חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, טכנולוגיה וטלקומוניקציה, התקשרות חוזית עם יזם


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

34 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 10422

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במרכז אקדמי פרס רחובות, אצל ד"ר דיין

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 89

תוכן עניינים

שאלת המחקר. 3

מבוא. 3

שיטות מימון היזמות העסקית. 3

יזמות חברתית. 4

התקשרויות חוזיות של יזמים.. 4

מה דינים של אותם חוזים מקדמיים, שכורת היזם בטרם הקמת החברה?. 4

מהו מעמדו של צד-ג' לחוזה, היינו עם מי שכרות חוזה עם היזם?. 5

באילו סיטואציות שמורה לצד-ג' את הבחירה בין 2 האופציות הנ"ל?. 6

סעיף 14(2) לחוק החברות:. 7

התקשרויות חוזיות של נושאי משרה בשם החברה. 8

במידה וצד-ג' ידע או היה עליו לדעת?. 9

בג"צ קמחי נ' ביה"ד הארצי לעבודה. 11

תורת האורגנים ויזמות. 16

אחריות בנזיקין של חברה:. 20

מקרה בוחן יזמות בתחום הטלקומוניקציה. 22

יזמות בחברת טלרד. 22

תאור הארגון 22

הצגת המיזם/תיאור המיזם.. 27

תאור המיזם העיסקי 28

טבלת שליטה. 33

פיתוח עסקי 33

תפעול. 33

ביבליוגרפיה. 34

 

 שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני יזמות עסקית?

 

סעיף 1 לחוק החברות: "יזם" - מי שעושה פעולה, בשמה או במקומה של חברה שטרם התאגדה;

- הכוונה למי שיוזם את הקמת החברה, ועד שהחברה מוקמת הוא הרוח החיה שפועלת בשמה.

כאשר החברה תקום, היא יכולה לאמץ חוזים אלו ותיטול על עצמה את המחויבות והזכיות הנגזרים הנובעות מחוזים אלו. [1]

 

מה דינים של אותם חוזים מקדמיים, שכורת היזם בטרם הקמת החברה?

המטרה, שהחברה תאשר את החוזה לאחר שהיא תקום.

סעיף 12 לחוק החברות:

 "(א)     חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה.

- לחברה זכות לאמץ את החוזה ולאשר אותו, וע"י כך נוטלת על עצמה חבויות וזכויות.

 

וסעיף 12(ב) מאשר גם פעולות בדיעבד:

 "(ב) אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם אחר (בסימן זה - צד שלישי) בתום-לב ובתמורה, לפני האישור. [2]

 

 

מהו מעמדו של צד-ג' לחוזה, היינו עם מי שכרות חוזה עם היזם?

התשובה נגזרת מסוג היזמות. ישנה יזמות גלויה ויזמות נסתרת.

יזמות גלויה: דהיינו צד-ג' יודע שהחוזה נכרת לא בשמו של היזם, אלא בשם החברה.

ביזמות גלויה עוסק בעיקר סעיף 13 לחוק החברות:

(א)      ידע צד שלישי בעת פעולה כאמור בסעיף 12 על קיומה של היזמות, הברירה בידיו לראות את היזם כבעל דברו או לחזור בו מן הפעולה ולתבוע מהיזם את נזקו..."

(ג)        היזם והצד השלישי רשאים להתנות על הוראות סעיף זה. [3]

 

- במקרה שצד-ג' ידע על מקרה היזמות-יזמות גלויה. במקרים בהם החברה אינה מאמצת את החוזה, יכול צד-ג' לבחור באחת מ-2 חלופות:

א. לראות את היזם כגורם המחויב עפ"י החוזה, היינו היזם באופן אישי-"לראות את היזם "כבעל דברו".

ב. לחזור בו מן הפעולה, היינו לבטל את החוזה ולתבוע מהיזם את הנזק.

 

באילו סיטואציות שמורה לצד-ג' את הבחירה בין 2 האופציות הנ"ל?

(1)                      החברה לא אישרה את הפעולה בתוך שנה מיום עשייתה;

(2)                      עולה מן הנסיבות שהחברה אינה עתידה להתאגד, ובלבד שהצד השלישי הודיע על כך ליזם שלושים ימים מראש;

(3)                      החברה לא אישרה את הפעולה בתוך שלושים ימים מיום שדרש זאת ממנה הצד השלישי.

 

 

- במידה והחברה מאשרת את ההסכם, היזם יוצא מן התמונה-סעיף 12(ב) לחוק החברות:

12(ב) אישרה החברה את הפעולה - אין היזם חייב או זכאי עוד בשלה. [4]

 

יזמות נסתרת: צד-ג' אינו יודע שהיזם חותם על חוזה השכירות בשמה של החברה שעתידה לקום, אלא חושב שהוא חותם על החוזה בשמה הוא.

סעיף 14(1) לחוק החברות:לא ידע הצד השלישי בעת הפעולה על קיומה של היזמות, יחולו הוראות אלה:

(1) פעולת היזם תחייב או תזכה את היזם לפי הענין;

 

- הכוונה שצד-ג' אינו יודע שיזם מתקשר בשם החברה, וחושב שההתקשרות בשם היזם עצמו.

במקרה זה החוק אומר שפעולת היזם תחייב או תזכה את היזם לפי העניין. היינו, היזם הינו הצד השני לחוזה מול צד-ג'. אותו חוזה יחייב את 2 הצדדים.

 


 

יזמות עסקית היא הליך ההוצאה לפועל של מכלול הפעולות הדרושות להקמתו וניהולו של עסק חדש, או של תחום פעילות חדש בעסק קיים. מוציאי הפועל של פעולות אלו נקראים יזמים.

בפני היזם עומדים מכשולים רבים בדרך ליישום הרעיון העסקי (ה"מיזם") והוצאתו לפועל, גם אם מדובר ברעיון מוצלח. בין קשיים אלו ניתן למנות את תהליך השגת המימון למיזם, רישום פטנטים וקבלת אישורים רגולטוריים (במידת הצורך), גיוס צוות עובדים מיומן וכדומה. בתחום היזמות הטכנולוגית, המיזם החדש נקרא בשם "חברת הזנק" (סטארטאפ). חלק מהמיזמים נעזרים בחברות ייעוץ או ביועצים עסקיים המתמחים בליווי והקמת עסקים חדשים.

אף שאין דרך אחת נכונה בתהליך יצירת העסק, בבתי הספר למנהל עסקים נלמדים תחומים שונים הנוגעים ליזמות העסקית, המיועדים לתת ללומדים מסגרת מסודרת ליזמות מוצלחת- כגון כיצד לעבד את הרעיון העסקי, להגדיר אסטרטגיה עסקית, לכתוב תוכנית עסקית, לגייס מימון, לבנות צוות ועוד.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 ניסים כהן יזמות: המקרה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ביטחון סוציאלי, 89: 42-5.

שפר, משה. פרופיל היזם הישראלי: מאפיינים ביוגרפיים, מניעים וגורמים קוגנטיבים. מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה. אוניברסיטת תל-אביב.

 וינשל, דני. יזמות עסקית בחברות Start-Up הרבעון לכלכלה.  עמ' 42-35.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם עבודה אקדמית דיני יזמות עסקית, עבודה אקדמית יזמות, עבודה אקדמית טכנולוגיה , עבודה אקדמית טלקומוניקציה, עבודה אקדמית התקשרות חוזית , עבודה אקדמית יזם  

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאית


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©