חפש

קטגוריות

סמינריון גישור פלילי, יישוב סכסוכים והמשפט הפלילי ADR, צדק מאחה


45 עמודים

עבודה אקדמית מס' 91

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: אהרון, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

aron.oliver.israel@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' ת"א, אצל פרופ' לביא.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי גישור והמשפט הפלילי?

 

תוכן העניינים

מבוא. 

תרפיה בהליך הפלילי 

הגישות השונות לחלופות להליך המשפטי הפלילי המלא בישראל לאור גישות תרפויטיות של קורבן - נאשם   

הסדרי טיעון – התחשבות בקורבן בקביעת עונש הנאשם  כסגירת המעגל התרפויטי 

פרקטיקות של צדק מאחה – ההליך המשפטי כמאחה טראומות פסיכולוגיות כתוצאה מהמעשה הפלילי בקורבן 

תנאים ואופן שילוב הליכי צדק מאחה בחלופות להליך הפלילי 

הדגמת שילוב הליכים של צדק מאחה - עבריינות נוער. 

המצב בישראל.  

משפט משווה.  

סיכום ומסקנות. 

ביבליוגרפיה. 

 

בארה"ב גישור הוא הישג של התנועה לזכויות הקורבנות. הגישור מקדם את האינטרסים של הקורבנות ומהווה חלק מתנופה נרחבת לקידום מעמדם.

 

הליך הגישור היה קיים אלפי שנים כחלק מהמערכת המשפטית, אולם הפך להליך עצמאי משנות ה- 70.

 

הגישור הראשון נעשה  ונחל הצלחה. בשנות ה- 70 התפתחו בארה"ב תוכניות דומות, ביניהן מרכז השיקום במיניאפוליס, שאיפשר חיים ועבודה מחוץ לכלא כדי לאפשר לעבריינים לעבוד ולהרוויח כסף לפיצוי הקורבנות. בהמשך נעשו הסכמים בין העבריינים לקורבנות בכתב ובעל פה.

 

כיום קיימות יותר מ- 100 תוכניות גישור בארה"ב. תופעת הפישור הפכה שם למרכיב שיגרתי בפתיחת הליכים בכל סוגי ההליכים; גם כאשר לא קיימת חובה להשתתף בהליכי פישור, בתי המשפט באופן שגרתי מפנים את הצדדים תחילה לפישור.

 

מוסד הגישור הינו תופעה אשר תפסה תאוצה בשנים האחרונות במשפט הישראלי (האזרחי).

 

בעבודה זאת אנתח את עקרונות הגישור במשפט הישראלי והבינ"ל, תוך כדי ניתוח השוואתי עם עקרונות המשפט הפלילי.

 

בעבודה זו ראינו כי תפיסת הצדק המאחה מעדיפה את איחויין של הפגיעות החברתיות והאישיות אשר גרם המעשה הפלילי על פני ההרתעה והענישה שמציעה התפיסה העונשית המוגשת בהליך הפלילי המלא, משום שבאמצעות הליך  של צדק מאחה, ניתן להשיג את מטרות הענישה מבלי לשאת בהשלכות הפוגעניות שנלוות אליה.

 

השאלה היא כמובן, האם בשלו התנאים לעיצובה את מערכת המשפט הפלילי כמערכת של צדק מאחה?

 

עבודה זו לא בקשה לטעון כי נכון להיום, לא ניתן ואף לא רצוי לוותר כליל על מערכת האכיפה העונשית אך בהחלט ראוי לשלב בה הליכים ועקרונות של צדק מאחה. ראינו כי כבר כיום, ישנה הסטה של סוגים מסויימים של עבירות לכיוון של הליך פלילי חלופי, כגון הסדרי טיעון, אשר מבוססים על הסכמץ הצדדים להליך.

 

יתר על כן, בהליעים חלופיים אלה כבר קיימים אספקטים של צדק מאחה, בעיקר כאשר דנים בסגירת תיק מותנית בגישור פלילי.

 

אם כן, על אף שגישת הצדק המאחה אינה מגבילה עצמה לסוגים מסויימים של עבירות (כפי שעושה מערכת האכיפה לגבי עבריינות נוער למשל או לגבי עבירות קלות) ואף אינה רואה עצמה כהליך חליפי שמטרתו פתרון העומס על בתי המשפט, הרי שהיא בהחלט מצליחה להשתלב כיום ביותר ויותר הליכים חלופיים להליך הפלילי המלא. כך, יתכן כי לא ירחק היום ונראה עקרונות של צדק מאחה המשתלבים ואף מחליפים פרקטיקות פליליות, לא רק משום ה"נוחות" שהיא מציעה כי אם גם משום הבנה שאיחוי עדיף פעמים רבות על הרתעה וענישה גרידא.

 

כאמור, בעבודה זו עסקנו בבחינת הדגם הרווח בעולם להטמעתו של שינוי התפיסה שמציע הצדק המאחה במערכת המשפט הפלילית אשר משלב פרקטיקת צדק מאחה במסגרת של תהליך פלילי או כחלופה לו, למרות השינויים הקיימים ביניהם. המסקנה היא אם כן, כי הטמעה כזו, מחייבת שיתוף פעולה בין צדק מאחה ובין רשויות המשפט, ולכך דרושה חקיקה מתאימה, אשר אכן הולכת ומתגבשת, בישראל ובעולם, בעיקר בכל הקשור לעבריינות נוער – תחום הנמצא בראש סדר העדיפויות של כל מדינה מתוקנת, בעיקר בשל עליה בעבריינות נוער מחד ושיקולי וסיכויי השיקום  הגבוהים מאידך.

