חפש

קטגוריות

תזה בחינוך: יחסים בין תלמידים בכיתה יסודי תוכנית התערבות בנושא: שיפור היחסים בין התלמידים בכיתה ד', תיזה


72 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10323

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


עבודת המחקר הוגשה פעם אחת בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במכללת קיי , אצל ד"ר לנזמן

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

תוכן עניינים

הקדמה

רקע על בית הספר

מחקר פעולה

כלי הערכה אשר סייעו  באבחון

תוצאות

רקע תיאורטי – אקלים כיתה וחשיבותו

נערכת התוכית

דיון וסיכום

דיון רפלקטיבי ואינטגראציה

מקרות

נספחים 

 

עבודה זו נכתבת במסגרת לימודי ה-MEd בייעוץ חינוכי. במשך שנה התלוותי ליועץ בית הספר בעבודתו היום יומית. המטרה המרכזית בעבודה הנוכחית הינה שיפור היחסים בין התלמידים בכיתה .אבחון הכיתה נערך בעזרת תצפיות, ראיונות אישיים וקבוצתיים עם המחנכת, והתלמידים. בהתאם לצרכים פניתי למקורות מידע שהעשירו את הבסיס התיאורטי בתהליך העבודה ובכתיבת תכנית ההתערבות.

למדתי רבות על עצמי דרך פעולת ההתערבות, במיוחד כיועצת לעתיד. הקשר עם המחנכת והתלמידים אִפשר לי לבחון את עצמי וּלהבין את משמעות התפקיד החדש אליו הוכשרתי.

בעבודה אציג את אבחון בית הספר, זיהוי הבעיה והרציונאל לבחירת תוכנית ההתערבות, הרקע הספרותי שליווה את בניית התוכנית ותאור תוכנית ההתערבות. הדיון והמסקנות יתארו את ההתערבות כתהליך של מחקר פעולה.

באופן כללי יש שני חלקים בולטים בתוך סיכום העבודה. החלק הראשון מתייחס כמובן להצלחה או אי ההצלחה של תוכנית ההתערבות עצמה. מצד אחד ישנה הצלחה לתוכנית, גם אם התוכנית הלכה למעשה בפועל, הייתה שונה מהתכנון המקורי, ובמובן זה הסטייה מהתכנון המקורי היא אינה לחיוב, במילים אחרות התוכנית אשר יצאה לפועל בסופו של דבר היא חלקית ומצומצמת ביחס לתוכנית המקורית , אולם יחד עם זאת ולמרות המגבלות הללו התוכנית אכן תרמה הן לתלמידים והן למחנכת עצמה. התלמידים מצד אחד קיבלו במה והזדמנות להביע את רגשותיהם, ללמוד על מה אחרים מרגישים , כמו גם לימוד של דרכי התמודדות החדשות. העלאת הבעיות בפני הכיתה , הדיבור והדיון המשותף בהם סייע לתלמידים להתמודד תוך  כדי מציאת כלים פרקטים ודרכי התמודדות, אולם גם הבהיר להם באופן חד משמעי שהם אינן לבד במערכה וכי מה שהם חשים ומה שהם חווים הם דברים נורמאליים וטבעיים.

מנהל בית הספר שם דגש חזק על  אקלים כיתה חיובי הוא הגדיר זאת כציפייה שכל אחד מן התלמידים בכיתה יעשה כמיטב יכולתו בתחומים השונים לסייע לזולת ולהשפיע במידה גבוהה זה על זה ועל המורה. באקלים כיתה חיובי קיימת רמה גבוהה של משיכה לקבוצה ולבני הכיתה ורמה גבוהה של הבעת רגשות. קיימות נורמות התומכות בהדגשת האינדיבידואל. יש ותקשורת בין אישית יעילה בקבוצה קשורים אף הם ללימוד. לכן בכיתה כזו יש לצפות להנעה חזקה של תלמידים ומורים כאחד בכדי להגשים מטרות משותפות, רגשות הערכה עצמית חיובית והרגשת ביטחון בקבוצה, מידה גבוהה של מעורבות והרגשה נעימה של חברי הקבוצה. מנגד בכיתה בעלת אקלים שלילי- הדבר יכול להשתבש בצורה שתצא מכלל שליטה.בבית הספר שמים דגש רב על אקלים הכיתה ושיתוף התלמידים והמורים בנעשה בבית הספר, לאחר תוכנית ההתערבות נראה כי תחומים אלה באו לידי ביטוי בכיתות, התלמידים מביעים את עצמם ויש מי ששומע ומפנים.

מפי התלמידים עולה כי  איכות בית הספר עלתה והשבעות רצון שלהם ממנו גם. התלמידים הדגישו כי חשוב לכבד אחד את השני ולא לריב וכן להקשיב לאחר כשהוא מדבר כדי שגם אותך יכבדו, לדעת התלמידים המורים בבית הספר מאוד מדגישים את החינוך וסבלנות ההקשבה ומקפידים על תקנון בית הספר, אם תלמיד מפריע בכיתה ישר תבוא תגובה מצד המורה לדבריהם כך נשמר הסדר בכיתה.

 

אני סבורה כי עניין זה תרם רבות לתלמידים. בנוסף יש לזכור גם מהי האלטרנטיבה, כלומר גם אם תוכנית זו היא מצומצמת וחלקית וניתן בהחלט להרחיב אותה, ראשית היא גם משהו ואולי אף גרעין קטן אשר ממנו תתפתח בעתיד תוכנית מורכבת יותר, בנוסף היעדר אלטרנטיבה אחרת בבית הספר.

