חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית דיני הפקעות מקרקעין ביהודה ושומרון לעומת הפקעה לצרכי ציבור במדינת ישראל


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

47 עמודים

עבודה אקדמית מס' 10477

עבודת הסמינריון נבדקה עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA. 

עבודה סמינריונית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי. 

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

לשאלות נוספות: אבי, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת

בנייד  052-7733400 

או במייל בקשר לעבודה האקדמית:

avi.barak.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית לא הוגשה מעולם 

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

הפקעת מקרקעין ביהודה ושומרון 4

ביצוע הפקעות באזור יהודה והשומרון 4

פסיקה בנושא הפקעה של מבנה דג'אני 5

מהו "בינוי" הטעון היתר בנייה בשטחים המוחזקים?. 7

המסגרת הנורמטיבית להפקעה בשטחים.. 8

פירוש המונח "הקמת בנין". 9

ערר לדוגמא נגד החלטת קצין רישום מקרקעין במנהל האזרחי לפסול בקשה לרישיון עסקה. 10

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש.. 11

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש.. 12

בג"ץ דחה עתירה שעניינה מניעת גישה למקרקעין בשטחים.. 13

עבודת הצוות לתיחום אדמות המדינה (צוות "קו כחול") 14

רקע היסטורי וכינון הדינים השונים ביו"ש.. 16

ימי השלטון העות'מאני 16

המרשם בימי השלטון הבריטי 19

המרשם בימי השלטון הירדני 19

פרשות מכוננות. 23

תקדים ימית. 23

בג"ץ בית אל. 23

בג"ץ אלון מורה. 24

פועלה של עו"ד פליאה אלבק מפרקליטות המדינה. 26

תיאור המצב המשפטי הקיים היום בשטחי יו"ש.. 27

תיאור המרשמים השונים ביו"ש.. 30

המרשם של המנהל האזרחי והממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי 30

המרשם הירדני 32

סמכות משפטית. 33

המרשם של החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית. 34

מאפייני המרשמים.. 36

השוואה להפקעת קרקע בשטחי מדינת ישראל. 37

הנדרש כדי הפעיל את סמכות ההפקעה הניתנת בפקודה שומה על ידי שר האוצר. 37

הכרה ב"מטרה ציבורית". 39

היש מקום לביקורת שיפוטית ?. 39

הגדרת המטרה הציבורית בסעיף 2. 41

סיכום.. 43

רשימה ביבליוגרפית. 46

 

עקרונות ההפקעה באזור יהודה והשומרון הם שלושה: על ההפקעה להיעשות על-פי הדין המקומי; על ההפקעה לעמוד במבחן הצורך הציבורי ומבחן המידתיות; על הליך ההפקעה להיעשות בהתאם לכללי היסוד של המשפט המנהלי הישראלי. 

הדין המקומי מכוחו נעשית הפקעתם של מקרקעין באזור הוא חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) מס' 2 , כפי שתוקן בצו בדבר חוק הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (יהודה והשומרון) (מס' 321) (להלן: "חוק הרכישה").

 שלבי ההפקעה הקבועים בחוק הירדני כוללים מספר שלבים:

א. פרסום הודעה על כוונה להפקיע ובדבר הצורך הציבורי שבבסיס הפרויקט.

ב. החלטת מפקד כוחות צה"ל באזור לאשר את הפרויקט לאחר שהשתכנע בנחיצות ההפקעה, היתכנותה ובהיותה לטובת הציבור.

 ג. פרסום החלטת מפקד כוחות צה"ל באזור.

ד. יידוע בעל הקרקע המיועדת להפקעה בדבר החלטת מפקדת כוחות צה"ל באיזור על-ידי רשם המקרקעין.

ה. רישום הערה בגין ההפקעה בספרי המקרקעין כי ההחלקה מיועדת להפקעה הרשם. הרשם לא ירשום עסקאות כלשהן בחלקות אלה לאחר רישום ההערה. 

 ו. קיום משא ומתן עם הבעלים על-ידי המקים, במטרה להגיע להסכם לרכישת הזכויות המועדות להפקעה.

 ז. תפיסה מיידית של המקרקעין אפשרית במקרים חריגים בהם מחייבות זאת.

ח. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט על-מנת לקבוע את שומת הפיצויים בגין ההפקעה.

