חפש

קטגוריות

סמינריון חוק דרומי, סייג ההגנה על בית מגורים במשפט הפלילי


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

37 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 8365 .

צור קשר ישיר עם אריק, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודת הסמינריון:

 eric.schizof@gmail.com

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל פרופ' ירון

ציון:  91 

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים . העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סייג ההגנה על בית מגורים במשפט הפלילי?

תוכן עניינים

מבוא 

הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר 

היקף הסייג להגנת בית מגורים

פרשת דרומי 

הריגת הפורץ 

הדיון הציבורי בעקבות האירוע 

"חוק דרומי" 

פסק הדין במשפטו של דרומי 

הדעה של פרופ' קרמניצר 

הדעה של פרופ' גור אריה 

ניתוח הפסיקה והגנת בית מגורים. 

הגנה על רכוש במחיר של פגיעה בחיים. 

״חיסול חשבונות״ 

דעות מלומדים: פרופ' גור אריה לעומת פרופ' סנג'רו 

תחולתה של הגנה עצמית-אימתי? 

סיכום. 

בבליוגרפיה 

נספח 


תוקן חוק העונשין והוסף סעיף 34י1 שעוסק בהגנה עצמית של בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי. הסעיף הוסף בעקבות פרשת שי דרומי. שם, היה מדובר בחקלאי מחוות בודדים בנגב, שירה בשני פורצים שחדרו למשקו החקלאי. אחד מהם נהרג והשני נפצע. במשפט, דרומי זוכה מעבירת ההריגה בשל טענת ההגנה עצמית. בעקבות האירוע, תוקן חוק העונשין. על פי סעיף 34י1, אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית מגורים, בית עסק או משק חקלאי מגודר, שלו או של זולתו בכוונה לבצע עבירה. אולם, אם המעשה לא היה סביר בנסיבות העניין או שהאדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או לכניסה לשטחו, תוך שהוא צופה מראש את התפתחות הדברים, ההגנה לא תחול. 

דוקטרינת "הגנה עצמית מדומה" הינה הכלאה בין סייג הגנה עצמית (הכפוף לאיסור חריגה מן הסביר כאמור בסעיף 34טז לבין סייג טעות במצב דברים.

דוקטרינה זו יושמה בפסיקה פעמים רבות, אך קיבלה תוקף משפטי בפרשת אלטגאוז.

הסייג הנ"ל עוגן בחוק לאחר פרשת דרומי: שי דרומי ירה בשני פורצים (מתוך ארבעה) שפרצו לחוותו וכתוצאה מהירי נהרג אחד מהם. במקרה זה התעוררה השאלה האם יש נתיר לאדם לירות בפורץ או מסיג גבול?

ביהמ"ש זיכה את הנאשם ופסק שהנסיבות נכפו עליו בעל כורחו וכל מה שהוא רצה לעשות זה להגן על חייו ולהרחיק את הפורצים משטחו, בנוסף נאמר שקשה לזכות אדם כאשר קופחו חיי אדם ואחד נפצע קשה, אך אין להתעלם מהעובדה שהנפגעים אינם עוברי אורח תמימים, הם באו במטרה לפשוע ולגזול את רכושו של הנאשם וייתכן כי היו פוגעים בו פיזית אילו לא היה מצליח להרתיע אותם.

בעקבות פרשה זו תוקן חוק העונשין והוסיפו הגנה על הפועלים בסיטואציה הדומה לשל דרומי. בדומה להגנה עצמית נראה שסייג זה אף הוא נכנס בגדר הצדק.

החוק קובע כי לא נטיל אחריות פלילית "למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור."

לכאורה, סעיף 34 י לחוק העונשין ,העוסק בהגנה עצמית, מייתר את התיקון להגנת בית מגורים, עסק ומשק חקלאי מגודר שבס' 34י 1 באותו החוק (להלן: הגנת בית מגורים) שכן שניהם באים להגן על חיי המותקף. עם זאת בחינה מדוקדקת ממחישה ההבדל בצורך בין השניים, ואת השינויים הכרוכים בכך. ראשית, בהגנת בית מגורים ניתנת הגנה גם כאשר מבקש הנאשם להגן על רכושו. שנית, אדם רואה בביתו מקום מבטחים ומפלט, בבחינת "ביתי הוא מבצרי", וכן רואה בהגנה על הבית – כהגנה על החיים, שכן ישנה סכנה מוחשית לחיים בעת פריצה. טענה נוספת היא שקיים עבור המותקף בבית קושי פסיכולוגי לסגת מביתו בעת פריצה או תקיפה. בנוסף, רצה המחוקק להגן על חיי האדם, קניינו ובטחונו האישי, כאשר נמצא בביתו[14] , בניגוד למותקף ברחוב הנהנה מסייג ההגנה העצמית. כמו כן יש לזכור שלא תמיד הנסיגה מהבית יעילה, ויתכן ש'יינצל' דווקא ברשות הרבים. יש לתת גם הדעת לפגיעתה בזכות לאוטונומיה של האדם. לבסוף, בל נשכח שהתיקון מהווה מנגנון הרתעה מפני גנבים.

הגנה זו מהווה ביטוי מובהק לרציונאל האוטונומיה המהווה עיקרון יסוד בנשפט המקובל. בשיטות משפט רבות מייחסים חשיבות רבה למקום התקיפה, עם זאת, בדומה לדין הישראלי הפטור לא יחול במקרה שבו ניתן לייחס למותקף התנהגות פסולה שקדמה לתקיפה.

בפס"ד שניתן במדינת ניו יורק הסביר ביהמ"מותקף בביתו אין הוא מחויב לסגת.

פרשת שי דרומי היא שרשרת האירועים במהלכם ירה שי דרומי, חקלאי מחוות בודדיםבנגב, בח'אלד אל-אטרש ובחברו, איוב אל-הוואשלה, לאחר שפרצו לחוותו יחד עם שניים נוספים. אל-אטרש נהרג ואל-הוואשלה נפצע כתוצאה מהירי. מעצרו של דרומי עורר דיון ציבורי בשאלה האם רשאי אדם לירות בפורץ או מסיג גבול, ובסופו של דבר הוביל לחקיקת שינוי בחוק העונשין, המכונה "חוק דרומי", שקבע הגנה מפני הרשעה פלילית בגין מעשים כמו אלה שביצע דרומי, בנסיבות דומות. דרומי זוכה על ידי בית המשפט מהאישום בהריגה.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

מרים גור-אריה, גליה דאור " הגנה מיוחדת לבית מגורים, לבית עסק ולמשק חקלאי: סכנותיה ותחימת גבולותיה" משפט וממשל יג 
 

בועז סנג'רו , הייהפך הצידוק לפטור של חסד? הגנת בית המגורים ("חוק דרומי" ופסק-הדין בפרשת דרומי) כמקרה-מבחן לרציונל המצדיק הגנה עצמית ולהלכה הישראלית. משפט וממשל יג  

מרדכי קרמניצר , רועי קונפינו "הערת חקיקה – הצעות החוק בעניין הרפורמה בהגנה עצמית -חוק שי דרומי" כתב העת של המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

ת"פ (ב"ש) 1010/07 מ"י נ' שי דרומי (טרם פורסם)  

 

Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law 73–92 (Spanish translation by Francisco Muñoz Conde) 


================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריון חוק דרומי, עבודה אקדמית חוק דרומי, סמינריון חוק דרומי, עבודת סמינריו


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©