חפש

קטגוריות

סמינריון השפעות תרבותיות ומקום תרבותי על משחקי תפקידים טובים ורעים


34 עמודים.

עבודה מספר 555.

צור קשר ישיר עם אבי, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד

 052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מהעבודה האקדמית:  avi.barak.1234@gmail.com

עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA.

עבודה סמינריונית שמעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

שאלת המחקר: 

כיצד באות לידי ביטוי השפעות תרבותיות ומקום תרבותי על משחקי תפקידים טובים ורעים?

תוכן הענייניים

 

פרק...............................................................................עמוד

 

פרק 1- מבואות המחקר.....................................3-7.

1.1 מבוא .............................................................3-4.

1.2 שאלת המחקר.................................................4.

1.3 השערות המחקר..............................................5.

1.4 הגדרת מושגי יסוד בתקשורת............................6-7.

פרק 2- סקירת ספרות מורחבת.......................... 8-15.

2.1 הסמליות והאסטרטגיות בחברה.......................9-11.

2.2 סוכנים ראשונים/מאוחרים..............................11.

2.3 השפעת התקשורת על התרבות הפופולארית.......12.

2.4 ייצוגי הדמויות בסרטים והשפעתם על התרבות..13-15

2.5 מגדר וקולנוע..................................................15.

פרק 3- ניתוח טקסטואלי לסרטי קולנוע..............16-19

3.1 ניתוח איכותני לייצוגי דמויות בסרטי קולנוע....16-19.

פרק 4- מתודולוגיה........................................20-22.

4.1 כללי.............................................................20.

4.2 מושגים במחקר הכמותי................................20-21.

4.3 מחקר איכותני..............................................21.

4.4 אופי המחקר בסמינריון.................................22.

4.5 המדגם.........................................................22.

 

פרק...............................................................................עמוד

 

פרק 5 ממצאים..............................................23-26

5.1 ממצאים......................................................23-24.

5.2 בניית המדדים..............................................24-25.

5.3 בדיקת ההשערות..........................................25-26.

פרק 6 – דיון................................................27-28.

פרק 7 – סיכום המחקר..................................29.

ביבליוגרפיה................................................30

נספחים......................................................31.

 

המשיכה שלנו, קהל הצופים, לצפות בסרט לא דעכה גם אחרי למעלה ממאה שנים שבהן אמנות הקולנוע קיימת. יותר מכך, הלהיטות לצפות בסרט גברה בעידן האינטרנט
 מהו סוד הקסם של עולם הקולנוע? מה מניע אותנו לרצות לצפות בעוד סרטים? מהו אותו עונג שגורם לנו סרט טוב? ומדוע אנחנו לא מוכנים לוותר על צפייה בסרט שכולם מדברים עליו?
יש תשובות רבות, אבל מביניהן התשובה העיקרית היא הצורך שלנו לצרוך אמנות בכלל וקולנוע בפרט. האמנות משקפת את סביבת העולם שבה אנו חיים. הצורך שלנו כפרטים הוא למצוא " אותנו", את מחשבותינו ואת תחושותינו באמצעות היצירה, הקולנוע, כך נדמה, מאפשר זאת בעוצמה גדולה.