 

ראינו כאמור, כי במקומות השונים בעולם הליכים של צדק המאחה לטיפול בעבריינות נוער ובכלל, הינם זמינים במידה כזו שהמשטרה והתביעה אף מפנות מקרים לתכניות עוד לפני הגשת כתב האישום, למרות שכיום, עדיין מדובר לרוב בעברות קלות או עברות שונות שבוצעו בפעם הראשונה.בשלב זה הפנייה לתכניות הצדק המאחה משמשת בדרך כלל כתחליף להגשת כתב אישום. בית המשפט ביזמתו או ביזמת גורם אחר מפנה סיטואציות לתכניות הצדק המאוחה גם בעברות חמורות, בד"כ בשלב שלאחר ההרשעה ולאחר גזר הדין. בשלב הזה בית המשפט שם על המשקל את ההשלכות שיש להסכמות שגובשו על ידי הצדדים בתהליך הצדק המאחה, על גזר הדין ומועדו. בעת גזירת הדין על בית המשפט לשקול את התהליך הצדק המאחה ותוצריו אשר נותנים מענה למטרת הענישה ועוד, והוא עלול להמתין עם קביעת גזר הדין עד לסיום ביצוע המחויבויות שקיבל עליו מבצע ההעברה במסגרת הסכם איחוי הפגיעות. הפניות לתוכנית הצדק המאחה נעשות גם בשלב שלאחר גזר הדין, בזמן שמבצע העברה מרצה את עונשו בכלא.

 

באופן אולי מפתיע, ההפניות הללו מתבצעות גם כשמדובר בעברה חמורה מאוד, לרוב בעברות שהתוצאה שלהן היא מוות. ככלל אין מניעה עקרונית שתהליכי צדק מאחה יתקיימו בכל סוגי העברות, לרוב החמורות שביניהן, אנו למדים, טוענת פרקש, כי דווקא ההשתתפות בתהליך הצדק המאחה בעברות חמורות מספקת מענה לצרכים החשובים של האנשים אשר הושפעו מן המעשה הפלילי והשתתפות זו מסייעת להם להתמודד בהשלכות שיש למעשה הפלילי על חייהם.

 

עם זאת ישנם עדיין גבולות מסויימים לשילובם של הליכי צדק מאחה. כך למשל בכל הנוגע לעברות של אלימות במשפחה ובעברות מין מסוימות. גם המצדדים בקיום תהליך הצדק המאחה בעברות אלימות במשפחה ועברות מין, סבורים שיש לשקול מקרים אלו בזהירות. אופיין של העברות הללו ותוצאתיהן מצריכים ניהול תהליכים מורכבים של צדק מאחה ומחייבים מומחיות מיוחדת של מנחי התהליך, הנדרשים לעבור לשם כך הכשרה מתקדמת.


ואולם, עולה כי התפיסה לפיה תהליכי הצדק המאחה אמורים להיות זמינים לכל נפגעי ומבצעי העברה, בלי להתחשב בנסיבותיהם האישיות ובעברם הפלילי תופסת לה בשנים האחרונות אחיזה גם בקרב המחוקק. מצב מעודד זה, יאפשר לאט לאט את שילובם של תהליכים של צדק מאחה במערכת המשפט הפלילי ויאפשר להחדיר לתוכה את עקרונות היסוד ואת הערכים של הצדק המאחה לטובת נפגעי העברה, מבצעי עברה, הקהילות והחברה, החל בבני נוער, וכלה בכל רוכבדי ושכבות החברה. עם זאת, שילוב זה מצריך בהחלט סוג של סנכרון בין עקרונות ותפיסות ערכיות שונות של מערכת המשפט הפלילי מצד אחד ושל הצדק המאחה מאידך, והוא מעלה סוגיות מורכבות אשר דורשות התמודדות הן של המחוקק והן של הרשויות השונות ובעיקר של החברה והקהילה כולה. דיון בסוגיות אלה, הן נושא לעבודה נוספת אשר בהחלט ראוי שיתקיים בין אנשי מקצוע בתחום הצדק המאחה והמשפט הפלילי, זאת על מנת שניתן יהיה להסדיר באופן מקצועי את השילוב וליהנות מפרותיו מבלי להיזקק לפשרות הפוגעות במהותו של הצדק המאחה.

מצגת בנושא גישור טיפולי  פלילי- רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ע. פרקש "צדק מאחה בתחום המשפט הפלילי", הוצאת המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים 
א' גזל ענישה בהסכמה - חלופות להליכי משפט בפלילים (חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה

Barbara Bunker, J. Z. Rubin, & Associates Conflict, Cooperation & Justice Jossey-Bass.
Brazil Wayne D. "Court ADR 25 Years After Pound: Have We Found a Better Way?" 18 Ohio St. J. on Disp. Resol.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

מצגת בנושא גישור טיפולי  פלילי- רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים 

 

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח עבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפליליעבודות אקדמיות גישור פלילי, סמינריון גישור, סמינריון גישור והמשפט הפלילי

ניתן לשלם ב- פאי פאל/מזומן/אשראי/העברה בנקאיתסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©