חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית תביעה נגזרת- הסדרי פשרה בתובענה נגזרת


35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10817

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר העבודות הסמינריוניות!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' ת"א, אצל פרופ' גרוס.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  94

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי הסדרי פשרה בתובענה נגזרת?

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

תשובת החברה. 4

אישור ביהמ"ש לנהל תביעה נגזרת. 4

התנאים לאישור תביעה נגזרת - §198(א):. 4

תשלום הוצאות החברה על ידי הנתבע בתביעה נגזרת. 6

תביעה נגזרת בהסדרי פשרה. 9

פס"ד אינטרקולוני דוגמא לפסיקת עליון בענין תביעה נגזרת מרובה משנת 2014. 9

פסיקה מחוזית בהסדרי פשרה בתביעה נגזרת. 10

פסק הדין רוזנפלד נ' בן דב, 2013, על ידי כבוד השופט חאלד כבוב. 10

תנ"ג בני סינבטי נ' לב לבייב ואחרים 2012 תביעה נגזרת בסך 2.5 מיליארד שקל. 11

פסיקה של כב` השופט ח` כאבוב, בעניין אישור פשרה בתביעה נגזרת 2012. 12

דוגמא להסדר פשרה בתביעה נגזרת משנת 2015. 13

תנ"ג 2087-11-11 זקן חמו נ` בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (14.6.2012) 14

תנ"ג 5217-02-12 ישרס נ` אייזנברג (28.1.13). 14

תנ"ג 46924-05-11 דיין ואח` נ` פתאל (4.9.2012) 14

דוגמא לפסיקה מ 2015 תביעה נגזרת בענין רכישת מעריב. 14

פס"ד תנ"ג (ת"א) 32007-08-11 ארנון אפרת ואח' נ' משה בן שאול ואח' 16

הסדרי פשרה. 16

מכשולים בפשרה. 19

מנגנונים חלופיים של פשרות. 21

תמרוץ הצדדים להגיע להסדרים ראויים של פשרה והסתלקות. 23

משפט משווה. 27

משפט אנגלו-אמריקני 27

דוגמה לפסיקה להסכם פשרה בתביעה נגזרת בארה"ב נגד חברת אפל. 27

פשרה בתביעה נגזרת נגד פייסבוק 2015. 28

כלל אי ההתערבות. 29

הדין בסינגפור בענין תביעה נגזרת. 31

פרשת בל"ל 2015 - פשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד בכירי בנק לאומי בענין הסיוע ללקוחותיהם האמריקאיים להעלים מס. 31

סיכום ומסקנות. 33

ביבליוגרפיה. 34

 

 

עבודה אקדמית זו תתמקד בתביעה נגזרת בהסדרי פשרה תוך שימת דגש על הפרקטיקה בישראל ומשפט משווה. מאמר מרכזי בעבודה הוא של כב' השופט חאלד כבוב ועו"ד עינבל מימון -בלאו "שלבים ראשונים בהגשת תביעה נגזרת"[1].

בעבודה יהיה בסוף ניתוח המשפט האנגלו אמריקני והסינגפורי. דוגמא למדינה בחו"ל בה למרות שנעשה שימוש רב בתביעה הנגזרת היא ארה״ב אולם גם שם השימוש בתביעה הנגזרת נעשה בעיקר כהליך שמטרתו להגיע לפשרה ורוב התביעות הנגזרות מסתיימות בפשרה שהמרוויחים העיקריים בה הם עורכי הדין (nuisance value) ורק חלק קטן מהתביעות מסתיימות בפסק דין לטובת התובעים. תביעה נגזרת, לפי §194 לחוק החברות, היא תובענה משפטית שכל בעל מניות וכל דירקטור בחברה רשאים להגיש, אם התקיימו כל הוראות התביעה הנגזרת. הסעד שיתקבל שייך לחברה. התובע מתוגמל (§201) במידה ותביעתו התקבלה, משום שסביר להניח שאחרת הוא לא היה יוזם את ההליך. בנוסף קיימת אפשרות למימון חלקי ותשלום הוצאות התביעה בידי רשות ניירות ערך ובידי החברה (§200).

