חפש

קטגוריות

סמינריון הסגת גבול, פלישה למקרקעין, הסגת גבול מקרקעי הזולת, סקווטינג Squatting התיישבות בניין שטח נטוש פלישה לקרקעות ולמבנים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com
 27 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 5229

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוגוסט בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אלדד

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי פלישה לקרקעות ולמבנים?

תוכן עניינים

מבוא

סקווטינג - פלישה למקרקעין

סקווטינג בישראל

פרשנות החוק: סעיף 14

הסיטואציות האפשריות

הגבלת זכות זכותו הקורלטיבית של האחר

"כשלעצמן" כנגד העשייה בזכות שיורית

הדין המצוי הישראלי

אקט פיזי גלוי "עשיית דבר"

"נזק או אי-נוחות" האינטרסים המוגנים

"אחר" היקף הזכאים

סעדים

נטל הראייה והשכנוע

הקורלציה בין סעיף 14 לחוק החוזים

פסיקה מהשנים האחרונות

משפט משווה

משפט בריטי

הדין הקונטיננטלי

משפט משווה - פלישה

אירופה

אנגליה

גרמניה

אפריקה

הודו

סיכום

ביבליוגרפיה

 

 

סמינריון זה עוסק בהסגת גבול, פלישה למקרקעין, הסגת גבול מקרקעי הזולת. ידועה תופעה של סקווטינג Squatting = השתלטות/התיישבות בשטח נטוש ועל ידי כך פלישה לקרקעות ולמבנים של הזולת או הציבור. [1]

 

סעיף 14 לחוק המקרקעין מעגן בחובו סוגיה קניינית כבדת משקל: שימוש לרעה בזכות מקרקעין. חירות העשייה של הפרט בזכויותיו במקרקעין צומצמה והוגבלה, הן מכוח חיקוקים שבתחום המשפט הציבורי והן מכוח חיקוקים שבתחום המשפט הפרטי[2]. אך הגבלות אלה, המצמצמות את שליטת האדם במקרקעיו, מרחיבות את זכות התערבות בפעילות השכן. הגבלת הזכויות, בהיותה רב-סיטרית, פועלת בכיוון אחד לצמצום הזכות ביחס לאחרים, בעוד אשר בכיוון אחר יש בה משום הרחבת הזכויות כלפי האחרים. כזו היא גם הגבלת הזכויות, התוחמת את "תחום הבעלות" בסעיף 14 לחוק המקרקעין[3] שלשונו :

"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר"

הפרשן מוצא עצמו במסגרת ניסוח תמציתי, המוליך אל סבך של רב-משמעויות ואי-ודאויות. פרשנות הוראת סעיף 14 קשורה בטבורה של המדיניות הראויה לילך בה. והמדיניות תלויה לא רק בגישות משפטיות אלא בהתפתחות החברה ובטיבו של המשטר. חברה ליברלית תעדיף גישה אבסולוטית לזכויות ותמנע מהגבלת חופש הפעולה של הפרט לגבי השימוש בזכויותיו, ואילו שיטת משפט במשטר קומוניסטי תחתור להגבלת השימוש בזכות לתועלת החברתית שבשימוש זה, דהיינו התאמת הכלל המשפטי למטרה החברתית העומדת ביסוד הזכות נשוא הכלל, תוך העדפת אינטרס החברה בכללה.[4]

דרך ביניים תעדיף להשקיף על הזכות כיחסית כלפי זכויות מתחרות אחרות. המטרה החברתית ביסוד ההגבלות תתמצה בתחום המשפט הציבורי (חוקי תכנון ובניה, מיסוי, איכות הסביבה, רישוי וכיוצ"ב), ואילו בתחום המשפט הפרטי תצומצם ההגבלה לשימוש בזכות בתום-לב, או להימנעות משימוש בכוונה זדונית או לשימוש במסגרת האינטרס הלגיטימי, דהיינו מאזן התועלת שבשימוש, לבעל הזכות, מול הנזק הנגרם לאחר עקב הפעלתה.

דרך כזו פותחת אפשרויות שונות וואריאציות רבות ושונות לגבי ההיקף הרצוי ואלה עשויים לקבוע את הפרשנות. דרך ביניים כזו נבחרה על-ידי הדינים הקונטיננטליים ובתי המשפט שם נמנעו מלהרחיב את עקרון השימוש לרעה בזכות לדוקטרינה חברתית בסיסית יותר כמו זו הנהוגה בשיטות המשפט של המדינות הקומוניסטיות[5].

 

סקווטינג - פלישה למקרקעין

פלישה למקרקעין, הסגת גבול, או סקווטינג מאנגלית Squatting היא פעולה של התיישבות של אנשים בבניין או בשטח נטוש, או שאינו נמצא בשימוש, מבלי שהפולש מבצע קניה, שכירה או קבלת הסכמה בדרך אחרת. הסופר רוברט נויברט Robert Neuwirth טען כי ברחבי העולם קיימים כמיליארד פולשים סקווטרים, או אחד מכל שישה אנשים. עד 2030 הוא טוען, יהיו 2 מיליארד פולשים, או אחד מכל ארבעה אנשים, ועד 2050 הוא חוזה שלושה מיליארד פולשים למקרקעין, או אחד מכל שלושה אנשים.

 

לעיתים קרובות נעשה שימוש בבניין למגורים או למרכז חברתי. פעולת הפלישה נעשית בדרך כלל על ידי חסרי בית, אך לעיתים גם על ידי אנשים המשייכים עצמם לאידאולוגיה האנרכיסטית או האוטונומיסטית.

 

ברוב המדינות העניות בעולם קיימיים שיכוני עוני או עיירות פחונים נרחבות. לרוב עיירות אלו בנויית בשוליים של ערים גדולות ומורכבות כמעט אך ורק ממבנים שנבנו באופן עצמאי על ידי הדיירים על שטחי קרקע שנתפסו או נלקחו באופן בלתי חוקי. עם הזמן, עיירות אלו יכולות להפוך לחוקיות ולהדמות לשכונות נורמליות, ועם זאת הן מתחילות כפלישה למקרקעין עם תשתית מינימלית. כך, אין מערכת ביוב, יש להביא מי שתייה מספקים או לסחוב אותם מברז סמוך ואם יש חשמל, הוא נגנב בדרך כלל מכבל חשמלי קרוב.

במדינות רבות, עצם ביצוע הפלישה כשלעצמו הוא פשע; באחרות הוא נתפס רק כסכסוך אזרחי בין הבעלים לבין הפולשים. דיני קניין והמדינה העדיפו באופן מסורתי את בעלי הנכס. ועם זאת, במקרים רבים בהם לפולשים הייתה בעלות דה פאקטו, שונו החוקים כדי לתת לגיטימציה למצבם. לרוב, פולשים טוענים לזכויות על המקומות בהם התיישבו בחסד ההחזקה, במקום הבעלות; במובן זה, פלישה למקרקעין דומה במקרים אלה ואף עשויה להיות תנאי הכרחי ל חזקה פגומהAdverse possession, לפיה יכול המחזיק בנכס ממשי ללא שיש לו תואר לקניין, להשיג בסופו של דבר חזקה חוקית לנכס המוחשי.  

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:


פ' נרקיס הבית המשותף, הוצאת אוצר המשפט (2017)

מ' דוכן דיני קרקעות במדינת ישראל (מהדורה חדשה)

Fruehwald, Edwin. Basis of Rights, 19 Southern California Interdisciplinary Law Journal 195

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©