חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית יישוב סכסוכים, דרכים אלטרנטיביות לישוב סכסוכים, ADR, גישור, ישראל משפט משווה


37 עמ'

עבודה אקדמית מספר 2478.

צור קשר ישיר עם דימה, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודת הסמינריון:  dima.muller.rus@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר רון.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי דרכים אלטרנטיביות לישוב סכסוכים בישראל ובעולם?

 

תוכן עניינים:

מבוא. 

רקע היסטורי 

התפתחות הליך הגישור בישראל. 

התפתחות הליך הגישור בארה"ב. 

הליך הגישור מול הליך המשפטי 

הליך הגישור. 

הליך הגישור - החקיקה בישראל. 

"צדק" בהליך משפטי ובהליך הגישור. 

"אמת" בהליך משפטי ובהליך הגישור. 

מבט ביקורתי על הליך הגישור. 

טיעונים התומכים בשילוב הגישור בבית המשפט. 

טיעונים המסתייגים משילוב הגישור בבית המשפט. 

סיכום ומסקנות. 

ביבליוגרפיה. 

 

ניתן להניח ולומר כי שילובו של הליך הגישור בבתי המשפט בישראל, קיבל תוקף חוקי כאשר התקבל בישראל תיקון מספר 15 לחוק בתי המשפט[1], בו נקבע , כי בית המשפט הדן בעניין אזרחי "רשאי להעבירו, בהסכמת בעלי הדין, לבוררות או לגישור, או לפסוק בו בדרך של פשרה".

ניתן לטעון כי החידוש המרכזי בחוק היה "גישור", שהגיע לראשונה לשערי המשפט בישראל, הטענה המרכזית הינה כי עד לפני כעשור, הגישור נותר עלי ספר החוקים בלבד וכמעט שלא התפתח בארץ.

ניתן להניח כי שילובו של הגישור בבתי המשפט בישראל, החל כתוצאה ישירה של מספר גורמים אשר יפורטו, כדלקמן[2]:

הקמת הועדה המייעצת לגישור בבתי המשפט, לפי תקנות בתי המשפט (מינוי מגשר). אטען כי הועדה פרסמה בחודש מאי דין וחשבון בענין הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר שייכלל ברשימת המגשרים של בית המשפט, והמלצותיה עוגנו בתקנות.

הקמת המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים, שפועל בין היתר, לפיתוח הידע בגישור ובדרכים נוספות ליישוב סכסוכים, לייזום ולפיתוח של תכניות גישור, ובהן תוכניות להתנסות מודרכת בגישור בבתי המשפט, ולשילוב הגישור במוסדות המדינה.

פיתוח תכניות ניסיוניות של ניהול שיפוטי (Case Management) במספר בתי משפט, שבעקבותיהן הוקמו מחלוקות לניתוב תיקים (מנ"ת) ברוב בתי המשפט בישראל. המנ"ת נועד בעצם לייעל את עבודת בית המשפט על ידי טיפול מוקדם בתיקים בשלב שעד שמיעתם על ידי השופט. חלק ניכר מעבודתו מקדיש המנ"ת להפניית תיקים לגישור.

בעבודתי זו אתמקד בשאלות כגון: מהו גישור? מה הקשר בין הליך הגישור לשפיטה ו/או הליך משפטי?

בעבודתי זו אנסה לספק סקירה של תופעת הגישור ושל הקשרה למערכת המשפט בישראל. אתייחס בקצרה לתהליכים שהביאו בארה"ב[3] לידי עלייתה של התנועה ליישוב סכסוכים ב"דרכים חילופיות", שלא בדרך של הליך שיפוטי/ משפטי. בעבודתי זו אתמקד במושגים "אמת" ו"צדק" מהותם בהליך הגישור בהשוואה להליך המשפטי. אתמקד בטיעונים התומכים בשילוב הליך הגישור בבתי המשפט, ומנגד אציג טיעונים המסתייגים משילוב תהליך הגישור במערכת המשפט, בין היתר אציג עמדה ביקורתית להליך הגישור ולשילובו בבתי המשפט.

לבסוף לאחר שאסקור את ההבדלים המהותיים בין הליך הגישור להליך משפטי במונחים של "אמת" ו"צדק" , אסכם ואעלה את מסקנותיי על כתב.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק גישור חובה (החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה) תשע"ו- 2016

חוק הבוררות

 

דפנה לביא "לא על הבוררות לבדה ולא על הגישור לבדו הצעה לאימוצו של הגישבור כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות בישראל" משפטים לט 589 

 

ERIK STOCK "We Were All Born on It. And Some of Us Was Killed on It" 23 Ohio St. J. on Disp. Resol. 710 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©