חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית שוק ההון, אינדיקטורים חשבונאיים כלכליים, מחירי מניות, הקשר בין יחסים פיננסיים של חברות לבין שער המניה שלהן


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11887

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר רן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין יחסים פיננסיים של חברות לבין שער המניה שלהן?

תוכן עניינים

  1. מבוא
  2. סקירה ביקורתית של הספרות
  3. מודלים, השערות ודרכים לבדיקתן
  4. בדיקה אמפירית

4.1   מתודולוגיה

4.2    השערות המחקר - מודלים השערות ודרכים לבדיקתן 

4.3   משתנים ונתוני המדגם

  1. ממצאים וניתוחם
  2. דיון והשוואה למחקרים אחרים
  3. סיכום

ביבליוגרפיה

 

האינדיקטורים החשבונאיים והכלכליים המשפיעים על מחירי המניות היוו נושא למקרים רבים בספרות האקדמית.

בפרקטיקה, משמשים היחסים הפיננסיים השונים לצורך השוואה בין חברות שונות, בדרך כלל מתחומים וענפי פעילות דומים. כמו כן, יש המשתמשים ביחסים הפיננסיים כשיטה אלטרנטיבית לביצוע הערכות לשווין של חברות.

עד לשנות ה-80 המאוחרות תיאורטיקנים מתחום הכלכלה והמימון טענו כי ניתן לנצל יחסים פיננסיים בכדי לחזות שוקים במחירי המניות בטווח הקצר, אולם מחקרים אמפיריים שבאו בעקבותם לא הניבו הוכחה חותכת לכך (Turk, 2006). יתכן כי הסיבה לכך נעוצה בשינויים בציפיות המשקיעים, בהתנהגות בלתי רציונלית או בלתי עקבית בעיקר מצד משקיעים קטנים וכן שוקים שנגרמים כתוצאה מכוחות אקסוגניים כגון שינויים מבניים בשוק ההון או השפעות מצד משקיעים מוסדיים (כמו למשל רכישה או מכירה מאסיבית של ניירות ערך מסיבות טאקטיות ואחרות).

עם זאת, חלק מהמחקרים מעידים על יכולת מסוימת של יחסים פיננסיים לחזות את תשואתן של מניות על-פני טווחים ארוכים יותר. על-פי גישה זו, לניירות ערך ולחברות ככלל יש קו מגמה ארוך טווח אשר אליו מתכנסות התשואות בטווח הבינוני והארוך וניתן לקבל מידע על המגמה ארוכת הטווח מתוך המידע הפיננסי של החברות, המשתקף בין היתר ביחסים הפיננסיים. (בהט, לויתן, 2016)

 

בעבודה זו אבחן את סוגיית כושר החיזוי של יחסים פיננסיים מסוימים, באמצעות חקירת הקשר בינם לבין מחירי המניות. אשתמש במידע מתוך הדוחות התקופתיים, בהנחה כי מידע זה הינו מהימן ובדוק (שכן הדו"חות מבוקרים ונתונים לרגולציה).

נושא זה חשוב בכדי להבין היכן משתלב שוק ההון הישראלי בדיון סביב איכותם ומהימנותם של יחסים פיננסיים.

בחינה תקופתית של רמת מחירי הנכסים הפיננסיים, ובפרט מחירי המניות, חשובה במיוחד כדי לנסות ולזהות התפתחויות חריגות המבטאות התהוות של בועת מחירי נכסים, המסכנת את היציבות הפיננסית (זלקינדר, שטינברג ושטיין, 2012).

 

שאלת המחקר בעבודה זו הינה:

כיצד משפיעים יחסים פיננסיים נבחרים על מחירי מניות בשוק ההון בישראל?

 

בפרק הראשון של העבודה אציג את הספרות האקדמית התיאורטית והאמפירית סביב נושא היחסים הפיננסיים, אופן השימוש בהם והאם נמצאו אמינים ומספקים מידע משמעותי על הביצועים הכלכליים של החברות ועל ביצועיהן בשוק ההון. לאחר מכן אציג את המדגם שבו השתמשתי, אשר מתבסס על דוחות כספיים של עשרות חברות על פני תקופה של שלוש שנים. אציג את שיטת המחקר והמאמר עליה היא מתבססת וכן את השערות המחקר והביסוס שממנו הן נובעות. בהתאם לשיטת המחקר שנבחרה אציג את הממצאים העולים מן המדגם ואדון במשמעותם ביחס לשאלת המחקר והשערות המחקר. לבסוף אציג את המסקנות העולות מעבודה זו. (בר, גלרנטר, 2015)

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דוחות כספיים של חברות, מאיה, פרסומי הבורסה, 2017

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

אקשטיין א' "אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון" מחקרי משפט ל 635 (2016).

 

Baten, Jorg (2016). A History of the Global Economy. From 1500 to the Present. 

 

====================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©