חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ניתוח שיח, חקר השיח, תקשורת לשונית, בלשנות, רטוריקה, לכידות, קישוריות


28 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1272.

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

 eric.schizof@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 390


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

שאלת מחקר:

כיצד בא לידי ביטוי ניתוח שיח?

תוכן עניינים

מבוא

חקר השיח

התקשורת הלשונית

מרכיבי התקשורת הלשונית

אמצעים רטוריים בשיח

עקרון השיתופיות בשיח

קישוריות

לכידות

 

הבלשנות המבנית (הסטרוקטורליסטית)

שיטות מחקר: הגדרה

ניתוח שיח

גישות למחקר האיכותני

ניתוח טקסט

ביבליוגרפיה

ניתוח שיח (discourse analysis) הוא אוסף של שיטות מחקר או גישות שהתפתחו בדיסציפלינות שונות של מדעי החברה החל מאמצע שנות השישים או תחילת שנות השבעים של המאה הקודמת. שלא כמו השיטות הבלשניות שקדמו להן, אשר עסקו בניתוח מרכיבי הלשון עד רמת המשפט הבודד בלבד ובמנותק מהקשר חברתי כלשהו, השיטות השונות של ניתוח השיח עוסקות בשימושים אותנטיים בלשון, גם מעבר לרמת המשפט הבודד.

 

מרכיבי התקשורת הלשונית 

יאקובסון הבחין בין מרכיבי התקשורת, וחילקם לשישה:

המבע או השדר הוא הבסיס לכל תקשורת לשונית, הוא יכול להיות מילה, משפט או מאמר שלם.

המוען הוא שולח השדר, הדובר, הוא יכול להיות דובר אחד או רבים (למשל משתתפים בהפגנה החוזרים על סיסמה).

הנמען הוא מקבל השדר, כמו במקרה המוען גם הוא יכול להיות אחד או רבים (במקרה הנ"ל - אמצעי התקשורת).

צינור התקשורת הוא הדרך שבה עובר השדר הלשוני, הצורה השכיחה היא באמצעות גלי הקול בין אדם לחברו בשיח רגיל, אך גם גלי רדיו, טלפון או מכתב נחשבים לצינור תקשורת.

הקוד הלשוני הוא ההסכם בין דוברי שפה מסוימת למשמעות מילה מסוימת ולמה שהיא מסמנת (מסמן ומסומן).

 

אמצעים רטוריים בשיח

אחד המרכיבים הבסיסיים של התעמולה בעת העתיקה הייתה אמנות השכנוע באמצעות שפה, כלומר הרטוריקה . אומנות זו מתארת את האמצעים בהם בני אדם נוהגים להשתמש על מנת להעביר רעיון מסוים בדרך המתאימה ביותר שתביא לשינוי עמדתו של בן שיחו. יש המתייחסים לרטוריקה כאמנות הנאום והוויכוח בלבד, אבל בהגדרתה הקלאסית היא כוללת את כל סוגי השכנוע - מול קהל אך גם פנים אל פנים או אפילו בכתב. 

 

שורשיה של הבלשנות הסטרוקטוקליסטית נעוצים בפילוסופיה הסטרוקטורליסטית שהתפשטה באירופה – אח"כ גם בארה"ב - במחצית הראשונה של המאה העשרים. הנחת היסוד של תפיסה זו הייתה: העולם בנוי סטרוקטורות, כלומר מערכת מובנית שבה החלקים משתלבים ויוצרים יחד את השלם. מכאן: המכלול עדיף על החלקים המרכיבים, והוא יותר מס"ה הרכיבים; בחינת הסטרוקטורה היא בחינת דרכי ההצטרפות של החלקים זה לזה.

