חפש

קטגוריות

סמינריון משתנים: 1.מחויבות ארגונית 2.שביעות רצון במערכת הבריאות-מחקר כמותני,מחויבות אירגונית השפעה על שביעות רצון אחיות


 30 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10331

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במכללת גורדון, אצל ד"ר ברלב

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93


תוכן העניינים

1 מבוא

2 סקירת ספרות

שביעות רצון מהעבודה ומחויבות ארגונית

2.1 שביעות רצון מהעבודה ומחויבות ארגונית של אחיות

2.2 קונפליקטים במקום העבודה ותפקיד ההנהלה

3 הסקר ותוצאותיו

3.1 שיטת מחקר

3.2 הממצאים

4 לסיכום

 

 שאלת המחקר 

האם קיים קשר בין סביבת העבודה:אהבה למקצוע, קשרים טובים עם עמיתים למקצוע, סיפוק גיוון ועניין, גמישות העבודה, פרנסה ותנאים סוציאליים וניהול?

השערות המחקר 

1. האם יש קשר בין הקשרים עם העמיתים ועם ההנהלה לבין שביעות רצון מן העבודה

2. האם יש קשר בין ההכשרה של האחות לבין שביעות רצון מן העבודה.

 

 ו בוחנת את הגורמים שמשפיעים על שביעות רצונן של אחיות ממקום עבודתן. הבנת הגורמים האלה היא קריטית למניעת העזיבה של אחיות והשארתן במקצוע. תוצאות הסקר מצביעות על כך שיחסים עם העמיתים והנהלה הם משתנה בעל השפעה רבה על נכונותן של אחיות להתמיד במקצוען.

 העיסוק בבדיקת היצע האחיות בעולם המערבי גבר בשנים האחרונות בשל מחסור חמור באחיות וחוסר איזון בין הביקוש לכוח אדם זה לבין ההיצע. סקרים לבחינת היצע האחיות שבוצעו בעולם תרמו להבנה של מבנה כוח העבודה הסיעודי, לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע. כך בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת דוחות ובהם אומדן של אחיות מועסקות על פי אזורים גיאוגרפיים. כמו כן, בעולם נערכו מספר מטה מחקרים (ראה, לדוגמא, Coomber and Barriball,) מקיפים, שיכולים לסייע לתכנון בנוגע למאפייני העבודה, התפלגות התעסוקה לפי תחומים בסיעוד ולפי מגזרים במשק, שיעורי העזיבה וסיבותיה, ותוחלת החיים במקצוע בעבודה מלאה או חלקית. כל אלו מאפשרים בחינה של היצע כוח העבודה מול המקורות העתידיים לתוספת ועשויים לסייע בקבלת החלטות בנושאי מדיניות כוח אדם סיעודי.

 

 המחסור במספר המיטות והעומס במחלקות השונות בבתי החולים, שמקורם בבעיות תקציב, יוצרים מחסור במקצועות רפואה. המחסור בתקנים בבתי החולים מביא לבריחה של אחיות מהתמחויות מסוימות המאופיינות בעומס ובשכר נמוך בשלבים הראשונים של פעילות מקצועית. Gardulf et. al מדווחים שבשבדיה 54 אחוז מאחיות שוקלות לעזוב את המקצוע, על פי Collins et. al., נתונים באנגליה דומים – 45 אחוז. Cortese, Colombo and Ghislieri, מדווחים שבאיטליה חסרות כ-40,000 אחיות! מכאן שיש צורך בטיפול כוללני במשאבי המערכת, לרבות שיפור תנאי העבודה של כל עובדי מגזר הבריאות, בתוכם גם אחיות. פתרון נוסף הוא העלאת גיל הפרישה או שיפור בתנאי העבודה על מנת לצמצם את שיעור הפורשים מן המקצוע.

 

 מחקרים בתחום מהווים בסיס לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע, לבחינת היקף העזיבה המוקדמת של המקצוע, הסיבות לכך, ומאפייני העבודה הקשורים לעזיבה זו, הגורמת למחסור באחיות בכל המדינות המפותחות. מחקרים אלה נחוצים להבנת הדרכים לשימור כוח העבודה ולמניעת עזיבת המקצוע ולקבלת החלטות בנושאי מדיניות כוח אדם במקצועות הרפואה.

 המשך העבודה הוא כדלהלן: פרק 2 סוקר ספרות שבוחנת את הקשר בין שביעות רצון ממקום העבודה לבין נטיית האחיות לעזוב. פרק 3 מביא את נתוני הסקר שערכנו באחד מבתי החולים באזור ואשר מטרתו הייתה לבחון את הקשר בין שביעות רצון מן העבודה בקרב האחיות לבין היבטים שונים של הסביבה הארגונית והמקצועית. פרק 4 מסכם ודן במספר מסקנות אופרטיביות שמתקבלות ממחקרנו.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ליזרוביץ, מ. ושניר, ר. וורקהוליזם כתרבות ארגונית ביחידות . פסיכולוגיה , 3, 164-107.

 

 Chung-Yan, G. A., and Moeller, C.. The psychosocial costs of conflict management styles. International Journal of Conflict Management, 21, 382 – 399.

 

Collins, K., Jones, M. L., MCDonnell, A., Read, S., Jones, R., and Cameron, A.. Do new roles contribute to job satisfaction and retention of staff in nursing and professions allied to medicine? Journal of Nursing Management, 8, 3–12.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

סרטון על אופן רכישה 

 של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאלסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©