חפש

קטגוריות

סמינריון חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

39 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 5004 .

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת המחקר הוגשה פעם אחת ביולי לפני שנה וחצי במרכז טכנולוגי חולון , אצל ד"ר יצחקי.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הערכות לרעידות אדמה בישראל?

תוכן עניינים

מבוא. 3

רעידות אדמה - הערכות ומוכנות מדינת ישראל. 5

חיזוי רעידות אדמה. 6

היערכות לרעידות אדמה. 7

רעידות אדמה בישראל. 7

תמא 38 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. 10

הוועדה המיוחדת לבדיקת היערכות ומוכנות לרעידות אדמה. 13

תיקון מס' 2 לתמ"א 38. 16

תיקון מס' 3 לתמ"א 38 - שנת 2012. 16

דיני בתים משותפים. 20

הגדרות המושגים: רכוש משותף , דירה. 21

דיני הרכוש המשותף. 22

ביצוע שינויים או תיקונים בדירה. 27

הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה. 28

תמא 38 - נקודות נוספות לעיון 30

אפשרויות הבנייה במסגרת התמ"א. 31

מעלית. 31

חניה. 31

עיצוב הבניין 31

החקיקה המשלימה לתמ"א. 31

חיזוק בתים משותפים במסגרת תמ"א 38. 32

חיזוק בניינים בפריפריה. 32

דו"ח מבקר המדינה. 33

פתרון של פשרה. 33

משפט משווה. 33

אנגליה. 33

ארה"ב. 34

קנדה. 34

דנמרק. 35

סיכום. 35

ביבליוגרפיה. 37

פסיקה. 38

 

החיבור סוקר התייחסות למצב נכון להיום, לרבות התייחסות של ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה. כמו כן הסמינריון יסקור את פתרון תמ"א 38.

בעבר הועברו פניות למספר משרדי ממשלה (משרד התשתיות הלאומיות, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה) בנוגע להיערכותם לרעידות אדמה .

 

ממשלת ישראל החליטה להקים ועדת שרים בעניין היערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה. ועדה זו הקימה ועדת היגוי כדי לגבש צעדים ביצועיים לטיפול בנושא. ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות ישראל לרעידת אדמה:

ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה הוקמה . הוועדה מונה כ-40 חברים, נציגים של משרדי הממשלה, האקדמיה, ארגונים אזרחיים ומרכז השלטון המקומי. בעבר שימש מר יעקב היכל כיושב-ראש ועדת ההיגוי. 

היערכות לרעידות אדמה, בייחוד באזורים מועדים לפורענות, היא אחת המשימות החשובות העומדות בפני מתכנני ערים באזורים אלה. רעידת האדמה בנורת'רידג' ליד לוס אנג'לס שבקליפורניה, ארצות הברית היא דוגמה מצוינת. הרעידה במגניטודה 6.7 גבתה 72 קורבנות, מספר נמוך בהתחשב באזור המאוכלס בו קרתה, וזאת בשל תכנון מבנים מתאים. עם זאת, הנזק ברכוש נאמד בכ-20 מיליארד דולר, כנראה רעידת האדמה היקרה ביותר מאז ומעולם, והיקרה ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית.

 

בשל העובדה שישראל ממוקמת על מפגש של שני לוחות טקטונים, הקרוי השבר הסורי אפריקני, היא מועדת לרעידות אדמה רבות.

רעידות אדמה רבות התרחשו בזמן העתיק, אחת מוזכרת בספר עמוס בתנ"ך ובעקבותיה נאלץ המלך עוזיה לשפץ את הנזקים שנגרמו לבית המקדש הראשון. רעידה משנת 31 לפנה"ס גבתה כ-30,000 קורבנות בנפש לפי יוסף בן מתתיהו, רעידת אדמה אחרת החריבה את העיר בית שאן בתקופה הערבית הקדומה בשנת 749 לספירה.

 

להבנת חשיבות תמ"א 38 חשוב להבהיר, כי עד לתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת לא היה קיים כל תקן מחייב שקבע מהם הפרמטרים לבניית מבנה שיעמוד מפני רעידת אדמה. לאור זאת קיימים במדינת ישראל עפ"י הערכות השונות כ- 810,000 מבניים בסכנת קריסה בעת התרחשות רעידת אדמה. המשמעות לכך הינה כי היה ותתרחש רעידת אדמה עלולה מדינת ישראל למצוא את עצמה עם אובדן של חיי אדם או במקרה הטוב עם נזקי רכוש רבים של קריסות מבניים אשר גם לגביהם קיימת השלכות כלכליות לא פשוטות על המדינה.

