חפש

קטגוריות

סמינריון קוסמטיקה - איסור ניסויים בבעלי חיים לבדיקת מוצרים קוסמטיים וחומרי ניקוי, סימון הארנב


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

21 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 7541

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת  באונ' חיפה, אצל ד"ר  ביניאן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:92   

תוכן עניינים

מבוא. 3

ניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה. 6

דרישות חוקיות. 6

איסורים באיחוד האירופאי 7

התנגדות בבריטניה. 7

חלופות. 8

תווית הארנב. 9

פעילות הכנסת לחקיקה בנושא. 9

הדירקטיבה האירופית. 11

החקיקה במדינות אירופה. 14

סימון הארנב. 15

בעיות עקרוניות בסימון מוצרים חופשיים מניסויים.. 16

סיכום.. 18

ביבליוגרפיה. 20

 

בתעשיית הקוסמטיקה, אין היצרנים מחויבים לערוך שימוש בבעלי חיים לשם בדיקת בטיחותם של מוצרים. למעשה, אין היצרנים מחויבים כלל בבדיקות בטיחות מקדימות לאישור השוק, אך ה-FDA דורש מהם לאמת בטיחותם של מוצרים מסוימים לפני צאתם לשוק על מנת להגן על בריאותם של בני אדם (Siegel-Maier).

יש הטוענים כי בעזרת ניסויים בבעלי חיים, ניתן לזהות חומרים העלולים להוות סיכון עבור בני אדם ולכן שימוש בניסויים אלו, הופכים מוצרים לבטיחותיים יותר עבור בני אדם. מצד שני, חיות הינן שונות מבני אדם מבחינת סוג עור, שיער או עיניים. לכן, חיות עלולות להגיב למוצרים שונים באופן שונה מבני אדם (Keville).

כ-73 אחוזים מן הניסויים המבוצעים בבעלי חיים נעשים על מנת לבדוק מוצרי צריכה ולקידום החינוך. רק כ- 27 אחוזים מן הניסויים נעשים על מנת לקדם מחקר רפואי. בשנות ה-70 המאוחרות, כמעט כל מוצרי הקוסמטיקה נבדקו על בעלי חיים.

השימוש בבעלי חיים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, הופחת בכ- 90 אחוזים אך עדיין קיימים מספר יצרנים העורכים ניסויים על מנת לבסס בטיחותם של מוצריהם. יש הרואים שימוש זה כנעוץ בשתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה והברורה מכולן הינה קיצוץ בעלויות והסיבה השנייה הינה אי הכרה רגולטורית בניסויים חלופיים לשימוש בניסויים בבעלי חיים .

אין הסיבה השנייה מעידה על מחסור בחלופות לניסויים בבעלי חיים. למעשה, ככל שתקפות השימוש בבעלי חיים לצורך בדיקת מוצרים מוטלת בספק, כך גובר העניין בשיטות חלופיות לשימוש בבעלי חיים.

החלופות הקיימות כיום הינן מגוונות וכוללות שימוש בתרבית תאים, קרניות ומודלים ממחושבים ומתמטיים. בנוסף, ניתן לערוך ניתוח סקרים רפואיים, למידת מקרים, נתיחות ואף ניסויים במתנדבים אנושיים (Keville).

בארצות הברית הוקמה ועדה בשם ICCVAM"" אשר שמה לה למטרה לתאם בין מקבלי ההחלטות בכל הנוגע לפיתוח ובדיקת חלופות לבדיקת רעילות חומרים. יש בכוחה של מטרה זו לשנות את פני הדברים בכל הנוגע לבדיקות בטיחות במוצרי קוסמטיקה. הועדה תאמץ שיטה חלופית לניסויים בבעלי חיים באם היא תעמוד לפחות באחד משלושה תנאים: תהווה תחליף, תאפשר הפחתה במספר הניסויים או תבצע עידון לניסויים המבוצעים (The 3 "RS"). חשוב לציין כי התנאי התופס חשיבות מרבית הינו מציאת תחליף לשימוש בבעלי חיים בעריכת ניסויים (Siegel-Maier).

בעבר העלה חבר הכנסת איתן כבל הצעת תיקון ל"חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)". בתיקון הציע כבל, כי יש לסמן על גבי מוצרי קוסמטיקה או חומרי ניקוי האם נוסו על בעלי חיים וכי אין לשווק, לייבא, לייצא או למכור מוצר שעל גביו לא מצוינת עובדה זו אלא אם צוינה על גבי המיכל ועל גבי אריזתו החיצונית, במקום בולט, עובדת עריכת הניסוי.

