חפש

קטגוריות

סמינריון לקויות למידה בקרב מבוגרים השלכות תפקודיות ותעסוקתיות


25 עמודים.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

אפשרי לשלוח לכותבת עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

Renana.adler.1234@gmail.com

פרטים נוספים


₪ 290


תוכן עניינים

מבוא

 

פרק 1: מהם ליקויי למידה

 • ליקויי למידה אורייניים 
 • לקויי למידה בלתי מילוליים 
 • לקויים בתקשורת האישית 
 • הפרעות קשב וריכוז (ADHD    ) 

 

פרק 2: קשיים חברתיים והשלכותיהם 

 • קשיים ראשוניים ומשניים
 • המיומנויות החברתיות
 • המקובלות החברתית – חברים, בני זוג וילדים
 • תקשורת
 • המעגל הקוגניטיבי
 • ההשלכות הרגשיות של לקויות למידה

 

פרק 3: מבוגרים בעלי ליקויי למידה - תפקוד כללי

 • תפקוד יום יומי 
 • שירות צבאי  
 • השלמת השכלה 
 • הכשרה מקצועית
 • תעסוקה
 • הקמת משפחה
 • העצמה של מבוגרים בעלי לקויי למידה

 

פרק 4: סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה


בין אנשי המקצוע ישנם חילוקי דעות משמעותיים הן לגבי ההגדרה של ליקויי למידה והן לגבי
שיטות האבחון. מדובר באוכלוסיה הטרוגנית מאוד אשר בחלקה הגדול איננה מודעת כלל לקיומו
של הליקוי. ביצוע של מחקר אפידמיולוגי לגבי לקויות למידה כרוך בבעיות מתודולוגיות רבות
עקב חוסר הסכמה לגבי ההגדרה של לקויות למידה, לגבי שיטות האבחון ובמיוחד לגבי החישוב
הסטטיסטי, שתפקידו לקבוע האם אכן מדובר ב"ליקוי משמעותי" או ב"קושי" שהיננו חלק
מהשונות הקיימת בין בני אדם בתחומי למידה שונים. אותה בעיה מתודולוגית קיימת בכל מחקר
אפידמיולוגי שינסה לקבוע את שכיחות הסובלים מליקויים רגשיים או ליקויים גופניים
באוכלוסיה. תמיד תעלה השאלה אלו ליקויים לכלול במחקר ומתי "קושי" של הפרט אכן מהווה
"ליקוי." מחקרים רבים הנוגעים בקשייהם של לקויי למידה כורכים יחד במחקר אחד לקויי
Luftig & ) למידה ואנשים הסובלים מפיגור – למרות הבדלים ברורים במאפייניהם הקוגניטיביים
.(Dunham, Schrader & Dunham, 2000 ; Muthert, 2005
הנסיונות להגדיר את התופעה הולידו מספר הגדרות שונות. ההגדרה הראשונה שלפנינו מבחינה
בין קשיים לימודיים – הנתפסים כלקויות למידה ובין קשיים חברתיים:
לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה הטרוגנית של הפרעות שמתבטאות ברכישה
ובהפעלה של קשב, דיבור, קריאה, כתיבה, הסקת מסקנות או כשרים מתמטיים. הפרעות אלה
ייחודיות לפרט, מקורן המשוער הוא בתפקוד לקוי של מערכת העצבים המרכזית והן יכולות
להתרחש לאורך כל החיים. קשיים בויסות עצמי, בתפיסה חברתית ובפעולת גומלין חברתית
יכולים להתקיים בצדם של ליקויי הלמידה אך אינם מהווים, כשלעצמם, ליקויי למידה. אף על פי
שליקויי למידה יכולים להופיע בצמוד להפרעות אחרות (כמו מגבלות חושיות, פיגור שכלי,
הפרעות רגשיות קשות) או בצדן של השפעות חיצוניות (כמו פערים תרבותיים, חסך חינוכי) הם
.( אינם תוצאה של גורמים אלה (מודלינגר, 2005
לקות הלמידה היא הפרעה שפוגמת בכושרם של אנשים לפרש את אשר הם ראו או שמעו או ליצור
קשר בין מידע שמגיע מחלקים שונים של המוח. מגבלות אלה יכולות להתבטא בדרכים רבות
כגון קשיים מיוחדים בשפה דבורה וכתובה, בתיאום, בשליטה עצמית ובקשב. קשיים אלה
פוגמים בלמידה ויכולים לשבש את רכישת הקריאה, הכתיבה והחשבון. ליקויי למידה יכולים
ללוות את האדם לאורך כל חייו ולפלוש לתחומי חיים כמו לימודים ועבודה, שגרת יום- יום, חיי
משפחה ולפעמים אף לחברות ולמשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מליקויי למידה רבים
ואילו לאחרים יהיה רק ביטוי בודד בעל השפעה מועטה מאוד על שאר תחומי חייהם. (אפטר, א.
.(

 

בין אנשי המקצוע ישנם חילוקי דעות משמעותיים הן לגבי ההגדרה של ליקויי למידה והן לגבי

שיטות האבחון. מדובר באוכלוסיה הטרוגנית מאוד אשר בחלקה הגדול איננה מודעת כלל לקיומו

של הליקוי. ביצוע של מחקר אפידמיולוגי לגבי לקויות למידה כרוך בבעיות מתודולוגיות רבות

