חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון הלבנת הון ועבירות מס


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9107.

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת:

 eric.schizof@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


שאלת המחקר

 האם ניתן להכליל עבירות מס בעבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון?

תוכן עניינים 

מבוא. 

שאלת המחקר. 

מעשי החקיקהלהכללת עבירת מס דרך עבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון 

רפורמה ביוזמת שר האוצר יאיר לפיד. 

המלצת ה- OECD

עבירות מיסים.

חקירת עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירת מס. 

העברת מידע בענייני מס. 

הכללת עבירת מס של הוצאת חשבוניות פיקטיביות כעבירת הלבנת הון 

פעולות הלבנת הון 

שלב המיקום"Placement'

שלב הריבוד "Layering" 

שלב ההטמעה"Integration" 

בהצעת החוק מוצע להוסיף עבירות מס מסויימות לרשימת "עבירות המקור". 

וכך אומר ביהמ"ש בנושא של הפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות 

הכללת עבירת מס דרך עבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון 

משפט משווה. 

דוגמא לשינוי חקיקה בחוק איסור להלבנת הון 

מגמת הרשות להלבנת הון להרחיב חוק איסור הלבנת הון ולהכליל עבירת מס כעבירת מקור לפי החוק. 

גישת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון לשעבר , עו"ד יהודה שפר נגד הכללת עבירות המס ברשימת עבירות המקור

סיכום.

ביבליוגרפיה.

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה לעניין ייעול אמצעי הגבייה והדיווח ובעניין אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון. מדובר בשורה של החמרות חסרות תקדים בחוקי המס, שנועדו לאפשר לרשות המסים להעמיק את גביית המסים ולייעל את המאבק בהון השחור.

הסעיף המרכזי שאושר קובע, כי העלמת מס תוכר כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנות הון. עבירת מקור היא הפעולה שבגינה נצבר ההון הנגוע (סחר בנשק, בסמים, סחיטת דמי חסות למשל). משמעות השינוי היא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי סעיפי העונשין של החוק לאיסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר. משמעות נוספת היא כי המידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים.

 

לפי החוק לאיסור הלבנת הון, העונש המוטל היום על עבירות של הלבנת הון הוא 10 שנות מאסר, והעונש בגין עבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור עומד על 7 שנות מאסר. בנוסף, חוק איסור הלבנת הון כולל שורה ארוכה של סנקציות, שבמרכזן אפשרויות לחילוט רכוש שהושג בפעילות טרור או הלבנה. את הכלים הללו ניתן יהיה להפעיל נגד מעלימי מס, עם אישור החקיקה בקריאה שניה ושלישית. זאת, במקביל לכלים שכבר קיימים בפקודת מס הכנסה, הכוללת בתוכה שורה של סנקציות מנהליות ואזרחיות, מעבר לסנקציה הפלילית של מאסר וקנסות גבוהים, בהן קנסות מנהליים המוטלים בנוסף לצעדי אכיפה דוגמת פסילת ספרים, אי-הכרה בהוצאות, קנסות גירעון ועוד.

עוד כוללת החקיקה החדשה שאושרה אתמול: צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים מ-20,000 שקלים ל-10,000 שקלים, והטלת קנס של 15% על עבירה על הוראה זו. בתחום הגברת האכיפה וייעול הגבייה כלולות בהצעות החוק, בין היתר, הצעות להרחבת סמכויות רשות המסים בתחום הגבייה על-ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מניעת הברחת נכסים, הרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטח ציבורי, חובת המצאת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים הגברת האכיפה תוך עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך ערעור על שומות, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקת פעילות.

לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר: "הצעות החוק מסייעות לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועם עברייני וסרבני מס. ההצעות כוללות תיקוני חקיקה במרבית חוקי המס, שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים ושיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים". החקיקה מהווה אישור לחלק ממסקנותיה של ועדה בין-משרדית מיוחדת למאבק בהון השחור, בראשותו של מנהל רשות המסים לשעבר, דורון ארבלי, שכלל גם נציגי אגף תקציבים ומשרד המשפטים שמטרתה הייתה לבחון את הטיפול בנושא ההון השחור, אכיפת ההון השחור והעלמות המס. תיקוני החקיקה הכלולים בהצעת החוק נכללו בתחילה בהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), ואולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה עוד לפני הנחתם בכנסת ושולבו בהצעות חוק נפרדות.

הצעות החוק יועברו כעת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדות חוקה, חוק ומשפט ובוועדת הכספים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגביה ודיווח) 

מונדרר נ' חוק איסור הלבנת הון הוצאת "אוצר המשפט". (2018)

י' שפר "המאבק הבינלאומי בהלבנת הון במציאות הישראלית" המשפט 19, 2.

 

עו"ד יעל גרוסמן ועו"ד רוני בלקין, איסור הלבנת הון - להלכה ולמעשה , הוצאת: בורסי

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©