חפש

קטגוריות

סמינריון שימוש בכללים האינטואיטיביים המקרה של עלייה, חיוביות, ונקודת קיצון של פונקציה


44 עמודים

עבודה אקדמית מס' 676 .

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד באוגוסט בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל ד"ר אהרן.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  93

תוכן עניינים

תקציר. 3

1.הצגת הבעיה. 6

2. רקע תיאורטי 8

2.1. תיאוריית הכללים האינטואיטיביים:. 9

2.1.1. הכלל האינטואיטיבי: "יותר מ A, יותר מ "B.. 10

2.1.2. הכלל האינטואיטיבי: "אם A שווה, B  שווה". 11

2.2 הכללים האינטואיטיביים החדשים:. 13

2.3. הנושא המתמטי: פונקציות. 15

2.3.1.  הנושא בתכנית הלימודים. 15

2.3.2. שגיאות אופייניות של לומדים בנושא. 16

2.3.3 קשיים בהגנת מושג הפונקציה. 16

2.3.4 קשיים המייחסות לייצוגים שונים של פונקציות. 18

2.3.5 קשיים בהבנת מושג הנגזרת. 18

6.2.3 קשיים בהבנת מקשר שבין הפונקציה לנגזותה. 20

3. מטרת המחקר. 21

4. שאלות המחקר. 22

5. מתודולוגיה. 23

5.1 אוכלוסיית המחקר. 23

5.2 כלי המחקר. 23

השוואה בין שני הכללים האינטואיטיביים: כלל ההיפוך וכלל השלילה. 26

כלל השלילה ״אם(B)<־(A) אז(B-) <־(A^־)׳׳ 27

6. ממצאים. 29

7. דיון ומסקנות. 32

סיכום. 34

תשובות לשאלות המחקר. 36

ביבליוגרפיה. 37

נספחים. 43

שאלון ריק. 43

 

בשנים האחרונות, חוקרים שונים החלו להתייחס להיבטים אינטואיטיביים בעשייה המתמטית של לומדים. לדוגמא, סתוי ותירוש, הגיעו למסקנה כי קיימים מספר כללים אינטואיטיביים שמביאים תלמידים להגיע לפתרונות שגויים לבעיות מדעיות . שניים מהכללים הם: ״ יותר מ - A יותר מ - B ״ ו ־ ״ אם A שווה אז B שווה״ כאשר B הוא הקריטריון(או התכונה) אותו מתבקשים להשוות ו -A הוא הקריטריון המשמש בפועל לשם השוואה למרות שאינו בהכרח רלוונטי.

 בעבודה נבדוק את מידת השימוש בכלל האינטואיטיבי ״יותר מ־ a יותר מ- b״ בשאלות השוואה העוסקות בקשר שבין f(x), x ו־(x)׳ f בייצוגים אלגבריים וגרפים של פונקציות.

• מודעות לטעויות הנובעות מהשימוש בכלל האינטואיטיבי ״יותר מ־ a יותר מ־ B״.

ניתנו משימות השוואה של ערכי פונקציות וערכי נגזרותיהן עבור שש פונקציות שונות שהוצגו אלגברית וגרפית, ונבדק:

האם תמצא נטייה לטעון אם x! < x2 אז ( 2 f (x 1) < f (x ל האם תמצא נטייה לטעון אם x,<x2 אז (x2)׳x1)<f)׳f ?

האם תמצא נטייה לטעון אם (f(x!)<f(x2   אז x2j)׳p (x!)<f?

לגבי כל אחת מהשאלות בדקנו:

• האם ישמש כלל האינטואיטיבי ״יותר מ־ a יותר מ- b״ בתשובותיהם לשאלות הנתונות?

• האם קיים קשר בין ייצוג הפונקציה(ייצוג אלגברי או ייצוג גרפי) למידת השימוש בכלל האינטואיטיבי?

• האם קיים קשר בין הערכת המורים את מידת השימוש של תלמידיהם בכלל האינטואיטיבי ״יותר מ- a יותר מ- b״ לבין מידת שימוש התלמידים בכלל זה בפועל?

תכונות שמצאו עבור f״(x) חוקרים אחדים טענו שתלמידים נוטים ליחס ל ולהרחיב את גוף הידע הקיים f '(x) - f(x) מטרתי בעבודה זו להתמקד בידע תלמידים לגבי הקשר לגבי המשגותיהם בנושא. העבודה תתייחס לתשובות אופייניות של תלמידים למטלות השוואה בייצוג מילולי בעבודה זו אתמקד בשגיאות אופייניות f '(x) וערכי f(x)העוסקות בקשר בין ערכי

. f ,(x)ל f (x)ותפיסות של תלמידים לגביי הקשר בין ,ניתוח הממצאים יעשה בחלקו במסגרת תאוריית הכללים האינטואיטיביים של סתווי ותירוש

(Stavy & Tirosh, 1996, Stavy & Tirosh, 2000 ) .

המחקר יעסוק בפונקציות פולינומיאליות רציפות וגזירות לפחות פעמיים על R .

בהנתן R   ־״-f:Rr רציפה וגזירה לפחות פעמיים על R הקשרים המתמטיים בין

onf(x) *1f(x):

א. (f(x עולה <=>(x)׳f חיובית

ב. (f(x יורדת <—>(f'(x שלילית

ג. (לחיובית "=>(f(x אין התנהגות מוגדרת

ד. (f(x שלילית 3=>(f'(x אין התנהגות מוגדרת

ה. חזקת (f(x היא n <—> חזקת (f '(x היא l־n

ו. (f(x זוגית <=> (f f(x אי־זוגית

ז. (f(x אי־ זוגית <£=>(f'(x זוגית

ח. (f(x זןגית !=>(x)׳f בעלת נקודות חיתוך עם ציר x

ט. בנקודות בהן 0 = (x)׳ f יש ל(f(x נקודות החשודות כנקודות קיצון או כנקודות פיתול.

מטרת המחקר לבחון את ההשפעה של הכלל האיטואיטיבי ״יותר מ־ A יותר מ־ B ׳׳ על תגובות תלמידים לטענות לגבי פונקציות ומורות בפרט. במחקר זה אעסוק בקשרים:

א. באם מתקיים ש־ (f(x!) < f(x2 האם זה גורר ש־(f '(x!) < f1 (x2 י

ב. באם מתקיים ש־(f '(x!) < f'(x2 האם זה גורר ש־ (f (x!) < f (x2 י

בעבודה נערכו שאלונים ל30 תלמידים אשר התבקשו לענות על שאלות הקשורות לבעיות הנ"ל.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

לביא, צ. . עיון מחדש בתיאוריה של פיאז'ה. מתוך לביא, צ. עיונים בחינוך עכשווי, הוצאה אח, עמ' 112-83.

לביא, צ.  תרומתו של ויגוטסקי. מתוך לביא, צ. עיונים בחינוך עכשווי, הוצאה אח, עמ' 136-113.

לוי, ד.  מטפורות ומקומן בחינוך. היבטים בהוראת המחשב. 

 

================================================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©