הפילוסופיה הסטרוקטורליסטית ביקשה להגיע למירב האובייקטיביות בפרשנות ולבנות מתודולוגיה מדעית גם במדעי הרוח והחברה באמצעים השאולים מהמדעים המדויקים. מתודולוגיה זו התבססה על הפשטה, המתבטאת בנוסחאות מתמטיות, שיטת חקר שאימצו חוקרים גם במדע האדם והחברה (כלכלה וסוציולוגיה – ואפילו בתורת הספרות בדמות השימוש בסטטיסטיקה לשונית). הבלשנות, שאימצה תפיסות סטרוקטורליסטיות אלה, ביקשה להתייחס אל הלשון כאל מערכת ולחשוף את היחסים המבניים הפנימיים של אותה מערכת. 

דוגמה לניתוח שיח ביקורתי: ייצוג האמהות בפרשת רמדיה 

 דוגמאות קונקרטיות לניתוח:

p מבנה הלקסיקון ובחירות לקסיקליות: רמדיה צמחית, פורמולה, אבקה, רעל, חלב- אותה מילה שהגברים קראו לו "אבקה" היא קראה לו חלב. מילה מעצבת יחס ותפיסת עולם מסוימת.

p משמעות פרדיגמטית וסינטגמטית:"רצחו אותך, תינוק שלי"- הבחירה במילה רצחו כאילו שהיה במעשה זה כוונת תחילה. מצד אחד, אני הבאתי על התינוק שלי את האסון ומצד שני, פגעו בו.

p מבני כוח: "רצחו אותך, תינוק שלי"; מכתב אל הבן המת; כתבים ואבות גברים אל מול האימהות. בדר"כ יש להורים כוח על ילדם אך במכתב של האם המצב הפוך, יחסי הכוחות התחלפו בניהם- התינוק הוא בעל הכוח. הכתבים והאבות היו מול האמהות- שני מתרסים. המילים הטובות והרכות בצד אחד והמילים הנוראיות בצד השני.

p אינטרטקסטואליות: "שנים ייחלנו לתינוק הזה" (כתבים עיתונאים גברים שמראיינים אבות- שהם היו הפעילים ושטיפלו בתינוקות, רוב התמונות הן של אבות מטפלים בתינוקות); "רחל מבכה את בניה"; "קורבן רמדיה". הנשים כמעט ולא רואיינו אלא רק בטור אישי מובחן. אם בכל זאת הציגו את הנשים אז ראיינו אותן כאלה שפוגעות בילדים שלהם. מזכיר סיפורים מיתולוגיים.

רצח- מזכיר את רצח העם = שואה.

p קדם הנחות: "הרעלתי את התינוק שלי", "חוזרות למקורות?", "סקר תזונה: האמהות יודעות יותר מהרופא". מכותרות שונות ניתן היה להבין שהאמהות מואשמות כי הן לא הניקו ונתנו לילדיהן תחליף חלב. העיתונאים הבנו תפיסה של אשמה כלפי האמהות. חוזרות למקורות- צורפה תמונה של נשים מניקות. הקדם הנחה הייתה מחיבור של כמה כותרות ולאו דווקא מכתבה אחת ספציפית. הקדם הנחה הייתה שהאישה מקומה בבית, לדאוג לילדיה ובין השאר להניק אותם.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

נעמה צבר-בן יהושע, מסורות וזרמים במחקר האיכותני. הוצאת דביר.

אריסטו. רטוריקה, תרגום, מבוא והערות: גבריאל צורן, ספריית פועלים

רומאן יאקובסון. סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה מבחר מאמרים. ערכו: איתמר אבן-זהר וגדעון טורי. המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל אביב הוצאת הקיבוץ המאוחד.

שקדי, א' מילים המנסות לגעת. תל-אביב: רמות- אוניברסיטת תל אביב. 69-71.

כתריאל תמר, מילות מפתח: דפוסי תרבות ותקשורת בישראל, אוניברסיטת חיפה – זמורה ביתן, חיפה.

Gee, J. P. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London: Routledge

 =================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

****סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©