מטרתו של חוק זה הינה לאפשר לצרכן שקיפות בתהליך ייצור מוצרי הקוסמטיקה או חומרי הניקוי. במידה ובמהלך ייצורו של המוצר נערכו ניסויים בבעלי חיים, תצוין עובדה זו על גבי אריזת המוצר, כל שהצרכן יוכל להפעיל שיקול דעת בנוגע לרכישת המוצר. בנוסף לכך, החוק שם לפניו כמטרה את עידוד צריכת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שלא נוסו בבעלי חיים ולהעלות את מודעות הציבור בכל הנוגע לנושא זה .

(Engebretson Monica)

הסימון שנבחר לייצג את העובדה כי מוצר קוסמטיקה או ניקוי לא נוסה בבעלי חיים הינו "הארנב". סימן זה מלווה לרוב בכיתוב "לא נוסה על בעלי-חיים" ומופיע על מספר הולך וגדל של מוצרי קוסמטיקה ומשק-בית.

אין ספק כי שאלת עריכת הניסויים בבעלי חיים בתחום הקוסמטיקה ומוצרי משק הבית, הפכה לכוח צרכני משפיע. חברות רבות מיוזמתן שלהן, עושות שימוש בסימן ה"ארנב". סימן המהווה כמעין מקדם מכירות.

בעבר התאגדו בארצות הברית ובאירופה כמה מגדולי הארגונים להגנה על בעלי-חיים תחת השם"Coalition for Consumer Information on Cosmetics" . מטרת התארגנותם כללה בין השאר יצירת סימן מוסכם, חדש ואמין לעובדת שימוש בניסויים בבעלי חיים לשם פיתוח מוצר כלשהו. החל משנת 2001 נקבע כי הסימון יהיה "הארנב המדלג". סימון זה מבטיח באופן אמין ביותר, כי מוצריהן של החברות המטביעות את הסימן על מוצריהן, אכן לא נוסו על בעלי-חיים: לא המרכיבים, לא צירופים שונים שלהם ולא המוצרים הסופיים, וכי החברות אינן קונות חומרים מספקים, העורכים ניסויים בבעלי-חיים. בנוסף לכך חתמו החברות על הסכם, המאפשר למשגיח המוסכם על הקואליציהלבצע ביקורת במעבדותיהן.

בעבר תקבלה בפרלמנט האירופי החלטה על איסור ניסויים בתחום הקוסמטיקה. ההחלטה כוללת איסור על ביצוע הניסויים עצמם, איסור על מכירת מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי חיים (באירופה או מחוצה לה). בעת ההחלטה נקבע כי תינתן תקופת הסתגלות של כחמש שנים ולאחריה חל איסור על מכירת מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים בין אם יש להם חלופות ובין אם לאו. במהלך חמש שנות המעבר יחויבו היצרנים לסמן מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים. רבות מן הקביעות בהחלטה זו טרם בוצעו. 

 

הכנסת דנה בהצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - איסור ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי)

לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי-חיים), כנוסחו היום, המועצה לניסויים בבעלי-חיים מוסמכת לתת היתר לביצוע ניסויים בבעלי-חיים, בין היתר למטרת פיתוח מוצרים קוסמטיים שאינם לצורכי בריאות וחומרי ניקוי. בהצעת החוק מוצע לאסור לחלוטין מתן היתרים לביצוע ניסויים כאלה. לפי דברי ההסבר המטרה היא ״ליישר קו״ עם האיחוד האירופי, שהחליט לאסור ניסויים בבעלי-חיים בתעשיית הקוסמטיקה באירופה .

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - איסור ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי)

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי-חיים)

Engebretson, Monica. "India Joins the EU and Israel in Surpassing the US in Cruelty-Free Cosmetics Testing Policy". The World Post.

Stacy . "Animal Attraction: Federal Bill to End Cosmetics Testing on Animals Introduced in Congress" (Press release). Humane Society of the United States

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה מהמאגר ומהאינטרנט לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה בבלעדיות הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת עבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

עבודה ממצה ואקטואלית, מעודכנת , מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים .

מעולם לא נמכרה באתר זה או באינטרנט בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה באתר : מצגת במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה באתר מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת מרהיבה עם גרפיקה וצלילים, שתציג את תוכן העבודה לרפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי הכללים. כל זה תמורת 99 שח נוספים שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אישית מקורית (ללא קשר למאגר) בתחום זה על ידי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות אקדמיות בנושא שלך בתפירה אישית

 לפורום גולשים על עבודות אקדמיות והמלצה על כותבים ומאגרים להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות ומאגרים של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©