חפש

קטגוריות

סמינריון תאטרון מגדר פמיניזם,הנריק איבסן,קריאה חתרנית אינטר-טקסטואלית,ההצגה הדה גאבל


30 עמודים

עבודה אקדמית מס' 10585

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת בסמינר הקיבוצים, אצל ד"ר אלדד.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי קריאה פמיניסטית חתרנית אינטר-טקסטואלית של ההצגה הדה גאבלר ?

תוכן עניינים

ראש פרק /                                                                      עמוד מס'

תוכן עניינים

מבוא       ......................................................................... 2  

פרק 1 . כתיבה................................................................. 6

1.1         על "כתיבה נשית"................................................... 6

1.2         טקסט מקורי- המחזה "הדה גאבלר"............................7

1.3         טקסט אלטרנטיבי – טקסט המופע........................... 9

פרק 2. יחסי במה-קהל .................................................. 14

2.1         על "אמנות המופע"............................................... 14

2.2         יחסי במה-קהל במופע .......................................... 16

פרק 3. חלל ועיצוב........................................................ 21

3.1         על "פמיניזם ברכטיאני" ....................................... 21

3.2 רכיבי העיצוב במופע .............................................22

3.3         על היצירה "מקור העולם" ושימושה במופע ............. 24

פרק 4.   ביצוע............................................................... 29

4.1 על ביצוע ע"פ הגישות השונות ................................29

4.2 הביצוע במופע.................................................... 32

סיכום ....................................................................... 37

ביבליוגרפיה .............................................................. 38

 

המופע "לו הייתה הדה גאבלר- דברים שאנשים לא עושים", שהועלה בתיאטרון תמונע , הינו עיבוד פוסט-מודרני למחזה הקלאסי המוכר "הדה גאבלר" מאת איבסן. המופע נוצר בשיתוף פעולה בין שני היוצרים, שלומי ליברמן ועלית קרייז, ומכיל שילוב פורה בין סגנונות תיאטרון בהם עסקו קודם ליצירה המשותפת. ליברמן, בוגר תואר שני בבימוי תיאטרון באוניברסיטת ת"א, העלה הצגות עצמאיות שעסקו בעיקר בפרשנויות עכשוויות של מחזות ריאליסטיים קנוניים, מבין הצגותיו "מדמואזל ז'ולי"[1] ו"האישה מן הים" התאפיינו בשפה ריאליסטית בעלת יסודות חדשניים.

 עלית קרייז, בוגרת בית הספר למשחק של ניסן נתיב, פרפורמרית ויוצרת בתחום "אמנות המופע" (performance art) אשר יצרה והשתתפה בעבודות מיצג רבות שהוצגו בפסטיבלים שונים בארץ, בלונדון וברחבי אירופה, יצירותיה ניחנות בשפה טקסטואלית בעלת טביעת אצבע ייחודית ובאלמנטים ויזואליים מופשטים ותנועתיים[2].

המחזה "הדה גאבלר" ע"י המחזאי הנורווגי הנריק איבסן, מתרחש במציאות החברתית הבורגנית והפטריארכאלית של התקופה בו נכתב ועוסק במעמדה של האישה בתוכה. תפיסת החירות הנשית והאישית המציג איבסן במחזה הזה (ובשאר מחזותיו כמו "בית הבובות" ו"האישה מן הים") ואופייה הייחודי והמורכב של הגיבורה הביאו לתיוגו תחת כ"ריאליזם פמיניסטי" ע"י התיאורטיקניות הפמיניסטיות, למרות שאיבסן עצמו הסתייג מתיוגו כפמיניסט וככל הנראה המחזה לא נכתב מראש ע"פ סדר יום זה[3]. היוצרים מעוניינים באמצעות המופע לחקור כיצד ניתן להעניק למחזה פרשנות עכשווית באמצעות מפגש אינטראקטיבי חי עם הקהל. המופע אשר בנוי כמופע יחיד ומבוצע ע"י קרייז, ממקד את תשומת הלב אל דמותה המורכבת של הדה גאבלר כאישה המנסה למצוא ייעוד נשי ומשמעות אלטרנטיבית למוסכמות החברתיות בהן היא חיה. בעזרת שבירת הצורה המסורתית של התיאטרון עליה מתבסס המחזה המקורי היוצרים שואפים להסיר את המסכות שנאלצת אישה לעטות בגין הציפיות החברתיות ממנה ולחדור אל עומקה של ההוויה הנשית העכשווית.

תיאטרון פוסט-מודרני בדומה לפמיניזם מעוניין לפרק את הדעות הקדומות הרווחות בחברה בתוך הקבוצה שהוא פועל ולערער על מוסכמות חברתיות המקבעות סטריאוטיפיים חברתיים[4]. חלק רחב מהשיח הפמיניסטי התיאטרוני מבקר את אופן הייצוג הריאליסטי הקלאסי המזוהה בעיקר עם מודל "גברי" בשל יומרתו לייצג מציאות "אובייקטיבית" באופן "אמיתי", כלומר שלכל מה שמיוצג על הבמה יש מקור ברור הקיים במציאות. אלין דיאמונד (Elin Diamond) שאיעזר בתיאוריות שלה בעבודה, היא דוגמה אחת מיני חוקרות תיאטרון פמיניסטי רבות אשר חוקרות מהו המימזיס הפמיניסטי והאם ניתן ליצור צורות ייצוג תיאטרוניות שונות המבטאות שיח ושפה נשיים.