עקב חוסר הסכמה לגבי ההגדרה של לקויות למידה, לגבי שיטות האבחון ובמיוחד לגבי החישוב

הסטטיסטי, שתפקידו לקבוע האם אכן מדובר ב"ליקוי משמעותי" או ב"קושי" שהיננו חלק

מהשונות הקיימת בין בני אדם בתחומי למידה שונים. אותה בעיה מתודולוגית קיימת בכל מחקר

אפידמיולוגי שינסה לקבוע את שכיחות הסובלים מליקויים רגשיים או ליקויים גופניים

באוכלוסיה. תמיד תעלה השאלה אלו ליקויים לכלול במחקר ומתי "קושי" של הפרט אכן מהווה

"ליקוי." מחקרים רבים הנוגעים בקשייהם של לקויי למידה כורכים יחד במחקר אחד לקויי

Luftig & ) למידה ואנשים הסובלים מפיגור – למרות הבדלים ברורים במאפייניהם הקוגניטיביים

.(Dunham, Schrader & Dunham, 2000 ; Muthert, 2005

הנסיונות להגדיר את התופעה הולידו מספר הגדרות שונות. ההגדרה הראשונה שלפנינו מבחינה

בין קשיים לימודיים – הנתפסים כלקויות למידה ובין קשיים חברתיים:

לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה הטרוגנית של הפרעות שמתבטאות ברכישה

ובהפעלה של קשב, דיבור, קריאה, כתיבה, הסקת מסקנות או כשרים מתמטיים. הפרעות אלה

ייחודיות לפרט, מקורן המשוער הוא בתפקוד לקוי של מערכת העצבים המרכזית והן יכולות

להתרחש לאורך כל החיים. קשיים בויסות עצמי, בתפיסה חברתית ובפעולת גומלין חברתית

יכולים להתקיים בצדם של ליקויי הלמידה אך אינם מהווים, כשלעצמם, ליקויי למידה. אף על פי

שליקויי למידה יכולים להופיע בצמוד להפרעות אחרות (כמו מגבלות חושיות, פיגור שכלי,

הפרעות רגשיות קשות) או בצדן של השפעות חיצוניות (כמו פערים תרבותיים, חסך חינוכי) הם

.( אינם תוצאה של גורמים אלה (מודלינגר, 2005

לקות הלמידה היא הפרעה שפוגמת בכושרם של אנשים לפרש את אשר הם ראו או שמעו או ליצור

קשר בין מידע שמגיע מחלקים שונים של המוח. מגבלות אלה יכולות להתבטא בדרכים רבות

כגון קשיים מיוחדים בשפה דבורה וכתובה, בתיאום, בשליטה עצמית ובקשב. קשיים אלה

פוגמים בלמידה ויכולים לשבש את רכישת הקריאה, הכתיבה והחשבון. ליקויי למידה יכולים

ללוות את האדם לאורך כל חייו ולפלוש לתחומי חיים כמו לימודים ועבודה, שגרת יום- יום, חיי

משפחה ולפעמים אף לחברות ולמשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מליקויי למידה רבים

ואילו לאחרים יהיה רק ביטוי בודד בעל השפעה מועטה מאוד על שאר תחומי חייהם. (אפטר, א. 1999).

 

 

 

ביביליוגרפיה חלקית

 1. עינת, ע. נחיתה קשה. הפרק: לקויי למידה בזירת התעסוקה.
 2. אפטר, א.. ליקויי למידה. בתוך א. אפטר, י. הטב, א., ויצמן וש. טיאנו (עורכים), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (עמ' 353-364). תל אביב: הוצאת דיונון – אוניברסיטת תל אביב.
 3. יהושע-קדרי, מ.. הבנה בין אישית והתנהגות חברתית בכיתה אצל מתבגרים עם דיסלקציה ודיסקלקוליה. עבודת MA, אוניברסיטת בר אילן.
 4. מרגלית, מ., ברזניץ, צ., ואהרוני, מ. בדיקת הטיפול בסטודנטים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה:דוח מסכם. מוגש לועדה לתכנון ותקצוב, המועצה להשכלה גבוהה.

 

 

    =================

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

 

הוגשה באונ' העברית, אצל ד"ר א' כנען.

ציון: 92

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

מפתח לעבודות גמר, מחקרים, מאמרים וכתבי-עת אקדמיים בעברית

maamaracademi.blogspot.co.il

המאגר האקדמי הכי גדול ברשת ללא תשלום וללא דרישות רישום

 

 077-9555017

052-7733400

בס"ד

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה: פרסמו את עבודותיכם שקיבלו מעל ציון 88 (בלבד) במאגר

 ותרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של העבודות נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית שקיבלה ציון מאושר מעל 88 לפרסם כאן עבודותיהם תמורת תמלוגים. אנו נבדוק העבודה ואם היא . טובה נפרסמה כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

 פשוט לשלוח העבודה בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנעבור עליה, נבצע בה

הגהות, נעדכן אותה ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של עבודתך

free.papers.2u@gmail.com


מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

למעט דיינרס

 ניתן לשלם גם באמצעות

חשבון פאי פאל

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

             

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

 

 

אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info


פורום להמלצה על כותבים

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com 


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©