ט. רישום הקרקע המופקעת על שם הרשות המפקיעה, לאחר תשלום הפיצויים לבעלים.

 

מכוחן של הוראות חוק זה, מוסכמות רשויות האזור לרכוש זכויות שונות במקרקעין בכפייה, ובלבד שהדבר הינו לצורכי ציבור.

 הפקעה לצורך ציבורי פורשה בפסיקה (בפרשת ג'מעית אסכאן אלמעלמון) כהפקעה שמשרתת את תושבי האזור הפלסטינים, בהתאם לתקנה 43 לתקנות בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשת , הנספחות להסכם האג הרביעי . בהתאם לקביעות בית המשפט העליון, ניתן להפקיע מקרקעין לשם מימוש תכלית מעורבת (לדוגמה, לצורך סלילת כביש המשרת גם את הציבור הפלסטיני וגם את התושבים הישראלים).

 בדומה למצב המשפטי בישראל, במסגרת בחינת האפשרות להפקיע מקרקעין באזור, נבחנת גם מידתיות הפגיעה

שתיגרם לקניין הפרטי כתוצאה מההפקעה.

 


כפי שעולה מתוך סקירת פסיקת בתי המשפט בישראל אשר פורטה לעיל, הגדרת המונח "הקמת בנין" היא רחבה מאוד וכוללת בתוכה קשת רחבה של מקרים. עם זאת, ייתכנו מקרי ביניים בקשת האמורה אשר מתעוררים לרוב ביחס למבנים בעלי אופי ארעי, אשר הוקמו זמן קצר לפני איתורם.

 

המדובר בקו גבול דק מאוד, המעלה קשיים רבים והמחייב בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו, הן בהיבטים האובייקטיביים והן בהיבטים הסובייקטיביים, וזאת בשים לב למבחנים שאומצו על-ידי בתי המשפט במקרים השונים. כאמור לעיל, לשאלה זו השלכות ישירות על אמצעי הפיקוח והאכיפה בהם ניתן יהיה לנקוט ביחס לאותם מבנים.

 

תשלום דמי שימוש בגין תפיסת מקרקעין באיו"ש

ככלל, דיני התפיסה הלוחמתית של המשפט הבינלאומי המנהגי אוסרים על מעצמה כובשת להחרים רכוש פרטי של האוכלוסייה המקומית בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית על-ידה. החריג המרכזי לכלל זה במצב של תפיסה לוחמתית מעוגן בתקנה 52 לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907, שנוסחה כדלקמן:

 

"Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for the needs of the army of occupation […]

 

Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the locality occupied."

 

"Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the payment of the amount due shall be made as soon as possible."

 

בהתאם להוראות הרישא של התקנה, למפקד האזור נתונה סמכות ליטול חזקה במקרקעין פרטיים, אם קיים צורך צבאי בכך. הפעלת סמכות זו אינה מפקיעה את זכות הבעלות מידי בעלי המקרקעין, אם כי מונעת מהם החזקה ועשיית שימוש במקרקעין באורח זמני.

 

מכוח הסיפא של התקנה, הכירה הפסיקה הישראלית בזכותם של בעלי מקרקעין שנתפסו לצרכים צבאיים באיו"ש לקבל דמי שימוש עיתיים כפיצוי בגין התפיסה - הן בגין השימוש במקרקעין והן בגין הנזקים שיארעו למקרקעין, עקב התפיסה והשימוש (לדוגמה: בג"ץ מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל).

 

דמי השימוש המשולמים בגין תפיסת מקרקעין מוערכים בהיקש מאופן קביעת שיעור הפיצוי בגין הפקעת מקרקעין בישראל.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 חגי ויניצקי והראל ארנון דיני מקרקעין ומשפט בינלאומי ביהודה ושומרון (הוצ' בורסי)‏

ת' סעיד וא. יוספי, חקיקה נבחרת בדיני מקרקעין באזור יהודה ושומרון  המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון.

E. Dowson, V.L.O. Sheppard, Land Registration (London) 98.

 ===========================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 290 שח נוספים  

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור עבודה אקדמית הפקעת מקרקעין, סמינריון יהודה ושומרון, סמינריון הפקעה לצרכי ציבור 


₪ 390



סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypal



אתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©