שאלתי המרכזית היא כיצד מבצעת היצירה "לו הייתה הדה גאבלר- דברים שאנשים לא עושים", קריאה חתרנית אינטר-טקסטואלית בקלאסיקה הריאליסטית "הדה גאבלר"? ארצה לטעון כי המופע חותר תחת הטקסט הגברי הקנוני ומאדיר את הקול הפמיניסטי בעזרת שפה תיאטרונית בעלת מאפיינים "נשיים". המופע משקף סוגיות מרכזיות בתיאוריה הפמיניסטית בתחום התיאטרון, אבסס את טענותיי על סמך חוקרות תיאטרון פמיניסטי שונות שדיברו על צורות תיאטרון פמיניסטיות. אנקוט בגישה השוואתית בין מאפייניו התיאטרון הריאליסטי, עליו מבוססת היצירה, לבין מאפיינים של סוגות תיאטרון שהתפתחו לאחר הריאליזם כפי שבאים לידי ביטוי במופע, סוגות כשל "הפמיניזם הברכטיאני" ע"פ מאמרה של דיאמונד[5], "כתיבה נשית" ע"פ מאמריה של הלן סיקסו (Hélèn Cixous) ו"אמנות המופע" ע"פ ספריה של רוזלי גולדברג (Roselee Goldberg). עמדת המוצא המשותפת לכל הסוגות האלה היא אנטי-ריאליסטית, כולן מעוניינות לחתור תחת התיאטרון הבורגני של הזרם המרכזי שסגנונו הוא לרוב ריאליסטי אשלייתי ולכונן שפה תיאטרונית חלופית וניסיונית השומרת על מודעות הקהל ויכולת הניתוח שלו ומעוררת אותו לחשיבה ביקורתית. סוגות אלה נחשבות ע"י תיאורטיקניות פמיניסטיות רבות כמייצגות באופן בימתי הולם יותר את רעיונות הזרם הפמיניסטי.

בנוסף למחזה המופע מתכתב עם עוד קלאסיקה ריאליסטית- הציור "מקור העולם" (L'Origine du mond) מאת גוסטב קורבה (Courbet Gustave) בו מוצגת ערוותה של האישה, וכך יוצר חיבור ישיר ועיסוק ליטרלי בגופה של האישה, והופך את מרחב התיאטרון כמקום אותנטי של נשים, ע"פ תפיסתה של סיקסו צורת הכתיבה הנשית מעוגנת בגופניות ומיניות נשית צומחת ממנה ומבטאת את מאפייני הגוף הנשי- מחזוריות, השתנות תמידית, מעגליות, רכות.

גוף העבודה בנוי באופן הבא: בכל פרק אבדוק פן מרכזי אחר במופע ואבחן כיצד התחום המסוים הזה חותר נגד הזרם הריאליסטי המרכזי ו"חוטא" למחזה ולמחזאי ומשקף אמצעי ביטוי חלופיים בעלי איכויות פמיניסטיות. בכל פרק אפרט על תיאוריות פמיניסטיות ומושגים מרכזיים ספציפיים שיגבו את הניתוח המעשי של המופע, הרלוונטי לכל פרק.

בפרק הראשון אנתח את טקסט המופע, אופי הכתיבה בהשוואה למקור, ובאיזה אופן המחזה החדש מבטא דומה למודל "הכתיבה הנשית" ע"פ סיקסו. בפרק השני אתייחס ליחסי במה- קהל כפי שבאים לידי ביטוי במופע וכמאפיין של ז'אנר "אמנות המופע" ואבדוק כיצד האמצעי הזה מקיים ייצוג נשי ישיר. בפרק השלישי אבחן את התחום החזותי-ויזואלי של המופע, אפרט על פרטי העיצוב השונים וכיצד מכילים רעיונות משלוש הסוגות האנטי-ריאליסטיות שהזכרתי קודם, בשימת דגש על המרכיב הוויזואלי העיקרי והבולט ביותר. בפרק הרביעי והאחרון אתייחס לסוגיית הביצוע ההפכפך של היוצרת ומבצעת המופע ואבדוק באיזה אופן ניתן להגדיר את הביצוע, אם ניתן בכלל.

המעבר דרך מרכיבי המופע השונים ישרתו וידגימו את מסקנותיי והשקפת עולמי בנוגע למופע, כי המופע "לו הייתה הדה גאבלר-דברים שאנשים אינם עושים"[6] עוסק בסוגיות וקונפליקטים רלוונטיים לחיי נשים וחוקר אותן מנקודת מבט תיאטרונית מורכבת ויכול להיחשב כיצירה תיאטרונית פמיניסטית הן מבחינה תמטית והן מבחינה סגנונית.

לסיום, ארצה להוסיף כי שימשתי בתור מנהלת המופע (תפקיד המבוצע גם באופן חי על הבמה) וליוויתי את תהליך היצירה מקרוב, אך אני מאמינה שהניתוח שלי לא נסמך רק על ההיכרות הקרובה שלי עם החומר וניתן גם להגיע אל המסקנות מתוך צפייה חיה במופע.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 מרט פרחומובסקי ביקורת על ההצגה "מדמואזל ז'ולי"

Christopher Innes, A Sourcebook on Naturalist Theatre. New York: Routledge 

 

 Nick Kaye, Postmodernism and Performance. St. Martin's Press

 Elin Diamond, "Brechtian Theory/ Feminist Theory: Toward a Gestic Feminist Criticism" in Unmaking Mimesis. New York: Routledge

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון סמינריון מגדר ופמיניזם בתאטרון, סמינריון תאטרון, סמינריון מגדר, פמיניזם תאטרון 

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©