חפש

קטגוריות

סמינריון ליקויי בנייה, אחריות מקצועית של קבלנים ליקוי בנייה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11021

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אילן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

ilan.cohen.139@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 350


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' ת"א , אצל ד"ר שגיא.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ?

 

תוכן עניינים

מבוא

2 – עוולות נזיקיות העולות כנגד הקבלן

            2.1 – עוולת הרשלנות

            2.2 – עוולת הפרת חובה חקוקה

                        2.2.1 – חוק האחריות למוצרים פגומים

                        2.2.2 – חוק המכר (דירות)

            2.2.3 – חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

            2.2.4 – תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)

3 – חוק המכר (דירות)

4 – אחריות הקבלן הראשי מול קבלן המשנה

5 – אחריות הקבלן מול היזם

            5.1 – דוגמת קריסת המרפסות של גינדי חדרה

            5.2 – האחריות הנזיקית של היזם

6 – דו"ח ועדת זיילר ותיקון 102 חוק התכנון והבנייה

7 – משפט משווה

            7.1 – הדין האנגלי

            7.2 – הדין האמריקאי

            7.3 – הדין הצרפתי

8 – המלצות

9 – סיכום

10 – ביבליוגרפיה


בעת בניית מבנה קיימים לא מעט גורמים השותפים לתהליך, הן מבחינה פרוצדוראלית והן מבחינה מעשית, כגון אדריכל, מהנדס, קבלן והערכאות השונות של ועדות התכנון והבנייה. ישנם חוקים שונים באשר לאחריותם של כל אחד מהגורמים שמניתי לעיל, ואף לגורמים נוספים המעורבים בהליך הבנייה. ברשימה זו אבקש לבחון את אחריותו המקצועית של הקבלן בליקויי בנייה המתגלים לאורך או לאחר תום הבנייה.

ליקוי בנייה יכול שיהיה מינורי כהתקלפותו של קיר בדירה, ויכול אף להגיע לקריסה מוחלטת של המבנה. בבחינה האם אכן קיים ליקוי בנייה, בל נסתפק במבחן התוצאה, שכן ייתכן כי הליקוי קיים, אך טרם יצר את הנזק ויצא אל הפועל. לפיכך, ייתכן כי ליקוי בנייה יתקיים אף אם לא נגרם נזק, שכן אין להמתין לקיומו של הנזק על מנת לקבוע כי ישנו ליקוי בנייה[1].  

קבלן, כמשמעותו בחוק רישום קבלנים, הינו כל מי שמקבל על עצמו עבודות הנדסה בנאיות למען אחר או למטרת מכירה או השכרה לאחר בתום הבנייה[2]. אלא שלא כל אדם הלוקח על עצמו עבודת בנייה זכאי להיקרא קבלן, כך שעל מנת שחוק זה יחול על הקבלן, עליו להירשם בפנקס הקבלנים באם הוא עומד בתנאים המנויים בחוק לצורך אותו רישום[3]. אדגיש כי ניתן ליחס את כל הנאמר על הקבלן גם לחברה קבלנית, ולאו דווקא לאדם העמל בפועל על בניית המבנה.

על הקבלן המבצע מוטלת האחריות לבנייה נטולת ליקויים המותאמת למפרט המוצג במכירת הדירה. באם למצער נתגלו ליקויים בבנייה לאחר מסירתה לקונה, על הקבלן מוטלת האחריות לתיקון הפגמים בזמן סביר תוך מקצועיות מרבית.

נראה כי האחריות המקצועית של קבלנים בליקויי בנייה מוטלת הן מתוקף העילה החוזית המצויה בחוק המכר דירות, והן מתוקף העילות הנזיקיות של עוולת הרשלנות ועוולת הפרת החובה החקוקה. חוק המכר דירות ישמש את קוני הדירות בתביעות כנגד הקבלן במקרים בהם חוזה המכר נחתם מול הקבלן המבצע; בעוד העילות הנזיקיות כנגד הקבלן יעמדו לזכות הקונים כאשר חוזה המכר אינו מול הקבלן, אלא אל מול גורם אחר, כדוגמת היזם. אולם, אין זה מן הנמנע כי נוכל לאכוף את אחריותו של הקבלן לתיקוני הליקויים ומתן הפיצויים בגינם בשילוב שתי העילות גם יחד. אף בדינים האחרים שבחנתי, עומדת כנגד הקבלן אחריות הן מתוקף דיני הנזיקין והן דיני החוזים; אולם באנגליה וארצות הברית עדיפה העילה הנזיקית, בזמן שבצרפת מעדיפים את העילה החוזית.

לאור רשימה זו, המלצתי הינה להקים קרן ביטוח, כנהוג באנגליה וארצות הברית, וכדוגמת ה"קרנית" הקיימת בישראל. קרן כזו, שתגן על קוני הדירות, תבטיח הטלת אחריות על הקבלנים, בין אם במישור החוזי דרך חוק המכר דירות, במישור הנזיקי דרך עוולות הרשלנות והפרת החובה החקוקה, או דרך הקמת קרן הביטוח שתבטיח פיצוי מהיר ו-וודאי לקוני הדירות במקרים בהם הקבלנים לא עומדים בחובותיהם, מתנערים מאחריות או פשטו את הרגל. 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים)

אברהם בן עזרא סוגיות בליקויי תכנון ובניה 6-7 

סעיף 1 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

עמוס הרמן "אחריות בנזיקין של ועדה מקומית לפגמים פיזיים במבנים" דין ודברים ח 

===========================

תשלום: אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/מזומן/העברה בנקאית

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות, עדיף בקובץ וורד 2007 למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

מילות חיפוש: 


₪ 350סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©