חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית נוער הגבעות, מרי אזרחי, נערי גבעות, ימין קיצוני שטחים


39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11649

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

 

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

yarden.kaufman.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר פרידמן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפעילות המרדנית של נערי גבעות- ימין קיצוני בשטחים?

תוכן עניינים

מבוא

הגדרת המושג מרי אזרחי

נוער הגבעות: מרי במוסכמות חברתיות בורגניות ובמדינת ישראל כמדינה

מרי בתוכנית ההתנתקות

מרי בפינוי עמונה

מרי ופונדמנטליזם יהודי

ההיבטים הפסיכולוגיים של נוער הגבעות ביהודה ושומרון

מרי אזרחי

אי ציות אזרחי כפי שמכנה זאת הפילוסוף האמריקאי ג'ון רולס בספרו "תיאוריה של צדק":

אי ציות אזרחי-תוקפני

אי ציות אזרחי-הגנתי

מה בין מרי אזרחי לבין סוגי מחאה אחרים ולדמוקרטיה?

הדגשי הטיעון הדמוקרטי נגד השימוש במרי אזרחי:

הדגשי הביקורת הנמתחת בעד טיעון הדמוקרטי:

ומן הכלל אל הפרט:

תולדות נוער הגבעות

חילוקי הדעות בציונות הדתית

מקרה בוחן : פעילות נוער הגבעות בהתנתקות: מחאה חברתית או מרי אזרחי?

פעולות מחאה אלימות ספק לגיטימיות מבחינה ציבורית וחוקית:

חסימת כבישים, הצתת צמיגים, פיזור מסמרים ושמן:

סרבנות צבאית:

עימותים אלימים של נוער הגבעות עם כוחות הפינוי:

המרדה, עידוד לסרבנות, קריאות ומעשים שיש בהם משום הפרת חוק

מסקנה לגבי נוער הגבעות כנוקט במרי שאינו מרי אזרחי לגיטימי

סיכום

ביבליוגרפיה

 

נוער הגבעות הוא הפלג הקיצוני בקרב צעירי יהודה ושומרון.נוער הגבעות אינו מהווה תנועה רשמית, על כן אין לו מנהיג רשמי או עקרונות מוצהרים. בסיס התפוצה המרכזי של נוער הגבעות הוא הר חברון והישוב בת עין. הנערים המשתייכים לנוער הגבעות נחשבים לסגפנים ולבעלי אידיאולוגיה קיצונית שכוללת את כתבי הרב כהנא, חסידות ברסלב והרב קוק. הקבוצה התפלגה מתנועת המתנחלים ומהיהדות הציונית-דתית בכלל, ואימצה לה מאפיינים משלה, בדרך כלל כהקצנה ליהדות הציונית-דתית. [1]

 

נוער הגבעות שמנסים להוביל אקטיביזם התנחלותי הדומה בלהטו ללהט של דור הוריו, אולם חברת המתנחלים כבר עברה תהליך של נירמול ונוטה להתקרב לחברה הישראלית ולא להתבדל ממנה.

לפיכך, נוער הגבעות עורר חילוקי דעות בקרב המתיישבים הותיקים ביש"ע ובציונות הדתית. הם נתפסו כנערים שנפלטו מהמסגרות המקובלות וכקיצוניים המפריעים לתנועת ההתיישבות.

אולם נראה כי אין להתייחס את נוער הגבעות כאל תנועה חולפת שכן בקרב הציונות הדתית, החל מ 1967 ניכרו מגמות שונות של פונדמנטליזם, כשהדוגמא הבולטת לפני נוער הגבעות הייתה המחתרת היהודית. [2]

 

נוער הגבעות הוא קבוצה תרבותית-חברתית-התנחלותית, שגבולותיה אינם ברורים לחלוטין. לעתים מכונים בעגה גבעונים.

נערי הגבעות מתגוררים במאחזים או במבנים בודדים, בשטחים פתוחים, בעיקר ביהודה ושומרון. לעתים קרובות הם עושים זאת במסגרת קומונה ותחת הנהגתן של דמויות סמכותיות, כגון אברי רן, מאיר ברטלר או איתי זר. "נוער הגבעות" מתאפיין לרוב בגידול פאות וזקנים, כיפות גדולות, רעיית צאן או עבודת אדמה, והתנגדות לממסד הישראלי. [3]

 

המינוח "נוער הגבעות" מתייחס לקבוצות רבות של צעירים, שחלקן שונות זו מזו במידה רבה.

