. References
1. Introduction
Dentists frequently face the predicament of whether to endodontically treat a dubious tooth
or to replace it with an implant. Dentists make the decision for extracting a tooth based on
risk factors such as periodontal and endodontic criteria, remaining tooth structure, size of
previous restorations and the strategic level of a tooth within the dentition. A single
recognizable risk can be easy to manage clinically, but presence of multiple risk factors
endanger the survival of a compromised tooth.[114][156]
Literary data are the foundation for the risk evaluation and long-term prognosis
determination of the tooth requiring root canal treatment (RCT) or extraction and
replacement with an dental implant. The literature, contains contradiction in terms of the
meaning of success and survival of endodontically treated teeth and implants.[70]
Likewise, the reported success rates do not equate to the likelihood of a aid and abet
outcome when applied to a special case.[73]
Iqbal and Kim found that much more rigorous outcome criteria were applied to the
evaluation of ‘successful’ RCT, inclusive the lack of a periapical radiolucency. On the other
hand, the use of less rigorous criteria in dental implantology may interpret to higher rates
of success.[70]
In accordance with a review, the survival of healthful and treated teeth is greater than that
of implants, provided that dental implant loss before loading was added to that during
function over 10 years.[56]
Additional misunderstanding is provoked since, in some studies, retention or survival rates
including successful teeth and also implants classified as surviving. The reader in implant
studies must know the differences in outcome data based on the restoration or implant
level, which involves superstructures and Implants.[113]
3
In root canal treated teeth, complications are mainly connected to endodontic retreatment,
or obstinate apical periodontitis as evaluated from radiographs, whereas in implants,
different technical problems appears or surgical interventions were needed to treat periimplantitis.[
35]
In multiple publications discussion behaved on whether tooth conservation by surgical and
nonsurgical endodontic means, or replacement with an dental implant is more useful in the
long-term, i.e., whether ‘Implants are better than teeth’ or ‘Implants are more trustworthy
abutment’.[9] [27] [32] [41] [74] [95] [83] [121] [133] [140] [141] [144] [154]
Due to the alike outcomes of implant and RCT, the adjudication to replace a tooth with an
implant or treat it endodontically , should be on basis of factors different than expected
treatment result alone.[98]
The main aim of my thesis is to describe the crucial criteria & a systematic process for
deciding upon RCT or the implant, in basis of the best proof from the literature. Regarding
treatment considerations which lack clear evidence in basis of guidelines, a unity was
reached under the authors specialized in restorative and endodontics dentistry and
implantology.
4
2.1 History of Endodontics
Endodontics is a field of dentistry begined in 17th century and interested with the study of
Anatomy, Pathology, Physiology of the dental pulp & periradicular region and the way of
their treatment. Its study and practice embraces the basis of clinical sciences and biology
of the pulp including prevention and treatment of the injuries and diseases of the pulp, and
connected periradicular conditions.[7]
Charles Allen, was the mother of invention and writer of the first dentistry book in English-
Language and described the techniques of transplantation in dentistry. He experimented
new materials, instruments, and techniques, to relieve pain of teeth and maintain exposed
pulp in 1687.[28]
Pierre Fauchard was the founder of modern dentistry and writer of “Le chirurgien dentiste”
described the dental pulp and tooth worm, considered the cause of toothaches and caries
since the time of the Assyrians. He also demonstrated the removal of pulp tissue in 1746.
[94]
Leonard Koecker used heat instruments to singe exposed pulp and preserved it with lead
foil.[7]
Shearjashub Spooner introduced arsenic trioxide for pulp devitalization in 1836, and two
year after Edwin Maynard presented the first root canal instrument created by filing a
watch spring.[7]
„Gutta-percha“, a filling material was presented in 1847 by Edwin Truman.[7]
S.C. Barnum prepared for tooth isolation during filling a rubber leaf in 1864, and later in
1873 he introduced the first rubber dam clamp-forceps with G.A. Bowman.[4][29]
Bowman obturated in 1867, root canals using gutta-percha cones as the single material.
And Magitot used an electric current for testing pulp vitality

