חפש

קטגוריות

סמינריון תכנון ובניה שיתוף אזרחים, מעורבות הציבור בהליכי תכנון ובנייה, התנגדות תכנית מתאר, ועדה מקומית לתכנון ובניה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 7702

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש יולי בשנת הלימודים הקודמת בקורס בחירה במכון ויצמן, רחובות, אצל ד"ר רונן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מעורבות הציבור בהליכי תכנון ובנייה?

 

תוכן עניינים

מבוא

שיתוף הציבור בחוק הישראלי: התנגדויות

שיקולים בעד תהליכי שיתוף ציבור

שיקולים נגד תהליכי שיתוף ציבור

דוגמאות

מעורבות הציבור בהליכי תכנון: פרסום הודעות תכנון ובנייה באינטרנט

עקרונות

סוגי תוכניות

תוכנית מתאר ארצית

תוכנית מתאר מחוזית

תוכנית מתאר מקומית

שיתוף הציבור והתנגדויות להפקעה של מקרקעין בישראל

מנגנונים אפשריים להצעות פשרה בהפקעות

מנגנון פשרה של חילופי שטחים

מנגנון פשרה של פיצוי כספי

מנגנון פשרה של איחוד חלקות או חלוקה מחדש

שיעור ההפקעה באחוזים

זכות לא ממומשת בהפקעות

רמת השרון - הפקעה של קרקעות לא יעילה ע"י עיריית רמת השרון

שיקולי יעילות וחלוקה בנטילת מקרקעין

המלצות הוועדה הבין משרדית בעניין ההפקעות

ניתוח תוצאת ההפקעה בפס"ד קרסיק

החלטה להפקיע קרקע מטעמים מפלים

כאשר המטרה הציבורית של ההפקעה אסורה על-פי דין

הפקת רווח

הצורך בקרקע והתאמתה למטרה הציבורית.

סוג הזכות הנרכשת

האפשרות לרכוש את הזכות בלא הפקעה

סיכויי ההגשמה של המטרה הציבורית בקרקע

מימון הפיצויים

סיכום ביניים

ביבליוגרפיה

 

 

סמינריון זה עוסק בתכנון ובניה שיתוף אזרחים, מעורבות הציבור בהליכי תכנון. שיתוף ציבור בהליכי תכנון הוא הליך שבו אנשים שאינם בעלי תפקיד במנהל הציבורי או בעלי תפקיד בצוות תכנון, הופכים לשותפים לתהליך. נתייחס לתהליכים הקשורים במגוון רחב של נושאים תכנוניים, קהילתיים וסביבתיים, כמו גם נושאי בריאות, חינוך, רווחה, ועוד. תכנון ועיצוב מדיניות מבטאים רצון לשינוי. שינוי, במהותו, עשוי להוביל להתנגדות, וכתוצאה מכך לקונפליקט. כדי ליישב את הקונפליקט מנסה עבודת התכנון לצור איזון בין צרכים של אנשים, קבוצות אזרחים ואף טובת הכלל.[1]

 

שיתוף הציבור בחוק הישראלי: התנגדויות

 

שיתוף הציבור מעוגן בחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965. לפי החוק, על הרשות לספק מידע לתושבים כאשר תוכנית תכנון עיר מופקדת. מי שרואה עצמו נפגע מהתוכנית רשאי להגיש התנגדות, והוועדה המחוזית מחויבת לדון בהתנגדויות. חוק התכנון והבניה מציג שיתוף ציבור חד צדדי – רק מי שרואה עצמו נפגע יכול להתנגד לתוכנית, ורק לאחר שהופקדה בוועדות התכנון.

