חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עמדות צוות רפואי זקנה ,ידע כלפי טיפול זקן, אחיות, אחים בבית חולים, כמותני


36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12293

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי עמדת צוות רפואי כלפי הזיקנה?

תוכן עניינים

 

  1. 1.       תקציר  
  2. 2.       מבוא וסקירת ספרות  

2.1.    מבוא

2.2.    סקירת ספרות

2.2.1.  מהותה של הגילנות

2.2.2.  גילנות בפרקטיקה הסיעודית

2.2.3.  קשר בין משתנים דמוגרפיים לבין עמדות כלפי זקנה  

2.2.4.  קשר בין תרבות לעמדות כלפי זקנה 

2.3.    מטרה והשערות המחקר

2.3.1.  מטרת על

2.3.2.  השערות המחקר

  1. 3.       שיטות 

3.1.    אוכלוסיית המחקר

3.2.    מדגם

3.3.    שיטת איסוף הנתונים 

3.4.    כלי המחקר 

3.5.    שיטות סטטיסטיות

3.6.    תוצאות 

3.7.    היענות

3.8.    דימוגרפיה

3.8.1.  ממצאים כלליים 

3.8.2.  ממצאים מקצועיים 

3.9.    ידע ועמדות בכלל הנבדקים

3.10.תוצאות לגבי השערות המחקר 

  1. 4.       דיון ומסקנות  

4.1.    דיון

4.2.    מסקנות והמלצות 

 רשימת מקורות


 

  1. 1.   תקציר 

ממצאים העולים מן הפרקטיקה ומן המחקר מעידים כי היחס הקיים במערכות הבריאות בעולם וגם בישראל כלפי זקנה וזקנים עדיין מאופיין, במידה זו או אחרת, ביחס סטריאוטיפי הניזון מעמדות גילניות. עמדות הקשורות בחלקן למשתנים דמוגראפיים אישיים של אחים ואחיות ובחלקם למאפיינים מקצועיים. מטרת המחקר המוצג בעבודה זו הייתה לבחון מהו הידע ומהן העמדות של אחיות ואחים במערכת בריאות שיקומית וגריאטרית בישראל כלפי זקנים וזקנה והאם יש קשר לידע ולעמדות למשתנים דמוגראפיים אישיים ומקצועים שהם: מגדר, גיל, וותק, ניסיון בטיפול בקשישים ומעורבות מעורבות אישית בטיפול בקשישים. (דולב, 2017)

במחקר השתתפו 100 אחיות ואחים רובם מוסמכים, מחציתם עובדים בבית חולים לוונשטיין ומחציתם בבית החולים הגריאטרי המבריא. רוב הנבדקים היו ילידי הארץ, נשים, בגיל ממוצע של 43.4 שנים וותק ממוצע של 19.98 שנים, מעט מעל למחציתם היו יהודים. כלי המחקר הורכב משלושה שאלונים: שאלון פריטים דמוגראפיים; שאלון ידע שפותח על ידי Palmore, ושאלון עמדות שפותח על ידי Kogan. ממצאי המחקר העיקריים הם: רמת הידע הממוצעת של כלל האחיות והאחים במחקר הייתה בינונית; הממוצע הכללי של העמדות בכלל המדגם מעיד על עמדות הנוטות לכיוון החיובי; אחיות ביטאו בממוצע ידע רב יותר על זקנה וזקנים בהשוואה לאחים ועמדות ממוצעות דומות לאלו של האחים; אחיות ואחים יהודים דיווחו על ידע ממוצע רב יותר ועל עמדות שליליות יותר מאלו שדיווחו האחיות והאחים הערבים; נמצא קשר מובהק בין הוותק לבין העמדות של האחיות והאחים ונמצא קשר חיובי חזק מובהק בין רמת הידע לבין העמדות. לא נמצא קשר בין גיל לבין ידע ועמדות כלפי זקנים וזקנה; בין שנות וותק לבין ידע; ובין מעורבות אישית בטיפול בקשישים לבין עמדות כלפי זקנים וזקנה. (דולב, 2017)

מסקנות - רמת הידע הנמוכה שנמצאה במחקר זה כלפי זקנה וזקנים בקרב אחיות ואחים, מחייבת את ההתיחסות לנושא על ידי האחראים על החינוך לסיעוד, על ההכשרה לסיעוד ועל ההדרכה בסיעוד. מאחר וקיים קשר חיובי ליניארי בין ידע לעמדות ניתן באמצעות הקניית ידע, הכשרה בתחום והתנסות מכוונת תוך הדרכה אישית להקנות לצוות הסיעוד עמדות יותר חיוביות ויותר מדויקות כלפי חולים זקנים. צורך הנובע מהעובדה שידע חסר בנוגע לזקנה וזקנים עלול להוביל לעמדות העלולות לפגום באיכות הטיפול בחולה הזקן, לפגום בקשר המקצועי הבינאישי, להעצים את תחושת התלות והפגיעות שלו כחולה וכאדם ולפגוע בכבודו.

הבדלים בין שני מקומות העבודה ברמת הידע והעמדות

 

 

ממוצע הניקוד

SD

מובהקות

שאלון ידע (FAOI)

לבנשטיין

המבריא

כלל המדגם

 

11.9

13.3

12.6

 

2.8

2.8

2.8

 

 

P=0.01

שאלון עמדות (Kop's)

לבנשטיין

המבריא

כלל המדגם

 

3.16

3.32

3.24

 

0.25

0.42

0.37

P=0.02

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©