חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עסקאות נוגדות וחוק המתנה, קנין מתנה ותקנת השוק


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10868

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר העבודות הסמינריוניות!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר שנת הלימודים הקודמת במכללה אקדמית צפת, אצל ד"ר כהן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  90

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי עסקאות נוגדות וחוק המתנה?


תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

שאלת המחקר. 5

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות.. 5

מתנה מחמת מיתה- מטרת ההוראה והיקפה.. 8

מתנה או הסכם למשק חקלאי - בן ממשיך. 17

הענקת מתנה - מועד גיבוש המתנה.. 34

הענקת מתנה לאלתר - דרך ההוכחה והיקפה.. 35

יפוי-כוח בלתי-חוזר. 37

סעיף 34 לחוק המכר. 45

תום לב בתקנת השוק. 47

פסק דין משנת 2014 בפרשת פירוק בטר-פלייס, תקנת השוק במכוניות חשמליות ותום הלב. 47

תנאי תקנת השוק במטלטלין 48

תמורה.. 49

פסק הדין החשוב בעניין כנען 49

תום לב. 50

קנייה וקבלת הנכס לחזקת הרוכש.. 51

מכירה ע"י מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר. 52

סוגיות נוספות – שלוח ושולח.. 53

ניתוח תקנת השוק במיטלטלין מנקודת מבט נוספת.. 55

חוזה מתנה. 57

זכויות.. 58

סיכום.. 59

ביבליוגרפיה  62

 

 

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות

 

האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות במקרקעין

מימוש משכנתא למרות טענת התחייבות לעסקת מתנה על המקרקעין

 

שני אחים היו בעלי זכויות רשומות בחלקה. במהלך השנים נטלו האחים משכנתאות מבנקים שונים על מנת לבנות נכסים על השטח המוחזק על ידם. אחד האחים לא עמד בפירעון המשכנתא והבנק ביקש להיפרע את חובו מהמשכנתא אשר בידיו. ראש ההוצאה לפועל הוציא צו למימוש המשכנתא, מינה את ב"כ הבנק לשמש ככונס נכסים לחלקו של האח בחלקה והנכס פורסם למכירה.[1]

 

שנתיים לאחר מכן הגיש האח השני תביעה לבית המשפט המחוזי ובמסגרתה טען כי הזכויות בחלקה הועברו לו במתנה כ-19 שנים לפני רישום המשכנתא. אי לכך, ביקש האח תינתן עדיפות למתנה אשר קדמה בזמן למשכנתא. הבנק טען כי האח המבקש את קבלת המתנה נמנע במשך 19 שנה מלרשום את ההעברה במתנה או כל העברה אחרת בגינה בלשכת רישום המקרקעין. כמו כן, נטען כי המבקש לא דיווח על המתנה לרשות כלשהי. [2]

 

בית המשפט המחוזי קבע כי עסקינן בעסקאות נוגדות לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969. אי לכך, חלה על בעל העסקה הראשונה חובת תום הלב כלפי בעל העסקה השנייה. כמו כן, נקבע כי בית המשפט יבחן את קיומה של חובת תום הלב גם אם העסקה השנייה לא נסתיימה ברישום, וזאת משום שייתכן נסיבות מסוימות בהן תופר חובה זו אם בעל העסקה הראשונה לא רשם הערת אזהרה למרות שהיה יכול לעשות כן.

 

העדר הרישום, קבע בית המשפט, עלול להביא לכך כי זכותו של האח לאכיפת עסקת המתנה לא תעמוד עוד. כמו כן, נקבע כי למרות שהתחייבות ליתן מתנה במקרקעין מהווה התחייבות לעסקת מקרקעין לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין, ההסתמכות והצפיות של מקבל המתנה הינן בעלות משקל נמוך לעומת אלו של זה אשר התקשר בעסקת מקרקעין בחוזה.

 

לאמור, נקודת המוצא בתחרות שבין הנושה לבין מקבל המתנה היא כי יש להעדיף את הנושה והבחינה העיקרית הינה תום ליבו של נותן המתנה. האם המתנה ניתנה על מנת להבריח רכוש או לאו. כמו כן, נבחנת מידת תום ליבו הנושה ומידת ידיעתו על ההתחייבות ליתן מתנה.

 

העדר רישום ושתיקה במשך שנים - תמומש המשכנתא

 

סעיף 5 לחוק המתנה, התשכ"ח-1968 קובע כי כל אימת שעסקת מתנה לא הושלמה ברישום, רשאי נותן המתנה לחזור בו ממנה. בנסיבות אלו, כל עוד מקבל המתנה חשוף לחזרה ממתנתו, וחרף כך הוא אינו פועל לרישומה, יש בכך שיקול נוסף להעדיף את בעל העסקה השנייה – במקרה זה, הבנק.

 

במקרה דנן, בית המשפט ציין כי נותן המתנה נמנה מלהציג לבנק כי נתן חלק מהמקרקעין המשמש כמשכון במתנה לאחיו (וזאת כאשר אין הערת אזהרה לטובת האח על הנכס). בנסיבות העניין, אינטרס ההסתמכות של הבנק גבר על האינטרס של האחים אשר נמנעו מלרשום את עסקת המתנה וזאת אף בהנחה כי יוכח שאכן ניתנה התחייבות בנוגע למתנה.

 

"חוסר תום-ליבו של המבקש בא לידי ביטוי בכך שהאחרון לא דאג לזכויותיהם של מתקשרים פוטנציאליים, כאשר מחדלו באי רישום המקרקעין ולכל הפחות באי רישום הערת אזהרה עלול לגרום להם לנזקים", נכתב בפסק הדין, "כמו כן, לא ביתו של המבקש נמצא על המקרקעין, אלא הוא עושה שימוש בשטח כבחצר. אי לכך, לא מדובר אפוא בפינוי אדם ומשפחתו מדירת מגוריהם".

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


י' ויסמן, דיני קניין כרך שלישי- החזקה ושימוש (הוצ' בורסי)

מיגל דויטש פרשנות הקודקס האזרחי כרך א 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

 

מילות חיפוש: עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק עבודה אקדמית עסקאות נוגדות, עבודה אקדמית חוק המתנה, עבודה אקדמית תקנת השוק


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©