חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עשיית עושר שלא במשפט, היחס בין עשיית עושר שלא במשפט לבין זכות ההשבה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

30 עמודים 

(נוכל לצמצם אורך העבודה בחינם)

עבודה אקדמית מספר 11509

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית בירושלים, אצל ד"ר דניאל.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 91


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי היחס בין עשיית עושר שלא במשפט לבין זכות ההשבה?

 

תוכן עניינים

  1. מבוא
  2. סקירת ספרות
  3. חוזה עבודה- יחסי עובד מעביד
  4. תום לב
  5. סעיפי "גידרון" : מעמדם הרעוע של הסכמי קיזוז והשבה
  6. דיני עשיית עושר ולא משפט
  7. שאלת קיזוז והשבה בתביעות של יחסי עובד מעביד ע"י ניתוח פס"ד רפי רופא
  8. מקרי בוחן
  9. סיכום

ביבליוגרפיה

 

קיומם של החוזים מאפשרים לבנות יחסי אמון בין המעסיק למעבידו במסגרת כללים שנקבעו מראש בחוזה העבודה ועוזר במניעת ניצול העובד בידי המעסיק.

יחסי עבודה יכולים להתקיים במסגרות שונות: יחסי עובד-מעביד, חוזה בין מזמין עבודה וקבלן עצמאי , שותפות, וניהול בחברה בעזרת חוזה עבודה. כדי לשמר את יחסי העבודה בין העובד לבין מעבידו נחקקו חוקי המגן בכדי להגן על העובד מפני ניצולו על ידי המעסיק וכדי למנוע ניצול זכויות ההיתר של המעסיק במקום העבודה על חשבון העובד. במדינת ישראל חוקקו חוקים שנועדו להתערב בחופש החוזים ולהגן על העובד מפני ניצולו בידי המעסיק. יחד עם זאת, לעיתים נוצרת התנגשות בין זכות היתר של המעביד מול זכויותיו של העובד המגיעות לו במסגרת חוקי המגן, התנגשות אשר מובילה לניסיון לגשר על פערים אלו ולהעניק איזון בין המעסיק מול העובד שלו ולמניעת תופעות של ניצול עובדים.

 

בחוק הרומאי העתיק ניתן למצוא את מקור דיני עשיית עושר ולא במשפט, "אשר עניינים של הדינים ברעיונות הצדק והיושר, ובכלל המקובל אשר גורס כי אין זה מן הצדק להתיר לאדם ליהנות מפירות עוולה שגרם לחברו. העיקרון המנחה בדיני עשיית עושר הוא יישום חלופי במקרים בהם החוק הספציפי לא מספק
סעד ראוי".

 

העיקרון של דיני עשיית עושר ולא במשפט תומך ברעיון השולל התעשרות של אדם אחד על חשבון חברו. דיני עשיית עושר ולא במשפט הם חוקים השונים מחוזים, נזיקין וחיובים אחרים.

על פי דיני החוזים (כאשר החיוב החוזי הוא רצוני), הפיצויים במקרים אלה באים לתת פיצוי ומענה בעקבות נזק שסבל התובע עקב אי קיום החוזה ואילו הסכום הנפסק בדיני עשיית עושר ולא במשפט (כאשר החיוב בדיני עשיית עושר הוא מכוח דין, המתחשב בשיקולי צדק) מבוסס על הרווח שהפיק הנתבע.

דיני עשיית עושר ולא במשפט מאפשרים התחשבות בנסיבות גם לעניין גובה ההשבה, לעומת זאת, הפעלת דיני החוזים לא פשוטה, הן לעניין העילה והן בעניין התרופות, האחריות החוזית היא אחריות חמורה ומשנקבע לחוזה משך תקופה מינימלי, התנערות מן החוזה בהכרח תחשב להפרה, בעניין הפיצויים אין שיקולי צדק וסעד האכיפה הוא רק חריג לכלל.

 

עבודה זו עוסקת בין היתר בהסכמי קיזוז והשבה ובהסתייגותו של בית הדין לעבודה מאכיפת "סעיפי גדרון". כמו כן, דנה בשאלה עד כמה רחב כיום המרחב החוזי הנתון לצדדים לאור חוקי המגן בכלל ולאור האיסור על קביעת שכר כולל בפרט.

אציג בעבודה זו את "סעיפי גדרון", אשר מהווים כלל למרות חוק פיצויי פיטורים שקובע פיצויים לפי המשכורת האחרונה של העובד. כמו כן, אציג בעבודה יחסי עובד- מעביד, בפרק זה אתאר את חוזה עובד- מעביד הנשלט על ידי פטרנליזם של מערכת המשפט. סעיף 7 להצעת חוק חוזה עבודה התשמ"ה 1985-קובע כי " עובד ומעביד חייבים לנהוג בנאמנות זה כלפי זה בכל הנוגע ליחסי העבודה שביניהם".

אציג את עניין חוסר תום הלב של העובדים, בפרק זה אסביר מהו תום לב בכלל ומהו תום לב בפרט בקרב עובדים. כמו כן, אציג חוסר תום לב של עובדים, תוך מתן דוגמאות מפסקי דין הבאים: פס"ד מיימון נ' סדום, פס"ד גידרון, פס"ד יפרח, פס"ד בוכריס, פס"ד רוטנברג, פס"ד גולדפרב, פס"ד אייזק, פס"ד ג'יבוטרו.

הסדרי שיפוי והשבה. בפרק זה אציג מהו מעמדם של הסכמי קיזוז והשבה תוך מתן דוגמאות בשני פסקי דין ע"ע פיליפ טיברמן וע"ע יואל מלכא , בפסקי הדין טיברמן וגלובוס-גרופ, ע"ע אברהם מרחיב.

אסביר מהו פס"ד גדרון ומהי המשמעות לקיומם של יחסי עבודה אינו נתון להסכמה החוזית של הצדדים.

פס"ד גדרון (קבלן עצמאי) : כעובד מדינה הוא החליט לתבוע את זכויותיו. מתוך פס"ד "בחוזה נכללה הוראה המחייבת אותו להשיב למדינה כל סכום שקיבל ביתר לעומת עובדי מדינה". "התמורה שהשתלמה לו היתה גבוהה בהרבה מן השכר של עובדים שביצעו עבודה זהה, פיצויי הפיטורים לא ייקבעו לפי המשכורת הגבוהה שקיבל במהלך עבודתו כקבלן, כי אם לפי השכר שנקבע לעובדים בהסכם הקיבוצי עם כל אחד מהעובדים".

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אנדלרד, י'. "כנפי הנשר הדורסני: דיני עשיית עושר ולא במשפט", ספר הזכרון לגד טדסקי. ירושלים, התשנ"ו.

 

בן ישראל, ר'. "משפוט" יחסי העבודה כרך א', שנתון משפט העבודה, הרהורים ראשוניים

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©