חפש

קטגוריות

סמינריון מס רכוש, מס רכישה, ארנונה, מיסוי מקרקעין, מס-רכישה, מס-רכוש, מיסים על נדל"ן


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7455

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יונתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 93


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מערכת מיסוי מקרקעין, מס-רכישה, מס-רכוש, מיסוי ארנונה?

 

תוכן עניינים

מבוא    

ארנונה 

שאלת המחקר   

מיסוי הארנונה מס רכוש או מס שירותים ?           

ארנונה היא מס כללי (לא ייעודי/לא צבוע) כמו שאר המיסים בישראל

ארנונה ומס כללי

האם יש הגיון בגביית מס מקומי?

החלפת הארנונה במס רכוש        

תולדות חקיקת הארנונה בישראל

מס רכוש          

קרקע חקלאית   

חיוב במס רכוש 

שומת הקרקע    

מצב מס רכוש כיום        

גלגוליו של מס רכוש       

מי קבע את שיעור מס הרכוש ששולם?     

מה היה שיעור מס הרכישה שהוטל על קרקע החייבת במס זה?      

מס רכישה? מס רכוש? מה ההבדל?        

מס רכישה        

גובה המס         

תיאום מס רכישה בין ישראל למדינות אחרות        

הליכי גבייה של ארנונה   

הנוסח החדש של פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות       

האחדת ארנונת הרכוש עם מס הרכוש     

הרפורמה בשנת            

חקיקות נוספות 

קריטריונים לחיוב בארנונה          

צו הארנונה של הרשות המקומית 

תשלומי ארנונה על ידי רשויות ציבוריות   

תקיפת החיוב בארנונה   

ארנונה ומס רכוש - הבדלים        

ארנונה על דירות רפאים מס רכוש לכל דבר          

הפרטה וארנונה 

יתרונות וחסרונות לתהליך הפרטה          

השוואת גביה ע"י הפרטה: הפרטת שירותי הספקת המים והביוב בישראל    

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

לגבי החלפת הארנונה במס רכוש – מדובר על החלפת מס מקומי אחד באחר – מנגנון התימחור של המס ישתנה, לא המהות. [1]

 

שהמס לא ייעודי ומגיע ישירות מהתושבים, אפשר לדון על סדרי העדיפויות

בישראל יש בסביבות 50 רשויות עצמאיות, רשויות שקרוב ל-90% מהכספי התמיכות שהן מקבלות מהמדינה מיועדים לחינוך ורווחה (צבועים), כאשר שאר הכסף לרוב מגיע לטובת פרויקטים ספציפיים מול משרדי הממשלה האחרים. אולי 1% מהכסף הזה אינו צבוע. מצד שני, ברוב הרשויות האלה חלקה של הממשלה בתקציב הרשות הוא בממוצע 30% ומכן שכ-70% (בממוצע) נתון לשיקול הדעת של הרשות ולסדרי העדיפויות שלה – סדרי עדיפויות שעליהן נבחרי הרשות נותנים דין וחשבון מול בוחריהם – תושבי הרשות. ללא כספים עצמיים אלה, השירותים שנותנות הרשויות הללו, שירותים אשר לרוב עדיפים לעומת השירותים שנותנות רשויות נתמכות, לא היו אפשריים – וגם לא היה אפשר להשפיע על סדרי העדיפויות ביניהם במידה שקיימת היום (ולכל הסקפטיים תדעו שהיא קיימת). [2]

 

 

העלות הממוצעת של תושב גבוהה מהכנסה מארנונה ממגורים הממוצעת לתושב. כמובן שיש פרופיל תושבים שאינו גרעוני, אבל בממוצע כל התושבים גרעוניים ובגלל שזה המצב, הטיעון שהארנונה יקרה בעייתי – אם אני מקבל יותר מאשר שאני משלם, איך המס שאני משלם יכול להיות "יקר מדי". הדיון על איכות השירותים הוא הדיון הנכון. שאומרים שהארנונה יקרה, כנראה שאין הלימה בין המס לאיכות השירותים והפתרון לכך הוא לחץ על נבחרי הרשות לשנות את סדרי העדיפויות שלהם – אבל איך לעשות את השינוי אצל נבחרי הציבור הוא דיון אחר.

 

בגלל זה אני מאמין יותר בהפיכת הארנונה למס ברור ושקוף על פני מס זול יותר

 

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. בישראל הקריקטריונים העיקריים לגובה הארנונה הם שטח הנכס שעליו היא מוטלת, סוג השימוש בנכס מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה, מיקומו של הנכס שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח, שכונה המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציואקונומי נמוך וכן הלאה ומצבו הכלכלי של התושב.

בארץ ישראל הונהגה הארנונה בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של פקודת העיריות.

 

מס רכוש

מס רכוש הוא מס שמוטל על קרקע פנויה שאינה קרקע חקלאית.

סוגי הקרקעות, שבעליהן חייבים בתשלום מס רכוש הם אלו:

1) קרקע פנויה

 

2) שאינה קרקע חקלאית גם אם טרם הותרה לבניה

 

3) קרקע פנויה שעליה עומד מבנה זמני

 

קרקע שעליה בנוי בניין קבע, ששטחו פחות מ- ‎30 אחוזים מהשטח שמותר היה לבנות בזמן הבנייה, או בזמן שהחייב במס נעשה לבעל הקרקע (למעט בדרך של ירושה או מתנה מקרובים), לפי המועד המאוחר - תחויב בתשלום מס רכוש על קרקע רק בחלקה. [1]

 

המטרה של מס רכוש הייתה להוות גורם שידרבן את בעלי הקרקעי לבנות עליה. אולם, ב-1.1.200 הועמד שיעור המס ל-0%, כלומר: מס הרכוש בוטל, ובהתאם לכך לא מחייבים נישומים במס רכוש משנת המס 2000 ואילך. מס הרכוש בוטל בשל בעיות שיצר כאשר המדינה הטילה קנסות על אזרחים על כך שבבעלותם קרקע שלא נוצלה לבנייה, כאשר בפועל רוב הקרקעות היו כאלו שהשימוש בהן נאסר שלא באשמת הבעלים

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אבי גורמן, מיסוי מקרקעין (2017)

משה אלפסי הקודקס המקיף של דיני המיסוי המוניציפלי בישראל, הוצאת אוצר המשפט, 2016.
יורם גבאי מערכת המסים של מדינת ישראל: סקירה ביקורת, הצעות (2015)

 

 

 ===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©