חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,מבצעי מכר,עמיגור,עמידר,ראיון ח"כ רן כהן,חלמיש,פרזות,דירות ציבוריות, נדלן


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

49 עמודים

עבודה אקדמית מס' 10670

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במכללה האקדמית תלפיות אצל ד"ר עמוס 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  91

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלות המחקר

השערת המחקר

חלק תיאורטי - סקירה ספרותית

מדיניות הדיור הציבורי בישראל

עמידר

עמיגור

חלמיש

פרזות

שקמונה

חל"ד

השכירות הסוציאלית בישראל : חברות משכנות עמיגור ועמידר

חוק הדיור הציבורי. 

חקיקת חוק הדיור הציבורי 

ההתנגדות לחוק.

דחיית ביצוע החוק.

הצעת חוק הדיור הציבורי זכויות רכישה

מדיניות הדיור בישראל

אמצעי ההתערבות העומדים לרשות הממשלה בתחום הדיור

מבצעי מכירת דירות בשנות התשעים והאלפיים

מבצע "הבית שלי"

מבצע "קנה ביתך"

מבצע "כאן ביתי"

מבצע "דירה משלי"

מודלים לניתוח השערת המחקר: מודל השבעת הרצון והמודל התוספתי ומודלים נוספים

השערת המחקר

מודלים מתחום המנהל הציבורי

מודלים של קבלת החלטות

מודל השבעת הרצון

יישום על חוק הדיור הציבורי

מודל השבעת הרצון ועלות חיפוש המידע.

מודל ההחלטה הסדרתית

מחיר החדשנות – מודל הסריקה המעורבת

מגבלות הידע המדעי – מודל קבלת החלטות חוץ רציונאלי 

מודל קבלת ההחלטות של פח האשפה. 

המודל הרציונאלי הטהור. 

המודל התוספתי

רקע למודל התוספתי 

מודל התוספתי – קבלת החלטות

ישום בענין חוק הדיור הציבורי ומבצעי המכר. 

השערת המחקר. 

משפט משווה: עידוד בעלות על דיור בעולם

גורמים לתמיכה בבעלות על דיור

חסרונות לתמיכה בבעלות על דיור. 

מדיניות עידוד בעלות על דיור בישראל. 

השלכות מדיניות הדוגלת בעידוד הבעלות על הדיור. 

פתרונות ממשלתיים.

שיטה - מתודולוגיה

כלי המחקר : ראיון איכותני עם יוזם החוק.

ניתוח הראיון 

ניתוח, ממצאים ודיון 

בעקבות חוק הדיור הציבורי ומבצעי המכירה. 

הכנסות המדינה ממכירת נכסי הדיור הציבורי. 

המחסור בדיור ציבורי 

המלצות הוועדה למלחמה בעוני 

זכאות לדיור ציבורי בישראל. 

דייר ממשיך. 

ביקורי מעגל. 

תחזוקת הדיור הציבורי 

מאבק ציבורי 

שדולת הדיור הציבורי 

מקבצי דיור. 

נתוני משרד השיכון על מכירת דירות בדיור הציבורי 

הכנסות המשרד ממכירת דירות הדיור הציבורי והשימוש בהן 

נתוני החברות המשכנות והחברות הממשלתיות-עירוניות.

משפט משווה.

השכירות הסוציאלית במדינות האיחוד האירופאי. 

סיוע לשכר דירה בשוק החופשי 

הרפורמה של ביבי נתניהו:

השפעת ההפרטה על מחירי הדיור ויוקר המחייה. 

סיכום והמלצות.

מקורות

ראיון איכותני עם ח"כ לשעבר רן כהן יוזם חוק הדיור הציבורי. 

השערת המחקר. 

 

העבודה מתמקדת במדיניות הציבורית של ישראל - שנים בהם חוק הדיור הציבורי לא יושם הלכה למעשה. המדיניות המשכנת הייתה של מבצעי מכר.

מטרת המחקר לבדוק האם מדיניות הדיור הציבורי שננקטה היוותה פתרון אידיאלי וממשי לשכבות החלשות המתגוררות בישראל.

