חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עמדות צוות רפואי זקנה ,ידע כלפי טיפול זקן, אחיות, אחים בבית חולים, כמותני


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12293

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי עמדת צוות רפואי כלפי הזיקנה?

תוכן עניינים

 

  1. 1.       תקציר  
  2. 2.       מבוא וסקירת ספרות  

2.1.    מבוא

2.2.    סקירת ספרות

2.2.1.  מהותה של הגילנות

2.2.2.  גילנות בפרקטיקה הסיעודית

2.2.3.  קשר בין משתנים דמוגרפיים לבין עמדות כלפי זקנה  

2.2.4.  קשר בין תרבות לעמדות כלפי זקנה 

2.3.    מטרה והשערות המחקר

2.3.1.  מטרת על

2.3.2.  השערות המחקר

  1. 3.       שיטות 

3.1.    אוכלוסיית המחקר

3.2.    מדגם

3.3.    שיטת איסוף הנתונים 

3.4.    כלי המחקר 

3.5.    שיטות סטטיסטיות

3.6.    תוצאות 

3.7.    היענות

3.8.    דימוגרפיה

3.8.1.  ממצאים כלליים 

3.8.2.  ממצאים מקצועיים 

3.9.    ידע ועמדות בכלל הנבדקים

3.10.תוצאות לגבי השערות המחקר 

  1. 4.       דיון ומסקנות  

4.1.    דיון

4.2.    מסקנות והמלצות 

 רשימת מקורות


 

  1. 1.   תקציר 

ממצאים העולים מן הפרקטיקה ומן המחקר מעידים כי היחס הקיים במערכות הבריאות בעולם וגם בישראל כלפי זקנה וזקנים עדיין מאופיין, במידה זו או אחרת, ביחס סטריאוטיפי הניזון מעמדות גילניות. עמדות הקשורות בחלקן למשתנים דמוגראפיים אישיים של אחים ואחיות ובחלקם למאפיינים מקצועיים. מטרת המחקר המוצג בעבודה זו הייתה לבחון מהו הידע ומהן העמדות של אחיות ואחים במערכת בריאות שיקומית וגריאטרית בישראל כלפי זקנים וזקנה והאם יש קשר לידע ולעמדות למשתנים דמוגראפיים אישיים ומקצועים שהם: מגדר, גיל, וותק, ניסיון בטיפול בקשישים ומעורבות מעורבות אישית בטיפול בקשישים. (דולב, 2017)

במחקר השתתפו 100 אחיות ואחים רובם מוסמכים, מחציתם עובדים בבית חולים לוונשטיין ומחציתם בבית החולים הגריאטרי המבריא. רוב הנבדקים היו ילידי הארץ, נשים, בגיל ממוצע של 43.4 שנים וותק ממוצע של 19.98 שנים, מעט מעל למחציתם היו יהודים. כלי המחקר הורכב משלושה שאלונים: שאלון פריטים דמוגראפיים; שאלון ידע שפותח על ידי Palmore, ושאלון עמדות שפותח על ידי Kogan. ממצאי המחקר העיקריים הם: רמת הידע הממוצעת של כלל האחיות והאחים במחקר הייתה בינונית; הממוצע הכללי של העמדות בכלל המדגם מעיד על עמדות הנוטות לכיוון החיובי; אחיות ביטאו בממוצע ידע רב יותר על זקנה וזקנים בהשוואה לאחים ועמדות ממוצעות דומות לאלו של האחים; אחיות ואחים יהודים דיווחו על ידע ממוצע רב יותר ועל עמדות שליליות יותר מאלו שדיווחו האחיות והאחים הערבים; נמצא קשר מובהק בין הוותק לבין העמדות של האחיות והאחים ונמצא קשר חיובי חזק מובהק בין רמת הידע לבין העמדות. לא נמצא קשר בין גיל לבין ידע ועמדות כלפי זקנים וזקנה; בין שנות וותק לבין ידע; ובין מעורבות אישית בטיפול בקשישים לבין עמדות כלפי זקנים וזקנה. (דולב, 2017)

מסקנות - רמת הידע הנמוכה שנמצאה במחקר זה כלפי זקנה וזקנים בקרב אחיות ואחים, מחייבת את ההתיחסות לנושא על ידי האחראים על החינוך לסיעוד, על ההכשרה לסיעוד ועל ההדרכה בסיעוד. מאחר וקיים קשר חיובי ליניארי בין ידע לעמדות ניתן באמצעות הקניית ידע, הכשרה בתחום והתנסות מכוונת תוך הדרכה אישית להקנות לצוות הסיעוד עמדות יותר חיוביות ויותר מדויקות כלפי חולים זקנים. צורך הנובע מהעובדה שידע חסר בנוגע לזקנה וזקנים עלול להוביל לעמדות העלולות לפגום באיכות הטיפול בחולה הזקן, לפגום בקשר המקצועי הבינאישי, להעצים את תחושת התלות והפגיעות שלו כחולה וכאדם ולפגוע בכבודו.

הבדלים בין שני מקומות העבודה ברמת הידע והעמדות

 

 

ממוצע הניקוד

SD

מובהקות

שאלון ידע (FAOI)

לבנשטיין

המבריא

כלל המדגם

 

11.9

13.3

12.6

 

2.8

2.8

2.8

 

 

P=0.01

שאלון עמדות (Kop's)

לבנשטיין

המבריא

כלל המדגם

 

3.16

3.32

3.24

 

0.25

0.42

0.37

P=0.02

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©