חפש

קטגוריות

סמינריון המשחק כערך חינוכי


60 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 666 .

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת המחקר הוגשה פעם אחת ביולי לפני שנה וחצי במרכז טכנולוגי חולון , אצל ד"ר יצחקי.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

תוכן עניינים

 

מבוא. 5

סקירת ספרות. 8

האדם בעולם המשחק. 8

קונסטרוקטיביזם (למידה) 13

השורשים ההיסטוריים של הקונסטרוקטיביזם.. 13

התיאוריה הקוגניטיבית התפתחותית של ז'אן פיאז'ה. 16

התיאוריה החברתית-פסיכולוגית של לב ויגוצקי 17

שילוב הגישות. 17

מיקומה של הגישה הקונסטרוקטיביסטית ביחס לתאוריות למידה חליפיות. 18

הלמידה כפעילות הבנייתית (קונסטרוקטיביסטית) 19

הלמידה (הקונסטרוקטיביזם) והמשחק כפעילות תלוית הקשר. 19

מודל המשחק ככלי חינוכי 21

מודל המשחק בשיטת אשכולות. 21

יחודו של המשחק ככלי לפיתוח מודעות. 22

דוגמה: משחק הבלוקוס - אסטרטגיות ומושגים.. 22

הוראה במודל "משחק" מול מודל הוראה ישירה. 23

מודלים להוראה וללמידה. 23

הכיתה כקבוצה חברתית. 23

יישום.. 24

מודל ההוראה של ברונר – מודל משחק. 26

עבודה בקבוצות. 29

מודל ההוראה של אוזובל – מודל הוראה ישירה. 31

יתרונות מודל ההוראה ישירה. 33

השוואה בין המודל של אוזובל למודל של ברונר. 34

שיטת ה- Jigsaw (פאזל) 35

מודל שיטת ה- TGFU.. 36

שיטת ה- STAD.. 38

ביקורת. 41

נקודת מבט חינוכית – יישומית. 45

מתדולוגיה: תיאור צפייה במהלך שיעור כפול שנושאו אלגוריתם.. 50

סיכום.. 53

ביבליוגרפיה. 57

נספחים.. 58

נספח 1. 58

נספח 2. 59

נספח 3. 60

נספח 4. 61

 

בעולמנו פעולת המשחק הינה נפוצה בקרב בעלי חיים וכן בני אדם, בוגרים וצעירים כאחד.

 מילון אבן שושן מפרש משחק כ"שעשוע, התעסקות בדבר משעשע ומהנה", אך בקרב ילדים – למשחק יש חשיבות גדולה בכל הנוגע להטמעת ערכים חינוכיים. 

פעולת המשחק מתבצעת ברוב המקרים לשם הנאה, שעשוע וכן לימוד. המרכיבים המרכזיים במשחק הינם החוקרים, האתגרים, המטרות הסופיות וכן שיתוף הפעולה ההדדי שמתקיים בין המשתתפים, במידה והם ישנם. רוב המשחקים הקיים דורשים כוח פיזי, שכלי או מנטאלי. למשחקים רבים ישנם יתרונות מעבר להנאה, למשל למידה, חשיבה, שיפור המוטוריקה והקואורדינציה, כן שיפור הכושר הגופני ויצירת אינטרקציה חברתית.

המשחק בקרב בני האדם היה קיים עוד בתקופה הפרה-היסטורית, ומאז ומתמיד הייתה קיימת הפרדה בין עבודה למשחק, אשר מוצע ברוב הפעמים כפיצוי או כתגמול כזה או אחר. בנוסף, נהוג להפריד את המשחקים גם מאומנות, תחום אשר נוגע בביטוי רעיונות, אמונות ודעות למיניהם.

במשחקי ילדים, לכל משתתף (ילד) אשר משחק ישנה סיבה לבצע את תפקידו בצורה הטובה ביותר. השילוב של ילדים במגוון תפקידים אשר מבצעים את תפקידיהם באופן הטוב ביותר, מוביל לידי מנגנון אשר מביא את הילדים לסיפוק, ובאופן עקיף מפתח בהם כישורים חברתיים, שכליים ומוטוריים.  

