חפש

קטגוריות

סמינריון בוררות בישראל, משפט משווה, דיני בוררות, אתיקה של הבורר


49 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8417.

צור קשר ישיר עם אריק, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

 eric.schizof@gmail.com

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בפברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר שכטר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי דיני בוררות בישראל ומשפט משווה?

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

סקירה היסטורית. 4

הבוררות. 5

יתרונות מוסד הבוררות. 6

הליך הבוררות הישראלי 7

כללי האתיקה בבוררות. 8

הסכם הבוררות. 10

צדדים מיוחדים.. 11

הסכמה. 12

בעיות בהסכם הבוררות עצמו 13

סכסוך. 13

דיני עונשין 14

דיני חברות - פירוק חברה. 14

דיני עבודה. 14

דיני קניין - In Personam, In Rem ו- In Rem Quasi 15

חריגים לפס"ד מרקו בסן:. 16

משפחה - מעמד אישי –. 17

הסכם בוררות אד הוק. 18

בוררות סטטוטורית. 18

קביעת פיצויים ע"י בורר. 18

מערכות יחסים מיוחדות. 18

טריבונלים שיפוטיים פנימיים.. 20

הפניית בית המשפט. 20

תמריצים חיוביים לפנות לבוררות דרך סעיף 79ב. 24

בית המשפט המוסמך. 24

סמכות מקומית בבוררות. 25

סעדי בית המשפט המוסמך. 25

גישות בית המשפט לעניין עיכוב הליכים.. 27

תניית "סקוט נ' אייברי". 29

הבורר. 30

מינוי הבורר. 30

'זבלא' ומוטב זוגי 31

בוררות מסוג של "מוסד". 31

מינוי בורר חלופי 33

ביטול מינוי 34

נוכחות בוררים ובורר מכריע. 35

שכר הבורר. 35

אתיקה: הפחתת שכר הבורר. 35

סמכויות בורר. 36

סדר ניהול הבוררות. 36

נוכחות הצדדים.. 37

עדים.. 38

סעדים זמניים.. 39

אבעיה. 41

ביטול פסק בוררות. 41

הליכי הביטול (סעיף 24) 42

הליכי ישוב סכסוכים אלטרנטיביים המתחרים בבוררות. 46

הבוררות - משפט משווה. 47

סיכום.. 48

ביבליוגרפיה. 49

 

בוררות היא מוסד משפטי, שמעוגן בחוק, ומטרתו לאפשר יישוב סכסוכים באופן מכריע. זהו רעיון שאינו חדש. יש שאומרים שמערכת המשפט התפתחה מתוך המבנה של בוררות. הבחירה של הבורר נעשה באופן פרטי ולא ע"י המדינה. בימי המקרא היו נבחרים שופטים ע"י העם שלא נבחרו ע"י האל כלל, וכן היו זקנים שנבחרו ע"י העם. כמו כן, בהיסטוריה הכללית היו בוררים שהכריעו ללא פניה של המדינה אלא פניה פרטית של הצדדים. הפניה לבתי המשפט ע"י המדינה שמחליטה מי השופט היא התפתחות יותר מאוחרת. מי שהייתה לו סמכות דתית, ובן למלכים, הייתה לו סמכות שיפוט במקרים רבים, אך רוב המחלקות הוסדרו ע"י בורר. המקרה הראשון שבו המדינה כופה על האזרחים ללכת למוסד שיפוטי שהמדינה מינתה היה בשלהי הרפובליקה הרומית. כאמור לא מדובר בימי האימפריה אלא בימי הרפובליקה. הרפובליקה מינתה אנשים, ע"י הסנט, ולכל אחד מהם היה תחום סמכות משלו. הקונסולים היו בעלי הסמכות העליונה, ובעיקר ניהול הרפובליקה. הדיקטטורים היו מנהיגי הרפובליקה שמונו למקרי חירום. הפריאטורים היו עוסקים בעיקר בשיפוט. היו באים אל הפריאטור מקרים מסוימים בתחום הפלילי והוא היה שופט אותם. בתחילה לא היו פונים אליו בנושאים שאינם פליליים, אך ברבות הימים היו מתחילים לפנות אליו גם לתחומים שאינם פליליים. מינוי הפריאטור היה מינוי כפול כמו כל שאר התפקידים. ברבות הימים נוצר מתח בין שני הפריאטורים, והתפקיד פוצל לפריאטור בעל תחום שיפוט בתוך רומא ולשני ניתנו סמכויות שיפוט במדינות שמחוץ לרומא. פיצול זה המשיך לחלוקה בין התחום הפלילי והתחום האזרחי. המצב היום הוא שלמדינה יש את העליונות בתחום השיפוט ואילו לבורר יש סמכות משנית.