 

החקיקה בישראל דוחה את מעורבות האזרחים לשלב ה"פוסט-תכנוני" בלבד ואינה מעודדת מעורבות של תושבים בקבלת החלטות בעת עריכת התוכנית. ישנה בעיתיות גם במושג עצמו – התנגדויות הוא מושג שלילי. לעיתים קרובות אדם רוצה להעיר דבר קטן על תכנית – אולי אף לשפרה, אך הוא נאלץ "להתנגד". עובדה זו מעוררת אנטגוניזם, בעיקר בועדות המקומיות. ראוי לציין כי לא קיים חוק האוסר את שיתופם של התושבים בשלב מוקדם יותר במידה והרשות המקומית חפצה בכך.

 

במצב הקיים בישראל (הרפורמה בחוק התכנון והבניה וחוק הווד"לים מצמצמים את יכולת הגשת ההתנגדויות והעררים בפני מוסדות תכנון שונים ומעדיפים באופן ברור פיתוח מואץ), נראה כי למרות שהחקיקה והצעדים הפורמאליים אינם מעודדים שיתוף אזרחים ותושבים בשלבים מוקדמים של תהליך התכנון, יש מגמה לשיתוף לא-פורמאלי. לעיתים השיתוף הוא ביוזמת הרשות המקומית ולעיתים בעקבות פעילותם של ארגונים קהילתיים וולונטריים (למשל, החברה להגנת הטבע) או ממסדיים (למשל, המנהלים הקהילתיים בירושלים).

 

שיקולים בעד תהליכי שיתוף ציבור

 

מימוש הרעיון הדמוקרטי. על פי עקרון היסוד לכל אדם הזכות להשתתף בעיצוב ההחלטות המשפיעות על רווחתו.

העברת מידע מהרשות לציבור הרחב. המינהל מייצר ואוסף מידע רב ונוצרים פערי מידע אדירים בין הרשויות לבין הציבור, המעניקים לרשויות מרווחי פעולה רחבים ללא פיקוח ציבורי. השתתפות ציבורית ישירה היא למעשה כלי פיקוח לא פורמאלי על עבודת הרשות.

העברת מידע מהציבור לרשות. באמצעות ההשתתפות תוכל הרשות ללמוד על ההעדפות של הקהילות.

איזון ביחסי הכוחות. ההשתתפות הציבורית עשויה לעזור למתן את ההטיה שישנה בהליכים המינהליים לטובתן של קבוצות אינטרסים המייצגות בעלי עניין צר.

חסכון בעלויות אכיפה. הציבור הכפוף להחלטה המינהלית יתפוס אותה כלגיטימית. כך גובר הסיכוי שהציבור יכבד אותה ויפעל לפיה, ופוחת הצורך בפיקוח והטלת סנקציות.

חיזוק החברה האזרחית. השתתפות ציבורית נאותה עשויה לקדם את חינוך הציבור לאזרחות טובה יותר באמצעות חיזוק תחושת האחריות הציבורית.

שיקולים נגד תהליכי שיתוף ציבור

 

עיכובים בקבלת החלטות ועלויות גבוהות. ככל שההשתתפות הציבורית תהיה מקיפה ורחבה, כך יתרבו העלויות הציבוריות, הכרוכות בניהול ההליך.

מורכבות התכנון. רבים מעריכים כי תכנון ועיצוב מדיניות הוא מלאכה מורכבת מכדי לערב בה את הציבור וכי הציבור נעדר את היכולת להבין את מורכבות הטיעונים המקצועיים.

השיתוף לא מצליח לאזן בין האינטרסים. טענת הממסד היא כי בתהליכים שיתופיים נמצאים ציבורים שונים בייצוג חסר.

ערעור סמכותה של הרשות המקומית. תהליכים שיתופיים עלולים לערער את הסטטוס קוו הקיים בין הממשל לאזרח ובסמכותם ובלגיטימציה של מקבלי ההחלטות ונבחרי הציבור.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

משה אלפסי היטל השבחה - דין, הלכה ומעשה, הוצאת "אוצר המשפט". (2017)

אהרן נמדר תכנון ובנייה- תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015).

שרית דנה ושלום זינגר דיני תכנון ובנייה (2016)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©