פעוטות מתרגלים במהלך משחק דינמיקה, שיווי משקל, קונספציה של עומק ודמות. יחד עם זאת, מפתח המשחק את הקראטיביות, מפעיל את הדמיון, מהווה יסוד להצבת גבולות ולימוד של חוקים, עוזר בבניית הקשבה, מעורר אתגר ומביא להישגים. 
לדוגמא, משחקי מכוניות, רכבות ובעלי גלגלים אחרים , יכולים לא רק לתרום לתהליך התנועתי – אולם גם ללמד אותו את חוקי הפיזיקה הבסיסית, שהרי הסעתם, גרירתם או משיכתם מצריכה מהילד הפעלת כוח מסוים בכיוון מסוים ובלחץ כלשהו.

המוטוריקה העדינה והקונספציה של עומק ודמות מתפתחות על ידי משחק של קוביות – אבל גם מניחות בסיס לחוקיות (אם תשים את הקובייה הזאת על השניה ומעליה את השלישית – תקבל מגדל!), נותן מתינות (פעולה מהירה מדי יכולה לגרום למגדל ליפול), וכמובן - תלות בדמיון, שהוא התבלין שיהפוך את תל הקוביות לארמון מלכותי קסום או לטירת מצד.
עגלה של בובה או מיטה לבובה, הנותנת לילדים לשחק ב'להיות מבוגרים', נותנת להם, תוך כדי המשחק, ערכים כמו הישקלות באחרים וסולידאריות. 

הדבר שיכול לתת לתינוקות חוקי זהירות בדרכים הוא שישחקו במכוניות צעצוע.
משחק בתיאטרון בובות וחילופי תפקידים למשל, מגרים את הדמיון והקראטיביות, ומלמדים את הילד להציג סיפור בצורה עקבית ומאורגנת.  

פעמים רבות במהלך במשחקי ילדים, עולה הצורך בקבלת החלטות מצידם. לפעמים צריך לבחור נציג מסוים שימלא תפקיד רצוי, למשל, שבוי מדומה במשחק המחניים. פעמים אחרות יש לבחור את זה אשר ימלא תפקידים רצויים פחות, כמו למשל החמור במשחק חמור חדש. קביעת התור, סדר המשחקים הוא גם כן החלטה שצריך לקבל, ולפעמים אף מכתיבה את מהלכו של המשחק עד סופו. עצם כך שילדים "מתאמנים" בלקבל החלטות מגיל כה צעיר משפיעה על עתידם באופן משמעותי, שכן, כמה הם יהיו עצמאיים כבוגרים, האם יהיו בני אדם החלטיים ועד כמה הם יסתדרו בכוחות עצמם בעולם אשר מצפה להם.  

זאת ועוד, אפשר להשתמש בצעצועים על מנת להקנות ערכים של שיתוף פעולה. לדוגמא, לתת לשני ילדים להרכיב מגדל יחדיו, לכוון יחד בימבה, או להעביר יחדיו מכונית מצד אחד של החדר לצד שני – תוך חוויה של חלוקת תפקידים שווים או במילוי תפקידים שונים ו'חילופי תפקידים' בכל זמן.  

 

עוד שימוש למשחק בקרב ילדים, הוא טיפול במשחק כטיפול פסיכולוגי: במהלך משחק בין המטפל לבין הילד המטופל, האחרון יכול להביע את עצמו, וכך מתאפשרת חשיפה רגשית וכמו כן תקשורת אשר מאפשרים התערבות טיפולית במידת הצורך. הסברה היא, כי במהלך הטיפול במשחק, מתקיים מרחב טיפולי הנחשב מוגן ובטוח, ובדרך זו ההבעה הרגשית של הילד מתאפשרת דרך המשחק. בטיפול הזה נעשה שימוש בתהליך הבין-אישי אשר מתרחש בין המטפל למטופל (הילד) במהלך המשחק, על מנת לעזור לילד לפתור את בעיותיו ולהגיע לצמיחה אישית וכן התפתחות מיטבית.

 

לסיום, המשחק איננו רק פעילות כיפית, או כזו שמעבירה את הזמן – משחק הוא דרכו של הילד לספוג ולקלוט את העולם ואת חוקיו. בשביל ההורה – המשחק הוא הזדמנות להקנות לילד את הערכים עליהם הוא רוצה שיגדל, על פיהם יתנהג כמבוגר אחראי בעולם, ולבסוף – בהתאם להם יחנך את ילדיו. 

 

עבודה זו תציג את דעותיהם של ההוגים המפורסמים ביותר בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, כמו גם מספר מודלים של משחק בהקשרים של חינוך ופיתוח כישוריהם של פעוטות וילדים, יישומם בפועל, כמו גם על ידי בעבודתי כגננת וכן מסקנותיי מעבודה זו.

 

================================================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©