Table of Contents

1. Introduction 03

2. History

2.1. History of Endodontics 05

2.2. History of Implantology 10

2.3. Methods in Endodontics and implantology therapy 13

2.3.1. Endodontic Microsurgery to Save Teeth 15

2.3.2. Same day (Immediate) load implantation 17

3. Factors influence the treatment plan

3.1. Survival rates 19

3.2. Patient factors 24

3.3. Treatment duration 27

3.4. Esthetics concerns 29

3.5. Treatment Cost 31

3.6. Risk factors 33

4. Conclusion

5. Acknowledgment

6. References

1. Introduction

Dentists frequently face the predicament of whether to endodontically treat a dubious tooth

or to replace it with an implant. Dentists make the decision for extracting a tooth based on

risk factors such as periodontal and endodontic criteria, remaining tooth structure, size of

previous restorations and the strategic level of a tooth within the dentition. A single

recognizable risk can be easy to manage clinically, but presence of multiple risk factors

endanger the survival of a compromised tooth.[114][156]

Literary data are the foundation for the risk evaluation and long-term prognosis

determination of the tooth requiring root canal treatment (RCT) or extraction and

replacement with an dental implant. The literature, contains contradiction in terms of the

meaning of success and survival of endodontically treated teeth and implants.[70]

Likewise, the reported success rates do not equate to the likelihood of a aid and abet

outcome when applied to a special case.[73]

Iqbal and Kim found that much more rigorous outcome criteria were applied to the

evaluation of ‘successful’ RCT, inclusive the lack of a periapical radiolucency. On the other

hand, the use of less rigorous criteria in dental implantology may interpret to higher rates

of success.[70]

In accordance with a review, the survival of healthful and treated teeth is greater than that

of implants, provided that dental implant loss before loading was added to that during

function over 10 years.[56]

Additional misunderstanding is provoked since, in some studies, retention or survival rates

including successful teeth and also implants classified as surviving. The reader in implant

studies must know the differences in outcome data based on the restoration or implant

level, which involves superstructures and Implants.[113]

3

In root canal treated teeth, complications are mainly connected to endodontic retreatment,

or obstinate apical periodontitis as evaluated from radiographs, whereas in implants,

different technical problems appears or surgical interventions were needed to treat periimplantitis.[

35]

In multiple publications discussion behaved on whether tooth conservation by surgical and

nonsurgical endodontic means, or replacement with an dental implant is more useful in the

long-term, i.e., whether ‘Implants are better than teeth’ or ‘Implants are more trustworthy

abutment’.[9] [27] [32] [41] [74] [95] [83] [121] [133] [140] [141] [144] [154]

Due to the alike outcomes of implant and RCT, the adjudication to replace a tooth with an

implant or treat it endodontically , should be on basis of factors different than expected

treatment result alone.[98]

The main aim of my thesis is to describe the crucial criteria & a systematic process for

deciding upon RCT or the implant, in basis of the best proof from the literature. Regarding

treatment considerations which lack clear evidence in basis of guidelines, a unity was

reached under the authors specialized in restorative and endodontics dentistry and

implantology.

4

2.1 History of Endodontics

Endodontics is a field of dentistry begined in 17th century and interested with the study of

Anatomy, Pathology, Physiology of the dental pulp & periradicular region and the way of

their treatment. Its study and practice embraces the basis of clinical sciences and biology

of the pulp including prevention and treatment of the injuries and diseases of the pulp, and

connected periradicular conditions.[7]

Charles Allen, was the mother of invention and writer of the first dentistry book in English-

Language and described the techniques of transplantation in dentistry. He experimented

new materials, instruments, and techniques, to relieve pain of teeth and maintain exposed

pulp in 1687.[28]

Pierre Fauchard was the founder of modern dentistry and writer of “Le chirurgien dentiste”

described the dental pulp and tooth worm, considered the cause of toothaches and caries

since the time of the Assyrians. He also demonstrated the removal of pulp tissue in 1746.

[94]

Leonard Koecker used heat instruments to singe exposed pulp and preserved it with lead

foil.[7]

Shearjashub Spooner introduced arsenic trioxide for pulp devitalization in 1836, and two

year after Edwin Maynard presented the first root canal instrument created by filing a

watch spring.[7]

„Gutta-percha“, a filling material was presented in 1847 by Edwin Truman.[7]

S.C. Barnum prepared for tooth isolation during filling a rubber leaf in 1864, and later in

1873 he introduced the first rubber dam clamp-forceps with G.A. Bowman.[4][29]

Bowman obturated in 1867, root canals using gutta-percha cones as the single material.

And Magitot used an electric current for testing pulp vitality

 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

סרטון על אופן רכישה 

 של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאלסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©