 

לאור החשש הגדול מהאסון שעלול להתרחש על מדינתנו ולצורך יישום תמ"א 38 אנו עדים במהלך השנים האחרונות לשינויים מהותיים שחלו בהוראות תמ"א 38. מחד ממשלת ישראל ערכה מספר תיקונים בהוראות תמ"א 38 לקידומה ויישומה ומאידך בוצע חקיקה משלימה ע"י כנסת ישראל הכול על מנת לקדם את הליכי הביצוע של פרויקטים מכוח תמ"א 38.

 

החשיבות בחיזוק מבניים שאינם עומדים בתקן 413 הובילה את ממשלת ישראל לקביעת הוראות תמ"א 38 לפיהן בניין אשר התקבל היתר בנייה בגינו קודם לינואר ועפ"י תצהיר של מהנדס קונסטרוקציה אינו עומד בתקן 413 ונדרש לחזקו הבעלים של אותו הבניין יהיו זכאים לזכויות בנייה של קומה נוספת בכפוף לחיזוק הבניין. בנוסף הבעלים בבניין יהיו זכאים להרחיב את דירותיהן בשטח של 25 מ"ר (כולל ממ"ד של 12 מ"ר) וכן מרפסת בשטח של 12 מ"ר.

 

לתומה סברה ממשלת ישראל כי הוספת קומה אחת תוביל לתנופת בנייה ובקשות להיתרי בנייה יתחילו לזרום לרשויות השונות. אך בפועל הוספת קומה אחת בלבד על בניין קיים הביאה לתוצאה הפוכה, יזמים/קבלנים רבים אשר בחנו את הכדאיות הכלכלית הדירו את רגליהם מפרויקטים של תמ"א 38 וזאת לאור חוסר הכדאיות הכלכלית.

 

רשויות מקומיות מסוימות אשר הבינו את חשיבות יישום תמ"א 38 ניצלו את הוראת סעיף 23 לתמ"א 38 (סעיף אשר מאפשר הגדלת זכויות באמצעות הליך של תב"ע של הוספת קומה נוספת מעבר לקומה שניתנה ע"י המדינה), אך לצערי מהלך זה בוצע רק במספר מצומצם של רשויות מקומיות מה שגרם לכך שבערים אחרות לא קודמו בכלל פרויקטים מכוח תמ"א 38.

 

לסיכום, מכניסת תמ"א 38 לפועל ניתן לראות כי נעשו לא מעט מהלכים ליישום וקידום תמ"א 38 הן ברמה של תיקונים להוראות תמ"א 38 (תיקון מס' 2 ותיקון מס' 3) והן בחקיקה המשלימה 38. לעניות דעתי עדיין יש לעשות ולהמשיך ולשפר ולתקן את תמ"א 38 והחקיקה המשלימה וזאת לאור העובדה כי בפרויקט תמ"א 38 מרוויוחים כולם:

 

המדינה מרוויחה באופן שחיזוק מבנים שאינם עומדים בתקן 413 מקטין באופן משמעותי את הסיכוי לאסון רב עוצמתי. בנוסף המדינה יכולה להגדיל את היקף היצע הדירות החדשות ובכך להקטין את מחירי הדירות

הרשויות מרוויחות משיפור חזית העיר והוספות דיירים חדשים שישלמו ארנונה לעירייה.

הקבלן מרוויח ממכירת הדירות החדשות.

המרוויחים העיקריים הינם בעלי הדירות, אשר בנוסף לחיזוק המבנה זוכים להטבות משמעותיות בדירותיהם לרבות, ממ"ד, מרפסת, הוספת מעלית, חניה, שיפוץ המבנה והפיכת הבניין לבניין משודרג וחדש אשר המשמעות הישירה עבורם הינה עליית ערך דירותיהם לעיתים בשיעורים של עשרות אלפי דולרים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הכנסת, ועדה מיוחדת לבדיקת היערכות ומוכנות לרעידות אדמה בראשות חבר הכנסת משה כחלון, דוח על פעילות הוועדה, סיוון התשס״ח, עמ׳ 12.

ועדת ההיגוי להיערכות לטיפול ברעידות אדמה, המלצות ועדת המנכ״לים לעניין עידוד חיזוקם של מבנים קיימים לשיפור עמידותם ברעידות אדמה, מוגש לוועדת השרים לפנים ושירותים, 16 באוגוסט [להלן: המלצות ועדת המנכ״לים].

יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 

מיגל דויטש קניין חלק א בעמ' 494-493.

נילי כהן "זכות שימוש במקרקעין כזכות במקרקעין" עיוני משפט ד (תשל"ד) 425.

 

Kaman & Cusimano "Understanding the Government of a Community AssociationNYU law Rev 24 .

A Smith "Community title schemes". ACT Planning and Land Authority. ACT Planning and  =================

נ

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©