חלק מנערי ונערות הגבעות הם בני הדור השני בהתנחלויות הוותיקות שהולכים בדרכי הוריהם, כלומר מיישבים שטחים חדשים וריקים ביהודה ושומרון. אחרים הם צעירים דתיים, מהערים הגדולות. חלק מן הנערים משתייך למסגרות לימוד רשמיות, רשמיות למחצה או אלטרנטיביות, בתוך זרם החינוך הממלכתי דתי. לעתים מסגרות אלו הן בעלות אופי שיקומי בלבד ולעתים מיישמות גם תוכן חקלאי-התיישבותי.

נערי גבעות רבים קרובים לתופעת החסידות החדשה. ההתיישבות שלהם במקומות נידחים נובעת מרצונם לחיות באופן טבעי תוך גידול ואכילת מזון אורגני, רעיית צאן וכדומה. הזדהות צעירים אלו עם אופנת הניו אייג' מתבטאת גם בלבושם, בסגנון מרכז אסיה, ובסגנונות המוזיקה שהם שומעים. הזמר סיני תור המתגורר ברמת השרון הוא דוגמה לקבוצה זו.

נוער הגבעות מורכב ממספר תתי-זרמים. לאחר ההתנתקות מגוש קטיף התאגדו רוב נוער הגבעות סביב תנועת "נוער למען ארץ ישראל". בהמשך הקבוצה התפלגה למספר זרמים: תנועת נחלה בראשות דניאלה וייס והרב משה לוינגר ותנועת "גרעיני הערים העבריות" בראשות מאיר ברטלר. עם השנים חדלה הפעילות של שתי התנועות בבניית הגבעות, ותנועת נחלה הסבה את פעילותה בעיקר לארגוני מחאה ציבוריים. במקביל, התחברו נערי הגבעות לתנועות אחרות, כגון תנועת אר"י ישאג בראשות הרב אברהם סגרון ותנועת דרך חיים ברשות הרב יצחק גינזבורג. חלק מנערי הגבעות אינם קשורים לתנועה כלשהי.

רבים מהם אימצו לעצמם מראה הכולל כיפות צמר גדולות, לבישת הציצית מעל הבגד, פאות עבותות ומסולסלות או שיער ארוך ופרוע. חלקם מתלבשים באופן השואב השראה מתיאורי הלבוש של ימי התנ"ך או תקופת בית שני. רבים מנערי הגבעות דוגלים בערכים ירוקים וסביבתיים הכוללים גידול ירקות אורגניים, המעטה בצריכת מותגים או מזון מהיר ומיחזור פסולת.

 

יישוב ארץ ישראל ובמיוחד באזורי יהודה ושומרון, כדי לקבוע עובדות בשטח, הוא מרכיב חשוב באידאולוגיה של נוער הגבעות. רבים מהם רואים ביישוב ארץ ישראל ובהקמת מאחזים חדשים יסוד מרכזי בקיום רצונו של הקב"ה כיום ובהחשת הגאולה.

רבים מבני נוער הגבעות מתגוררים בבקתות עץ ובתנאים קשים. אצל חלקם הדבר נובע מתפיסה של נוחות, אסתטיקה ומהירות בניה (גישתה של תנועת "נחלה"). במקרים אחרים הדבר נובע מחוסר אמצעים לאחר שכוחות הביטחון מחריבים את הגבעות שבהן הם גרים. מסיבה זו הם גרים לעתים גם ללא קורת גג.

רבים מבני נוער הגבעות מחזיקים בעמדות ימין רדיקלי ובפרט שואפים להחיל את הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון. חלקם מעורבים בהתנגדות אקטיבית לפינויי מאחזים ביהודה ושומרון ורבים מהם השתתפו בפעולות המחאה כנגד תוכנית ההתנתקות. גורמים בממשל ובכוחות הביטחון בישראל סוברים כי חלק מנערי הגבעות משתתף בפעולות המכונות "תג מחיר".

מצגת רפרט על נוער הגבעות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חמי בן-נון מרי אזרחי (מהדורה עדכנית) הוצאת רסלינג, יולי 2014.

חיים לוינסון, המרד הגדול של נערי הגבעות השאיר את תגי המחיר והמאחזים הרחק מאחור

הרב אליעזר מלמד, להבדיל בין טוב לרע; בנייה לא מוסדרת מזיקה להתיישבות, מדור 'רביבים', בעיתון 'בשבע', גיליונות 676–677

קימרלינג, ברוך מהגרים, מתיישבים ילידים. הוצאת עלמא/ עם עובד. פרק רביעי: לפרש מחדש את הציונות: דתיות, לאומיות ותרבות דתית-לאומית

 

 Lewis Perry, Civil Disobedience: An American Tradition. New Haven, CT: Yale University Press

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט על נוער הגבעות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©