הדיור הציבורי, דיור בבעלות המדינה המושכר במחיר מסובסד לאוכלוסיות העומדות בתנאי הזכאות, שהיה בעבר מודל הסיוע המרכזי בתחום הדיור לאוכלוסייה מעוטת אמצעים ולקליטת מהגרים, הולך ומתחסל. בעוד המדינה ממשיכה למכור את דירות הדיור הציבורי לדיירים היא חדלה לבנות יחידות דיור ציבורי חדשות. במקום מודל הסיוע של הדיור הציבורי עברה המדינה למודל של תשלום חלק משכר הדירה בשוק הפרטי, אולם לא נלקחו בחשבון ההשפעות השליליות כגון עליות מחירי השכירות. יתירה מכך, הסיוע אינו מעוגן בחוק ומשתנה לעיתים קרובות.

חוק הדיור הציבורי היה אמור להיכנס לתוקף , אך תחילתו נדחתה בחוק ההסדרים פעמים אחדות. בפועל, רק ביום 01.01.2013 נכנס החוק לתוקף, זאת משום שחוק ההסדרים ומהשנים שאחריה דחה שוב ושוב את תחילת תוקף חוק הדיור הציבורי.

עד היום נערכו ארבעה מבצעי מכר של דירות הדיור הציבורי: ״הבית שלי״ , ״קנה ביתך״ , ״כאן ביתי״ בו״דירה משלי״ . במבצעים אלו יכלו דיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם בהנחה.

•       בהחלטת הממשלה מס׳ 746  נקבע כי ההכנסות ממכירת הדירות ייועדו למימון פתרונות דיור קבע או פתרונות דיור ארוכי טווח.

•       מנתוני משרד הבינוי והשיכון, נמכרו כ-37,500 דירות - 33,400 דירות במבצעי המכר ו-4,100 שלא במבצעי המכר. מתוך הדירות שלא נמכרו במבצעי המכר כ-2,160 נמכרו בשוק החופשי לכל מרבה במחיר. על-פי נתוני משרד הבינוי והשיכון, בשנת 1999 היו כ-108,000 דירות בדיור הציבורי. בתחילת שנת 2011 - לאחר מבצעי המכר, מכירת דירות שלא במבצעים ובנייה או רכישה של 1,000 דירות לזכאים ו-4,000 דירות דיור מוגן לעולים חדשים - יש 75,500 דירות בדיור הציבורי. כלומר, ב-12 השנים האחרונות ירד מספר הדירות בדיור הציבורי ב-30%. יצוין כי משרד הקליטה מחזיק 11,600 דירות במקבצי דירות בעבור עולים.

•       מנתוני חמש חברות משכנות, בשנים 2011-1999 נמכרו 34,610 דירות - 32,228 דירות במבצעי המכר ו-2,382 דירות במכירה ישירה, כלומר לכל המרבה במחיר, ולא לזכאי המשרד.

שאלות המחקר:

האם חוק הדיור הציבורי מהווה פיתרון אידיאלי וממשי לשכבות החלשות המתגוררות בישראל ?

האם מדיניות הדיור הציבורי שננקטה היוותה פתרון אידיאלי וממשי לשכבות החלשות המתגוררות בישראל?

השערת המחקר:

חוק הדיור הציבורי לוקה בחסר מכיוון שלא מהווה פתרון אופטימאלי לאותה אוכלוסיה במתגוררת בישראל?

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

בן כספית נתניהו – ביוגרפיה, הוצאת ידיעות ספרים (2018)

רועי פייביש "מכירת דירות בדיור הציבורי" מרכז המחקר והמידע של הכנסת

איתי פידלמן "התמורות בדיור הציבורי בישראל" מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 

Hunter Crowther-Heyck . Herbert A. Simon: The Bounds of Reason in Modern America. JHU Press. p. 22.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן סמינריון חוק הדיור הציבורי, עבודה אקדמית מבצעי מכר, עבודה אקדמית עמיגור, עבודה אקדמית עמידר, עבודה אקדמית חוק הדיור הציבורי,עבודה אקדמית חלמיש, עבודה אקדמית פרזות, עבודה אקדמית דירות ציבוריות, עבודה אקדמית נדלן 

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאית


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©