חפש

קטגוריות

סמינריון שכר דירה,השפעת גורמים על שכר הדירה,הגבלת העלאת שכ"ד,ראיון עם ח"כ,רגולציה,פיקוח על גובה שכר הדירה, הרגולציה תקרת גובה שכ


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

34 עמודים

עבודה אקדמית מספר 6044

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' בר אילן, אצל ד"ר שלוש.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 3

מונחי מפתח. 4

השפעת גורמים על שכר הדירה

שכר דירה. 4

דמי מפתח. 5

מיסוי שכר הדירה בישראל והשפעה על גובה שכר הדירה. 6

ההצעה לגבי חוק השכירות ההוגנת.. 6

רגולציה של גובה שכר הדירה והשפעתו על גובה שכר הדירה.. 10

השינויים בפיקוח על גובה שכר הדירה.. 12

השוואה השפעת גורמים על שכר הדירה בארה״ב. 14

לוס-אנג'לס.. 16

הגבלות על גובה שכר הדירה:. 17

השפעת גורמים על שכר הדירה בקנדה.. 18

השפעת גורמים על שכר הדירה בגרמניה.. 20

הגבלות על סיום תקופת השכירות:. 21

השכירות הסוציאלית בישראל : חברות משכנות עמיגור ועמידר. 23

חוק הדיור הציבורי. 25

חקיקת חוק הדיור הציבורי. 25

ההתנגדות לחוק.. 26

דחיית ביצוע החוק.. 27

מדיניות הדיור בישראל. 28

אמצעי ההתערבות העומדים לרשות הממשלה בתחום הדיור. 28

מקורות.. 30

ראיון איכותני עם ח"כ לשעבר רן כהן יוזם חוק הדיור הציבורי. 31

 

 

 

סמינריון זה עוסק בשכר דירה:השפעת גורמים על שכר הדירה, רגולציה- פיקוח גובה שכר הדירה. ישנה הצעת חוק שלא גובשה לחוק. צעד ראשון בדרך לחקיקה שתגביל את העלאת שכר הדירה נעשה בסוף 2014. משרדי האוצר והמשפטים הכינו אז תזכיר חוק השכירות ההוגנת במסגרתו תוסדר ותפקח מערכת היחסים שבין בעלי הדירות והשוכרים במטרה לשפר את המעמד של השוכרים.

השרים יאיר לפיד וציפי לבני, עם ראשי הערים, רון חולדאי מתל אביב, ישראל זינגר מרמת גן, צביקה גנדלמן מחדרה ויו"ר התאחדות הסטודנטים, גלעד ארדיטי הציגו בבית הצעירים של עיריית תל אביב את תזכיר החוק שהבשורה שלו עבור השוכרים – הסדרת דמי השכירות - במשך שלוש שנים ניתן יהיה להעלות את שכר הדירה ב-2% בלבד. הגבלה זו חלה גם אם הדיירים יתחלפו במהלך שלוש השנים.

כלומר, בעל הדירה לא יוכל לפנות שוכרים כדי להעלות את דמי השכירות. הגבלה זו תהיה בהוראת שעה עד 2020. בעל דירה שהעלה את שכר הדירה יסתכן בעונש כספי של 2,000 שקל. חידוש נוסף בחוק הוא מרשם השכירויות – מסד נתונים שיאפשר את אכיפת החוק ובו נתונים של מחירי השכירות.

בנוסף מגדירה הצעת החוק מהי דירה ראויה למגורים- דירה שגודלה לכל הפחות 26 מ"ר, וכוללת חלל מגורים, מטבח, חדר שירותים ורצה ויש בה מים זורמים ומים חמים, פתחי אוורור. החוק מתייחס לערבות הבנקאית אותה קובע בעל הדירה ותקבע תקרה מקסימלית לגובה הביטחונות שהוא יוכל לדרוש – בשיעור של שליש מדמי השכירות ולא יותר משישה חודשי שכירות. בנוסף תהיה קביעה אילו תשלומים יכול בעל הדירה לדרוש מהשוכר שהם דמי שכירות, מיסים, צריכה של שירותים שוטפים ולתשלומי ועד בית. כל ההוצאות הנוגעות לשדרוג מערכות או מתקנים המשרתים את הדירה לא יחולו על השכור.

בישראל מוטלת הגבלה על גובה שכר הדירה בשוק הפרטי, והיא מוסדרת בחוק הגנת הדייר, התשל״ב-1972. ואולם, החוק חל רק על דיירים שהחלו לגור בדירותיהם לפני אוגוסט 1968, ועל כן תחולתו מצומצמת ביותר .

בחיבור עולות כמה נקודות עיקריות:

• היקף הדירות שעליהן הרגולציה חלה שונה בכל מדינה. כך, בחלק מהמדינות ההגבלות חלות על דירות בבניינים אשר נבנו לפני מועד מסוים בלבד ועל דירות ששכר הדירה בהן אינו עולה על סכום מסוים. במדינות אחרות ההגבלות חלות על כלל הדירות להשכרה, להוציא כמה חריגים. במדינות שבהן היקף הפיקוח חלקי נראה כי מגמת הדה-רגולציה של שכר הדירה הולכת ומתרחבת, ודירות רבות יותר ויותר יוצאות מפיקוח.

• מידת הפיקוח על גובה שכר הדירה - בשנים האחרונות הרגולציה במרבית המדינות מתמקדת בהגבלות על העלאת שכר הדירה במהלך תקופת השכירות של דיירים קיימים, ואילו שכר הדירה שנקבע לדיירים חדשים אינו בפיקוח. השינוי בשכר הדירה מוגבל לשיעור שהרשויות מפרסמות אחת לשנה, ועל-פי רוב הוא מחושב על בסיס מדד המחירים לצרכן. כמו כן, במרבית המדינות אפשר לקבל היתר להעלאה חריגה של שכר הדירה של דיירים קיימים במקרים מסוימים הקבועים בחוק.

• במסגרת הרגולציה של גובה שכר הדירה, ברוב המדינות החקיקה מטילה הגבלות על המשכיר בכל הנוגע לאפשרות לסיים את תקופת השכירות, ובכלל זה הגבלות על משך חוזי השכירות, על אי-חידוש חוזה שפקע ועל פינוי דיירים מהדירה בתקופת החוזה. הגבלות אלו נועדו למנוע מצב שבו בעלי דירות מפנים דיירים קיימים, המשלמים שכר דירה הנתון לפיקוח, לצורך   דיירים חדשים שיהיה אפשר לגבות מהם שכר דירה גבוה יותר .

• החקיקה הקיימת במדינות שנסקרו משקפת ניסיון להגיע לאיזון בין האינטרסים של המשכיר לאלה של השוכר. מחד גיסא, החקיקה מגבילה שינויים בגובה שכר הדירה של דיירים קיימים כדי למנוע עליות חדות שיאלצו אותם לעזוב את דירתם.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


ר' סמולסקי "הצעת החוק לשכירות הוגנת: שכר הדירה יעלה רק ב-2% במשך 3 שנים" 

י' ויסמן, דיני קניין כרך שלישי- החזקה ושימוש (הוצ' בורסי).

רן כהן המלחמה על הבית מהלכיו של חוק הדיור הציבורי, הוצאת חמד

רועי פייביש "מכירת דירות בדיור הציבורי" מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 

 Tara Siegel Barnard . "Rental Investment May Seem Safer Than It Really Is". The New York Times

===========================

תשלום: אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/מזומן/העברה בנקאית

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©