 

בתוכנית ההתערבות הצלחנו לעורר בתלמידים מחשבות וחשיבה רפלקטיבית נכונה על התוכן בסדנה ולתת להם להרגיש בנוחיות בזמן הסדנאות . התלמידים המתינו לסדנה בסבלנות , כמו כן תלמידים מכיתות אחרות ביקשו להצטרף לתוכנית . דבר המוכיח שאוכלוסיית המחקר מדליפה את המתרחש בסדנאות לתלמידים אחרים וזהי המטרה להפוך אותה כזרע משפיע לטובה לשינוי באווירה בבית ספר .

דבר נוסף ששמח אותי קיבלתי מכתבים מהתלמידים שהם מרוצים מהסדנאות ובמיוחד מהפעילות שמכילה כגון : משחקים , חופש דיבור, הבעת רגשות.

אקלים חברתי חיובי ושיפור יכולת הבעת רגשות מעודדים חשיבה ביקורתית ויצירתית, פתיחות התנהגותית ומחשבתית של החברים. קיימת תמיכה של החברים בחברתם ותמיכה של המורה בחברים ברמה הכרתית ורגישות חברתית. החברים אינם חוששים ומתקבלים כיחידים ויחודיים.

נראה כי טיפול ההשתייכות, הלכידות והקירבה וההרגשה כחלק מן המסגרת החברתית מאפשר לילדים לחוש שביעות רצון, רצויים בקבוצה ושיש בכוחם להשפיע ולקחת חלק בהחלטות חברתיות, דבר המונע תיסכול וניכור ובעיקבותיו מונע אלימות בקבוצה.

לאקלים קבוצה חיובי חשיבות רבה למניעת אלימות במישור האישי ושיפור יכולת הבעת רגשות במישור החברתי. במישור האישי הוא תורם להערכה עצמית חיובית של החבר, מקנה ביטחון, ומטפחת אחריות אישית, נכונות למעורבות ולהשתתפות והרגשת שייכות.

במישור החברתי אקלים חיובי מאופיין בהתנהגות דמוקרטית בקבוצה, יש השפעה חיובית על האינטרקציה החברתית בין החברים ועל פעולת הקבוצה כחברה. אקלים זה מעודד שיתוף פעולה ואיכפתיות, המובילים לרצון להגשמת מטרות משותפות של חברים ומנחים ומסייע בהסתגלות החברים למערכת.

למנחה תפקיד משמעותי בשילוב כל המרכיבים בקבוצתו, המצביעים על אווירה נעימה ומאפשרים תקשורת בין אישית נאותה. התייחסות המורה לקבוצתו היא כאל מערכת חברתית ותפקידו לנהלה כדי שתוכל לפעול היטב ולנצל את מלוא הפוטנציאל הטמון בה לשם השגת מטרותיה המשותפות, דבר המונע חיכוחים כשלעצמו. אי לכך תפקידיו קשורים במונחים השונים המשתלבים זה בזה ויוצרים אקלים חיובי (זיו, 1984).

אקלים חברתי חיובי ושיפור יכולת הבעת רגשות מעודדים חשיבה ביקורתית ויצירתית, פתיחות התנהגותית ומחשבתית של החברים. קיימת תמיכה של החברים בחברתם ותמיכה של המורה בחברים ברמה הכרתית ורגישות חברתית. החברים אינם חוששים ומתקבלים כיחידים ויחודיים.

טיפול ההשתייכות, הלכידות והקירבה וההרגשה כחלק מן המסגרת החברתית מאפשר לילדים לחוש שביעות רצון, רצויים בקבוצה ושיש בכוחם להשפיע ולקחת חלק בהחלטות חברתיות, דבר המונע תיסכול וניכור ובעיקבותיו מונע אלימות בקבוצה.

לאקלים קבוצה חיובי חשיבות רבה למניעת אלימות במישור האישי ושיפור יכולת הבעת רגשות במישור החברתי. במישור האישי הוא תורם להערכה עצמית חיובית של החבר, מקנה ביטחון, ומטפחת אחריות אישית, נכונות למעורבות ולהשתתפות והרגשת שייכות.

במישור החברתי אקלים חיובי מאופיין בהתנהגות דמוקרטית בקבוצה, יש השפעה חיובית על האינטרקציה החברתית בין החברים ועל פעולת הקבוצה כחברה. אקלים זה מעודד שיתוף פעולה ואיכפתיות, המובילים לרצון להגשמת מטרות משותפות של חברים ומנחים ומסייע בהסתגלות החברים למערכת.

בסופו של דבר ההתערבות היתה קצרה והחלה בסוף שנת הלימודים ועל כך אני מצרה  .

לסיכום  אני מאמינה כי אם התכנית הייתה יוצאת לפועל זה בהחלט היה עוזר לפחות לחלק מן התלמידים, ומפחית לחץ וחששות מיותרים, נראה לי כי גם אצל תלמידים שלא השתתפו באופן פעיל בשיחות ישנה תחושה של חשש מסויים.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-10 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

שרן, ש' ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך ירושלים ות"א, הוצאת שוקן.

ספרן, מ. שיקול דעת בפתרון בעיות משמעת בחינוך, ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית.

 

McNiff,  Action research for professional development

=================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאלסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©