 

במדינת ישראל יש הסדר לבוררות בחוק מאז קום המדינה, וכן ישנו הסדר לבוררות גם במג'לה. האנגלים לא אהבו את זה שהבורר פועל לפי הדין המוסלמים, ובשנת 1922 הועתק חוק הבוררות האנגלי שקיים מאז 1889. עד 1968 זה היה חוק הבוררות בארץ. בהצעת החוק ל-1968 נאמר במפורש שמטרת הבוררות היא להקל על בתי המשפט. אחד הדברים הבולטים במוסד הבוררות הוא שבתי המשפט רואה בו כמעין מפלט בשעת לחץ. חשוב לזכור גם את היתרונות הפנימיים של מוסד הבוררות עצמו, מעבר להקלה על בתי המשפט. בתי המשפט כמעט ולא מזכירים את היתרונות הפנימיים וחשוב להיות מודעים ליתרונות אלה כדי להנחיל את המודעות לאזרח הקטן. [1]

 

היתרונות הפנימיים הם:

þ     זמן - הצדיים שולטים על אורך ההליך. הם יכולים להחליט מתי ייתן הבורר את הכרעתו, והוא אכן מחוייב לתת פסק בזמן. בתי המשפט לא חייבים להיענות לרצון הצדדים, וגם אם הם ירצו הם לא יספיקו. כמו כן, מועדי הדיונים בבתי המשפט לא נקבעים על פי רצונם של הצדדים אלא של בית המשפט. בבוררות הצדדים מחליטים מתי יתקיימו הדיונים.

þ     קביעת אופי הדיון- לצדדים יש שליטה על בחירת האדם שיכריע בסכסוך. כאשר שני הצדדים מעורבים בקביעת התהליכים, יותר קל להם לקבל את ההכרעה, גם אם ההכרעה לא לרוחם. בתי המשפט לא יכולים לגרום להגברת המוכנות של הצדדים לקבל את ההכרעה. דבר זה נכון לכל נושא אשר קשור להליך הבוררות. הצדדים יכולים להתנות כל דבר חוץ מהתוצאה עצמה. החל מאופי הדיון ועד צורת ניסוח התוצאה.

þ     פלורליזם - ניתן ליצור בוררות לפי שיטות משפט שונות (משפט עברי, משפט איסלנדי, משפט הודי וכו'). כמו כן, הבחירה של הבורר יכולה להיות לפי המגזר ממנו הוא בא (ערבי, חרדי, אשכנזי, רוסי ועוד). כמובן שיתרון זה הוא חשוב רק כאשר שני הצדדים הם מאותה התרבות. חיסרון של תכונה זו הוא שהאזרח הקטן פחות מאמין בבתי המשפט. [2]

þ     בוררות מקצועית - ניתן לספק בורר שהוא מקצוען בתחום הסכסוך. ליתרון זה יש השלכות עצומות. השאלה האם שופט צריך להיות מקצוען היא מאוד מורכבת. מי שסובר שכדאי שלאדם המכריע את הסיכוך יהיה ניסיון בתחום הסכסוך ילך לבוררות.

 

חברה העוסקת בסחורות עושה הסכם שבעלי האוניה יובילו מתכות מסקוטלנד לקנדה. לפני שהספינה מגיעה לנמל מתברר שצריך מיגון מיוחד מפני קרחונים, אשר אין לספינה. הספינה חוזרת לסקוטלנד כדי לחכות לקיץ. כאשר מגיעה הספינה לנמל הייתה שביתה ולא היו פועלים בנמל. הסקוטים לא מחכים יותר מדי ומשכירים את הספינה ללקוחות אחרים (אחרי שהחוזה פג). השוכרים תובעים את בעלי הספינה והוכרע ע"י הבורר שבעלי הספינה צודקים. החוזה כבר הסתיים ובעלי האוניה לא חייבים דבר לחברת הטיטניום. הקנדים הגישו בקשה לבטל את הפסק ובקשתם נדחתה. לורד דנינג פסק שהבורר הוא שווה ערך לשופט, ולכן אין לבטל את הכרעת הבורר. למעשה אומר הלורד דנינג שהבורר הוא מקצוען ולכן הוא עדיף - "The Arbitrator is just as likely to be right as the judge, probably more likely" . על ההחלטה הזו ערערו לבית הלורדים ושם נקבע שיש לקבל דברי הלורד דנינג, אם כי דבריו הם קצת חסרי טקט. לורד דיפלוק אמר שלא צריך להגזים ולהגיד שבורר עדיף משופט. אנו יכולים לראות את שני הצדדים של התכונה הרביעית למוסד הבוררות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גדעון פישר בוררות בעולם העיסקי בעריכת כב׳ השופט ד״ר וינוגרד (2015)

אורי שטרוזמן ספר הבוררות ל.ע.ד. משפטים הוצאה לאור בע"מ

בר ניב, משה ולחמן, רן "ישימות הבוררות, כמנגנון להקלה בעומס על מערכת בתי משפט בישראל" הפרקליט מ(ב):286-269

 

Carrie J. Menkel-Meadow ,Dispute resolution

Coltri,L S, Alternative dispute resolution

 

===========================

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©