חפש

קטגוריות

סמינריון מימוש משכנתא,פינוי חייב עם מימוש המשכנתא,הגנת מגורים, הוצל"פ,סאב פריים, תמא 38, משכנתאות וחוק הגנת הדייר


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

 38 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  6155.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת כנרת,  אצל ד"ר אדמון.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  93

תוכן עניינים

מבוא. 3

משכנתא ומימוש.. 3

מימוש משכנתא. 5

מתי ננקטת מימוש משכנתאות. 6

אי עמידה בתשלום המשכנתא. 6

שלבי הליך מימוש משכנתא. 7

הגנת החוק על אזרח שלא עמד בתשלומים.. 7

סקירה כללית של שוק המשכנתאות. 8

הלוואות לדיור והמפקח על המשכנתאות. 9

משכנתאות סאבפריים.. 10

משבר הלוואות הסאבפריים.. 11

תמא 38. 13

דיני הגנת הדייר. 16

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ויישומו על זכויות דיירות מוגנות. 18

סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972. 19

הרפורמה בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967. 20

תיקון 29 והשינויים המרכזיים בחוק ההוצאה לפועל. 20

צמצום הפגיעה בחייבים.. 21

תיקון 29 והגנת הדיור החלוף. 21

חובת היידוע בדבר אפשרות לפנות להליכי פשיטת רגל. 21

הוצאה לפועל בהקשר הגנת הדייר. 22

נכסים הפטורים מעיקול. 22

מהו סידור חלוף?. 23

5129371דירה אחרת בשטח דומה, באותה סביבה ובשכר דירה דומה למה שהדייר משלם. 24

משך הזמן שיש להבטיח בסידור החלוף. 25

פס"ד נגולה. 25

סיכום הקייס של נגולה. 25

ניתוח פסק הדין נגולה. 26

היחס בין סעיף 38 לחוק ההוצל"פ לבין סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. 28

פס"ד פרמינגר. 28

הקייס של פס"ד פרמינגר. 28

משפט משווה. 31

סיכום.. 35

ביבליוגרפיה. 37

 

משכנתה (או משכנתא) היא שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתה, היא בדרך כלל הלוואה גדולה וארוכת טווח, שמטרתה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי לצורך רכישתו. משכנתה היא אחת הזכויות במקרקעין המוזכרות בחוק המקרקעין של ישראל, ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.[1]

יש להבדיל בין משכנתה לבין משכון. משכון כולל שיעבוד נכסים בהפקדה (נכסים הנותרים פיזית בחזקת המלווה עד לפירעון מוחלט של ההלוואה) או שעבוד של זכויות שאינן זכויות קנייניות רשומות בלשכת רישום המקרקעין. משכנתה היא בטוחה סבוכה משפטית ופרוצדורלית, ועלות ביצועה גבוהה יותר מעלות רישום בטוחות אחרות, שכן היא מחייבת ביטוח נכס, ביטוח חיים, שמאות והוצאות משפטיות


 

רוב האשראי בישראל אינו מגויס בשוק ההון ואינו מנוהל על-ידי המדינה, אלא מתקבל מהבנקים. הריבית נקבעת בתנאי שוק, וכך גם הריבית על משכנתאות. על-פי נתוני בנק ישראל, הריבית הממוצעת על המשכנתאות היא במגמת ירידה מתמשכת.

 

המשכנתא נחלקת לשני סוגים, לפי הגוף שמעמיד את האשראי:

 

הלוואות מוכוונות (זכאות): הלוואה מוכוונת היא הלוואה שניתנת לפי הסדר עם הממשלה, עם הסוכנות היהודית, עם ההסתדרות הציונית העולמית, עם רשות מקומית או עם אחת החברות האלה: ״חלמיש״, ״פרזות״, ״שקמונה״, ״לורם״, ״ח.ל.ד״ ו״עמידר״.3 הלוואה זו עשויה להינתן מפיקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים, באשראי מסובסד ובמענקים מותנים או מאמצעי הבנקים למשכנתאות. משרד הבינוי והשיכון אחראי למתן המשכנתאות, אך החשב הכללי הוא האחראי לגביית ההחזרים.

הלוואה מוכוונת ניתנת כסיוע לקבוצות אוכלוסייה מסוימות (זכאים) לצורך רכישה, בנייה או הרחבה של דירת מגורים. המדינה קובעת את הקריטריונים לזכאות ואת גובה הלוואת הזכאות ותנאיה. ההלוואה ניתנת באמצעות הבנקים למשכנתאות .

ככלל, ההלוואות לזכאים (על בסיס זכאותם האישית) צמודות למדד וניתנות בריבית של 4%, בחלקן ל-25 שנה ובחלקן ל-28 שנה; הן פטורות מעמלת פירעון מוקדם ומעמלת אי-הודעה מוקדמת (ראו בהמשך). לרוכשים דירה ביישובים או באזורים מסוימים (בעיקר אזורי עדיפות לאומית) ניתנת תוספת - סיוע מקום בריבית של 4.5% ל-20 שנה.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רון תקוה "‏משכנתאות: מאפיינים סוגים ומסלולים," מרכז המחקר והמידע (ממ"מ) של הכנסת 

בן אוליאל ריקרדו " תנאי מקפח בחוזה בנקאי- הערכה שיפוטית" דין ודברים ב',  עמ' 813

פבלו לרנר "עיקול, שעבוד והעברה של גמלת משרתי קבע – הרהורים בדבר הפרשנות היה לסעיף 62 לחוק שירות הקבע (גמלאות)" משפט וצבא יט 179

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©