השילוב בין התמונה הנעה ובין הקול המלווה אותה מעניק אפשרויות מגוונות לחוויות מרגשות.
הקולנוע "מדבר" אלינו באמצעות הסיפור, שהוא הבסיס לכל סרט. סיפורים - כאשר הם כתובים, מסופרים בעל-פה ובוודאי כשהם הופכים לסרט - מרתקים אותנו ומציתים בנו את המחשבה ואת עולם הדמיון והרגש. הדברים נכונים מאז ימיו הקדומים של האדם. מעולם לא ויתרנו על סיפורים, והאמנות מצאה דרכים שונות לספר את הסיפור, הן בכתב הן בתמונה או בפסל. השפה היא הכלי המרכזי של הסופר בכתיבת סיפורו. כמו הצבעים של הצייר והתנועה של הרקדן, גם ליוצר הקולנוע יש כלים המשמשים אותו להעברת הסיפור אל הבד. כלים אלו הם חלק ממכלול השפה הקולנועית. האם לסופר שיש לו אוצר של מאה מילים בלבד יוכל לכתוב בעזרתן רומן מרתק? כך גם יוצר הקולנוע - ככל ששפתו עשירה יותר כך יצירתו מרתקת ומעניקה חוויה עמוקה יותר.
שפת הקולנוע אינה דומה לשפה שאנו מדברים או כותבים בה. היא שונה, וכדי להבין אותה  ייתכן שתשאלו מדוע אנו צריכים להכיר שפה זרה כאשר התוצר של שפה זו, כלומר הסרט, מובן ומוכר לכולנו. מה יתרום הידע שבזכותו נבין ונכיר את רזי השפה הקולנועית להנאה שלנו מהסרט, שהרי רוב הסרטים ברורים ומובנים ללא שום קושי. גם יוצרי הסרטים עסקו בשאלה זו ביצירותיהם התשובה לשאלה זו תינתן בעבודת סמינריון זה.
סרט אינו נוצר בחלל ריק. בדרך-כלל הסרט הוא תגובה של האמן לאירועים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים המתרחשים בשעת כתיבת התסריט לסרט. לאירועים אלו יש השפעה לא מעטה על מבנה הסרט ועל תוכנו. לכן חשוב ללמוד את השפה, אבל חשוב לא פחות לדעת ולהכיר את הרקע לתקופת הזמן שבה מתרחשת העלילה,  ובכך להשלים את יכולת הפענוח של הסרט.
ועוד לפני ההתחלה חשוב להעיר כי בכל הפרקים לא תמצאו ולו פעם אחת את השאלה כיצד להתייחס למסר של הסרט,  או מהו המסר שרצה האמן להציג בסרטו. הסיבה לכך פשוטה, ואולי מפתיעה: בסרטים בדרך-כלל אין מסרים שבאים מבית מדרשו של היוצר, אלא המסרים הם הפרשנות שלנו כקהל הצופים על היצירה - כל אחד ופרשנותו, כל אחד והמסרים שהוא מבין מהיצירה.
כמובן שיש יוצרים שבוחרים במודע ומתוך כוונה תחילה להציג עמדה פוליטית, חברתית או  מוסרית שאמורה להיבחן באמצעות סיפור הסרט. יוצרים אלה אינם מסתירים או מחביאים את עמדתם, ומאפשרים לקהל הצופים לבחון את העמדות שמהן נובע גם המסר של הסרט באמצעות הכלים שיש לכל אחד מהם. זאת בניגוד לסרטי תעמולה, המבקשים שנאמין שהם מייצגים מציאות "אמיתית" וברורה. אנו נבחן לא רק את המסר, אלא גם את הדרך האמנותית שבה בחר היוצר למסור את המסר - האם היא מרתקת, מחכימה, מרגשת ומעמיקה, או שהסרט הפך לפלקט

תעמולתי זול, משעמם וצפוי.

היוצר מספר לנו סיפור. אם הוא היה רוצה למסור מסרים הוא היה פונה לפוליטיקה או היה עוסק בהוראה. מסרים בדרך-כלל קיימים בסרטי לימוד או תעמולה, ובשני אלה לא נעסוק.
יתרה מזו, יוצר הקולנוע נמדד בין השאר ביכולתו לספק שאלות המעוררות את הצופה למחשבה. תפקידו אינו במתן תשובות חד-משמעיות, אלא ביצירת הדיון סביב הנושא שבו עוסק הסרט. במסגרת הדיון שמעלה היוצר אפשר להסכים או שלא להסכים לדרך הצגת הנושא והשאלות שהוא מעורר.
כדי להבין את הנושאים ואת השאלות של היצירה הקולנועית אנו זקוקים למספר כלים, שהראשון שבהם הוא היכרות עם הסיפור הקולנועי, שהוא שונה ואחר מהסיפור הכתוב, כיוון שהסיפור הקולנועי הוא גם מבוים, מצולם, משוחק וערוך.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

5. מתוך ספר הקורס של האוניברסיטה הפתוחה,  פסיכולוגיה של המינים יח' 6,

ד"ר איילה מלאך - פיינס)

6 גרף.א.וולט דיסני- השפעות האמונות האירופאיות על סרטיו הראשונים.

7 דוסטוייבסקי.פ.מ. החטא ועונשו: תרגום: מ.ז. זלופובסקי. הוצאת הקיבוץ המאוחד .

8 צור.שמרית. אלנבי רומאנס. מתוך אתר האינטרנט

http://news.tlvlive.tv/?page_id=2

9 Barnett, Anthony." Raymond Williams and Marxism: A Rejoinder Eagleton"/ New left Review, 99; 47-66/

 The Emergency of cultural Studies and crisis of the Humanities

 53; 11-23.

 

=================

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב האקדמית העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©