הנחת המוצא בתביעה נגזרת היא שאם זכות התביעה היא של החברה, התביעה צריכה להיות מוגשת בידי החברה. היכולת לתבוע תביעה נגזרת היא חריג שמנסה לאזן בין העובדה שפעמים רבות סביר שהדירקטורים והמנהלים בחברה לא יגישו את התביעה, לבין העובדה שפעמים רבות יכולים בעלי המניות להגיש תביעות משיקולים עסקיים שלהם ולכן יש צורך לצמצם את היכולת לתבוע תביעה נגזרת.

תנ"ג בני סינבטי נ' לב לבייב ואחרים תביעה נגזרת בסך 2.5 מיליארד שקל

ביהמ"ש המחוזי בת"א[1] דחה הבקשה לאישור תביעה נגזרת בסך 2.5 מיליארד שקל, שהגיש איש העסקים, בני סינבטי, בשם חברה לכריית זהב בקירגיסטן, נגד לבייב ואחרים. זאת, בטענה כי הם נישלו אותו מהחברה, והשתלטו על רישיונות הכרייה במרבצי זהב במדינה . ביהמ"ש: "הרכוש היה נגזל בכל מקרה ע"י השלטונות".

בפסק הדין בעניין רוזנפלד נ' בן דב[1], אשר ניתן ביום 17 במרץ 2013 על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, בחן כבוד השופט חאלד כבוב את השאלה האם חלוקת דיבידנד בנסיבות בהן בעל השליטה רכש באמצעות מינוף גבוה את החזקותיו בחברה, מהווה עסקה חריגה עם בעל שליטה המצריכה אישור מיוחד בהתאם לקבוע בסעיף 275(א) לחוק החברות. בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט כי חלוקת הדיבידנד אינה עסקה חריגה בה לבעל השליטה ענין אישי. בית המשפט התוה את המסלול המשפטי לתקיפת חלוקה כאמור וקבע כי במצב בו בעל מניות טוען כי נעשתה חלוקת דיבידנד אשר פוגעת בטובת החברה, הדרך לתקוף חלוקה זו אינה באמצעות דרישה לביטולה של עסקה חריגה בה לבעל השליטה ענין אישי (לפי סעיף 280 לחוק החברות), אלא על בעל המניות להראות כי בעל השליטה או הדירקטוריון הפרו את חובותיהם כלפי החברה.

 

משפט אנגלו-אמריקני

בארה״ב למרות שנעשה שימוש רב בתביעה הנגזרת , השימוש בתביעה הנגזרת במשפט האמריקני נעשה בעיקר כהליך שמטרתו להגיע לפשרה ורוב התביעות הנגזרות מסתיימות בפשרה שהמרוויחים העיקריים בה הם עורכי הדין (nuisance value) ורק חלק קטן מהתביעות מסתיימות בפסק דין לטובת התובעים[1].

לא למותר לציין לעניין ההתייחסות למנגנון התביעה הנגזרת כי אף במקום הורתו - באנגליה וסקוטלנד - הוכרה האפשרות לתבוע סעדים עבור החברה במסגרת העילה של קיפוח בעלי המניות לפי סעיף 459 ל-Companies Act ללא צורך בשימוש דווקא בהליך של תביעה נגזרת מניות. וקבע גם בית המשפט העליון בישראל כי תביעה לפי §191 לחוק החברות  אפשרית גם כאשר הקיפוח הנטען הוא של כלל בעלי המניות בחברה ואין מניעה להעניק סעדים לחברה עצמה כאשר עילת התביעה היא עילה של קיפוח בעלי מניות.

 

מצגת ספיציפית פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

השופט חאלד כבוב ועו"ד עינבל מימון-בלאו "שלבים ראשונים בהגשת תביעה נגזרת" תאגידים ט/4.

סטיבן גולדשטיין, "תביעת ייצוג קבוצתית - מה ועל שום מה?", משפטים ט 416  
סטיבן גולדשטיין, "תביעה נגזרת: דרכי פתיחתה וניהולה", משפטים יד 48 

 

תנ"ג 48081-11-11 רוזנפלד נ' בן-דב

 

תנ"ג 15442-11-09 בני סינבטי נ' לב לבייב ואחרים

 

 Williford Evan O. "Derivative Litigation" Richards, Layton & Finger, P.A., Wilmington, DE

==========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת ספיציפית פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה:  סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©