חפש

קטגוריות

סמינריון דמות מקראית, שמואל הנביא, גיבור מקראי, נביאים, תנ"ך


35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 226.

צור קשר ישיר עם אבי, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד

 052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מהעבודה האקדמית:  avi.barak.1234@gmail.com

עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA.

עבודה סמינריונית שמעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד באוגוסט בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל ד"ר אהרן.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  93

שאלת המחקר: 

כיצד בא לידי ביטוי שמואל הנביא?

תוכן עניינים

מבוא. 

מוצאו של שמואל. 

שמואל על פי המקרא. 

שמואל במשנת חז"ל. 

שמואל במשנת רבני ימי הביניים.

שאלת החקר. 

הקדשה לנבואה. 

פרק א': התגלות ה' לשמואל. 

פרק ב': תפקידו של עלי 

פרק ב': הקדשת שמואל. 

מדרש.. 

חתימת שמואל לנביא נאמן 

פרק ג': ירמיהו הנביא.

תקציר על תקופתו של ירמיהו כנביא. 

גישתו הנבואית של ירמיהו במסגרת הנבואה הקלאסית. 

נקודות השוואה להקדשת הנביא ירמיהו 

שאול מבקש להרוג את דוד ודוד מוצא מקלט אצל שמואל. 

פרק ד':הקדשת יהושע. 

סיכום.

 

עוד לפני שנולד הוקדש שמואל, על ידי חנה אמו, לעבודת האל, והובא למשכן שילה, עוד כשהיה פעוט רך, שם גדל וחונך על ידי עלי הכהן הכהן הגדול של אותה תקופה, שם גם קיבל את נבואתו הראשונה בהיותו נער. חכמינו זכרונם לברכה מפרשים את הפסוק "ומורה לא יעלה על ראשו", שצוטט באופן נבואי לחנה טרם לידתו, כי שמואל הוקדש מלידתו להיות נזיר עולם שנאסר להסתפר. (ש' אברמסקי, מ' גרסיאל).

בספר שמואל אנו רואים את ההתייחסות של הקב"ה לשמואל בזמן שהוא נגלה אליו וקורא לו בלילה כששמואל ישן בהיכל ה', קרוב לארון האלוקים, בזמן שבשלושת הפעמים הראשונות חשב שמואל שעלי קורא לו ואז רק בפעם הרביעית בעזרתו של עלי, הבין שהקב"ה קורא לו. הקב"ה מספר לשמואל על העונש שהחליט לתת לבני עלי ומבקש משמואל, לספר לעלי את את מה שאמר לו. ורק אחרי שהקב"ה התגלה לשמואל הוא מינה אותו לשמש כנביא.

משמתו בני עלי ועלי, שמואל קיבל את תפקידם. מנהיגותו של שמואל זכתה להיות מיוחדת בכך שהיא בעיקר רוחנית, ותפקיד המנהיג המרכזי שמור לקב"ה, ככתוב: "ה' אלוקיכם מלכיכם" (שמואל א' פרק י"ב פסוק י"ב),ואילו הנביא משמיע את דבריו ואת רצונו, לדוגמא המנהיגות של משה. דגם ששמואל רצה להקים בעם ישראל. אבל העם רצה מנהיג בשר ודם, שיצא בראש העם ככל העמים, ולכן נדחתה תפיסתו של שמואל. (ר' פידלר), (פירוש דעת מקרא, תשל"ט-תשמ"א)

שמואל המליך את מלכי התקופה: שאול המלך, שהקים וייסד את הממלכה הישראלית המאוחדת, ודוד המלך שהמשיך, גיבש והרחיב את מפעלו של שאול בכיבושים גדולים. תקופת שאול מתוארת בכך, ששמואל ממשיך לשמש כמנהיג רוחני לצד שאול, ובכך אולי גורם לבעיות בהנהגה ולהדחתו של שאול. הכתוב מתאר יחסים מורכבים בין שמואל לשאול. יחסי אהבה של אב ובן, אשר מתחלפים ליחסים קשים שיש בהם כעס, צער ופחד. גם בזמן ששאול היה שרוי במצוקה גדולה המלחמה האחרונה כששאול נלחץ ומעלה את שמואל באוב, שמואל לא מגלה אמפתיה כלפי שאול, והוא ממשיך בכעסו ומדבר איתו קשות. על פי המקרא ניתן להסיק שכששאול ביקש להרוג את דוד, קיבל דוד מקלט אצל שמואל, וכשבאו חייליו של שאול לבקש את דוד, כולם התנבאו ואחריהם שאול בעצמו, שבא לבקש את דוד. (ר' פידלר, תשנ"ט)

על פי המקרא, מנהיגותו של שמואל מיוחדת בכך שהוא היה נד ונע בעצמו בין הערים והעיירות, על מנת להיות זמין לאנשים, ולא המתין להם שהם יגיעו אליו אל ביתו (ש"א ז, טז), (מ' גרסיאל, תשמ"ג), (מ' גרסיאל, תשמ"ד)

שמואל נפטר זמן קצר לפני סיום תקופת מלכותו של שאול המלך ונקבר ברמה, עירו (שמואל א' 25:1,28:3), שליד ירושלים. על פי המסורת, תאריך פטירתו היה בכ"ח באייר.

מנהג זה הינו קדום ומופיע כבר באיגרת ששלח רבי עובדיה מברטנורא לאחיו בשנת ה'רמ"ט - (לספה"נ) בו מציין הוא "בכ"ח באייר היום מיתתו , באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות מלבד מה שמדליקין עליו נר תמיד ושמעתי שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שהתנדבו למקום ההוא". ( ע. הרטום .(

ביום זה מגיעים יהודים להתפלל במקום שקיבל בתקופה מאוחרת יותר את הזיהוי כקברו של הנביא - בנבי סמואל. בניו של שמואל - יואל ואביה - אשר היו שופטים בבאר שבע, לא המשיכו את דרכו בהנהגת העם, כיוון שלקחו שוחד והיטו משפט, וזו הסיבה המוזכרת במקרא שהעם מאס בהנהגה של שופטים ודרש מלך, לצד הדרישה להיות "ככל הגויים". (שמואל א' ח,ה), (פירוש דעת מקרא)

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Gordon, Robert P. Hebrew Bible and Ancient Versions: Selected Essays of Robert P. Gordon. Routledge, 2016.

 

א' סימון, קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים, ירושלים ורמת גן . פרקים: ראשון, שני ושלישי.

י' פריאל. ספרי יהושע ושמות כספרי בבואה. מורשתנו ט"ז , עמ' 37-58.

י' קיל. שמואל א' – דעת מקרא, ירושלים .

מ' גרסיאל, ספר שמואל א' – עיון ספרותי, רמת גן .

מ. ע. הרטום ר’ עובדיה ירא מברטנורא ואיגרותיו מארץ-ישראל , נדפס ביהודים באיטליה ,  .

 

=

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©