חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון חוזה מתנה בקודקס האזרחי,דיני חוזים,דיני מתנה,השינוי בהצעת חוק דיני ממונות


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

35 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 9204

צור קשר ישיר עם רננה, כותבת/עורכת עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד:

052-8690210 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:

renana.adler.1234@gmail.com

עבודה אקדמית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' חיפה, אצל פרופ' אדם, 

ציון:  91

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי השינוי בחוזה המתנה בהצעת חוק דיני ממונות?

 

תוכן עניינים:

פרק א: כללי

פרק ב: פרטי הרוויזיה של דין המתנה בקודקס

1. מתנה ריאלית וחוזה מתנה

2. תחולתו של חוק המתנה על עסקות שירות

3. רמת האחריות בהבטחת מתנה

4. מצבו ואיכותו של הנכס מושא המתנה

5. דרישת הכתב

6. מתנה לעוּבּר

7. עילות החזרה של מבטיח המתנה

(א) כללי

(ב) עסקות מתנה בתחום המקרקעין

(ג) חוזי שאילה

(ד) חוזה לטובת צד שלישי

(ה) התחייבות בלתי–חוזרת למתנה

8. מתנה על–תנאי ומתנה בחיוב

פרק ג: הערות נוספות לדין המתנה

1. המושג "תמורה"

2. תחולתו של דין המתנה על זכויות

3. התרופות בגין הפרתו של חוזה מתנה

פרק ד: דברי סיכום

 

 חוק המתנה מניח כי קיימות שתי אפשרויות להקניית מתנה: האחת היא באמצעות עסקה חוזית רגילה, אשר תחילתה חוזה וסופה הקניה קניינית, כבכל עסקה אחרת שעניינה העברת נכס. הדרך האחרת היא "מתנה ריאלית", דהיינו, מתנה המוקנית לאלתר, לכאורה ללא קיומו של חוזה. יש הסוברים כי מוסד המתנה הריאלית מצוי בחוק הישראלי בסעיף 1(א) לחוק המתנה, הקובע כי "מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה".3 אולם סביר יותר לייחס זאת לסעיף 2 לחוק, הדן ב"מתנה לאלתר". הוראה זו קובעת כי "מתנה נגמרת בהקניית דבר–המתנה על–ידי הנותן למקבל, תוך הסכמה שהדבר ניתן במתנה". אם מדובר בהוראה זו רק בדיון בשלב הביצוע של חוזה המתנה, אזי תמוה שההוראה מתייחסת לשאלת ההסכמה. כאשר מבצעים חיוב קיים, אין כל צורך בהסכמת המקבל לביצוע. הכותרת "מתנה לאלתר" מלמדת על העיסוק במתנה הריאלית.

דא עקא, המושג "מתנה ריאלית" נראה תמוה למדי בשיטה משפטית כשיטתנו, אשר אינה מחייבת את נמען המתנה לקבל אותה.4 אכן, גם סעיף 2 לחוק המתנה, העוסק במתנה הריאלית, מסייג את מוסד המתנה הריאלית בקיום הסכמה לקבלת המתנה. אם כך הדבר, אזי מהו ההבדל בין ההסכמה שסעיף 2 לחוק המתנה דן בה לבין חוזה רגיל? הרי לא קשה לגרוס כי שליחת דבר המתנה מהווה הצעה לכריתת חוזה מתנה, וכי נטילתו על–ידי האחר מהווה קיבול של החוזה בדרך של התנהגות, שהרי אין מניעה שחוזה יבוצע מייד עם כריתתו. המושג "פעולה ריאלית" נשען על חד–צדדיותה של הפעולה. כך הדבר, למשל, במקרה של זכייה מן ההפקר.5 מן השעה שנדרש רצון של שני הצדדים ("הסכמה", על–פי סעיף 3 לחוק המתנה), שוב אין מקום לדבר על פעולה ריאלית גרידא. מן הצד המבני, כאמור לעיל, אין כל מניעה ליישב את מוסד המתנה הריאלית עם חוזה שביצועו מיידי. אין כל יתרון מושגי מעניין בהכרה ב"אנדרוגינוס" משפטי, הרואה את העסקה בנידון כהקניה נטולת חוזה. יש לזכור כי במידה דומה ניתן לראות גם מכר המתבצע מיידית עם ההסכמה כ"עסקה ריאלית", ולמרות זאת דין המכר אינו מכיר בתופעה זו.

אכן, בקודקס יתבטל מוסד המתנה הריאלית. כותרתו של פרק המתנה תהיה חוזה מתנה, והפרק ייפתח בתיאורו של חוזה המתנה, ולא בתיאורה של מתנה.6 במקביל יבוטל סעיף 2 לחוק המתנה, ובמקומו ייקבע כי "הקניית מתנה יכול שתיעשה לאלתר או בעתיד".7 קביעה זו מבהירה כי ההתייחסות עתה היא רק לשלב ביצוע החוזה, וכי הביצוע יכול שיהיה מיידי או עתידי. היא נמנעת מדרישה עתה להסכמה כלשהי. אין לכחד כי גם הוראה זו מיותרת, ואין היא אלא סוג של פשרה שהתקבלה בוועדת הקודיפיקציה בין מי שביקשו לשמר את מוסד המתנה הריאלית לבין אלה שהתנגדו לכך.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים א 486.

דניאל פרידמן "מושג התמורה בחקיקה הישראלית" קובץ הרצאות בימי העיון לשופטים 39;

דניאל פרידמן "תורת התמורה בחקיקה הישראלית החדשה" עיוני משפט ג 153;

מיגל דויטש קניין ג פרק 16, חלק ג.

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 

 

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©