חפש

קטגוריות

סמינריון נדל"ן ודירות בבעלות משקיעים זרים, סייגים על מכירת קרקע פרטית לזרים, הגבלות על מכירת קרקע פרטית לצרפתים ולזרים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

28 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  4864.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


 העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ינואר בשנת הלימודים הקודמת באונ' בן גוריון, אצל ד"ר פראוור.

 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות).  

ציון:  88

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי הגבלות על מכירת קרקע פרטית לזרים?

תוכן עניינים

 

תוכן עניינים.. 2

מבוא. 4

הגבלת זרים ברכישת מקרקעין: מחקר השוואתי 6

טעם כלכלי 7

נימוקים חברתיים.. 8

נימוקים אתניים.. 8

מיהו ״זר״?. 8

מבחן האזרחות. 8

מבחן מקום המגורים.. 9

האזרחות ומקום המגורים כמבחנים חלופיים.. 10

מבחן אתני 10

תאגידים.. 10

גורם שאינו זר שהפך לזר. 12

זר הפטור מן ההגבלות. 12

שיקול דעת ביישום ההגבלות. 12

מאפייני המקרקעין והשפעתם על ההגבלות. 13

זכויות במקרקעין שרכישתם מוגבלת. 13

הגבלות על דרכי הרכישה. 14

אמצעים לאכיפת ההגבלות. 14

אוסטריה. 15

צ'כיה. 15

דנמרק. 16

פינלנד. 16

יוון 16

הונגריה. 16

אירלנד. 16

פולין 16

פורטוגל. 17

סלובקיה. 17

ספרד. 17

שבדיה. 17

ירדן 17

לאומיות ישראלית ויהודית על המקרקעין 18

הגבלות על הקניית זכויות לזרים בישראל. 20

שאלת המדיניות: שוק מקרקעין חופשי או אדמות בשירות הלאום?. 20

חלופות אפשריות. 21

הגישה הלאומית-בטחונית:. 21

גישת הכפר הגלובלי והשוק החפשי:. 23

הגישה הפרגמטית:. 23

סיכום:. 25

ביבליוגרפיה. 28

 

עניינו של סמינריון זה סקירת החקיקה במדינות שונות בעניין הגבלת מכירה של קרקע פרטית - להבדיל מקרקע בבעלות המדינה - לזרים.

הגבלות למיניהן על מכירת מקרקעין לזרים היו מקובלות בעבר, והן עדיין מקובלות במספר רב של מדינות.

למעשה, כבר בימי הביניים נקבע העיקרון החוקתי האוסר על המלך להעביר לזרים קרקעות שבבעלות הכתר. לפי עקרון ה-inalienability שנקבע באנגליה, בצרפת ובמקומות אחרים באירופה מן המאה ה-13 ואילך, המלך הוא רק נאמן שמחזיק ומשתמש בקרקעות, ואילו הבעלים של הקרקעות הוא הכתר. לפיכך, המלך רשאי להעביר קרקעות לאחזקתם ולשימושם של בני-האצולה ונתיניו, ואלה עשויים לסחור בזכויותיהם במקרקעין עם נתינים אחרים; אולם בכל מקרה נאסר על המלך להעביר את הבעלות על הקרקעות לזרים;

יצוין כי יחסית למצב בעולם שיעור הקרקעות הפרטיות בישראל, כ-7%, נחשב נמוך למדי, אם כי שיעור הקרקעות הפרטיות צפוי לגדול בשנים הקרובות בעקבות הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שאישרה הכנסת לאחרונה.

בחיבור שני חלקים. בחלק א׳ מובא תקציר המחקר ״הגבלת נוכרים ברכישת מקרקעין: מחקר משווה״, שפרסם צוות חוקרים בראשותו של פרופ׳ יהושע ויסמן בשנת 1977. במחקר זה מוצגות כמה סוגיות הכרוכות בחקיקה להגבלת זרים ברכישת מקרקעין, ואזכוריהם של דברי חקיקה במגוון מדינות משמשים בעיקר להאיר ולהדגים היבט זה או אחר של הדיון. לא מן הנמנע כי לפחות בחלקה החקיקה הנזכרת במחקר, שנערך לפני יותר מ-30 שנה, איננה עדכנית. עם זאת, הסוגיות העקרוניות שעולות במחקר והמודלים המוצגים בו לעניין אופן הגבלת רכישת קרקע על-ידי גורם זר רלוונטיים גם היום.

בחלק השני של הסמינריון מובא תיאור עדכני של החקיקה בכמה מדינות באיחוד האירופי ובירדן .

בעבודה זו אסקור את ההגבלות החלות בישראל של היום על הקנייית זכויות במקרקעין לזרים, אנסה לברר מהן המוטיבציות העומדות בבסיסן ומהם הערכים שהן באות לקדם, אשרטט את העמדות העיקריות בנושא זה, ולבסוף אשתמש במארג שיקולים זה כבסיס להצעת חלופות למדיניות סדורה של הגבלות על בעלות זרה על קרקע במדינת ישראל תוך חידוד העניינים הדורשים הכרעה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יהודה טרואן ורועי גולדשמידט "הגבלות על מכירת קרקע פרטית לזרים" פרסומי הכנסת מרכז המחקר והמידע 

חיים זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית והמכון לחקר שימושי קרקע של הקרן הקיימת לישראל

 

Joshua Weisman, "Restrictions ,(on the Acquisition of Land by Aliens", The American Journal of Comparative Law, 28

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©