חפש

קטגוריות

עבודת תזה וד"לים- תכנון ובנייה של תשתיות לאומיות השפעות זרות ופוליטיות בהליכי תכנון


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

53 עמודים. 

עבודה אקדמית מס' 9316 .


צור קשר ישיר עם אריק, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8690210 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:

 eric.schizof@gmail.com

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

 

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית (תזה) הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר בלנקשטיין- כהן

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

 

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי פוליטיקה בהליכי תכנון?

 

תוכן עניינים:

תקציר    

מבוא    

סקירת ספרות     

תכנון מרחבי - לאומי     

פוליטיקה ותכנון     

פוליטיקאים ותכנון     

תכנון תשתיות ומגה-פרויקטים     

תשתיות לאומיות ומגה פרויקטים – מאפיינים והשפעות     

תכנון תשתיות במדינות נבחרות    

גישות לתהליך קבלת החלטות בהליכי תכנון     

גישה תוספתית – מקוטעת     

בעיות מרושעות    

תכנון מרחבי בישראל     

התפתחות מערכת התכנון בישראל

תכנון מסדיר מול יוזם

תסקירי השפעה על הסביבה     

חוק הוד"לים     

הועדה לתשתיות לאומיות     

המועצה הארצית    

מאפייני פיזור אוכלוסין     

הליכי תכנון ואישור תשתיות לאומיות בישראל    

הליך מועצה ארצית מסלול רגיל     

הליך ועדה לתשתיות לאומיות    

מבנה דעת    

מערך המחקר    

שאלת המחקר     

השערות מחקר     

הנחות יסוד     

שיטה     

מגבלות בנתונים     

מהלך המחקר    

ממצאים

דיון    

סיכום    

ביבליוגרפיה  

 

לאחר הקמת הועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות בוחנת תזה זו את אופן השתלבותה בעולם התכנון ומהות פעילותה. השאלה העומדת בבסיס מחקר זה היא מה הם הפרמטרים המשפיעים על הכרזת תכנית ברמה הארצית כתכנית תשתית לאומית תת"ל והפנייתה לאישור הות"ל או אי הכרזתה והפנייתה לאישור סטטוטורי במועצה הארצית. הנחת המוצא המרכזית היא שכל תכנית תשתית ברמה הארצית הינה בעלת חשיבות לאומית ברמה מסוימת ושלאור זאת, ישנם מאפיינים נוספים המשפיעים על תהליך הברירה. ממצאי המחקר מראים שחסמים מסוימים וצפי קיומם )או צפי לאי קיומם( במסגרת תכנית תשתית ברמה הארצית הם שמשפיעים על "בחירת" הליך אישור התכנית ע"י מקבלי ההחלטות. הממצאים מצביעים על כך שתכנית ברמה הארצית במסגרתה נדרש תסקיר השפעה על הסביבה, הצפויה להיתקל בחסמים רבים כגון המשרד להג"ס )כגוף מנחה ובודק( והגופים הירוקים, תוכרז כתת"ל. כמו כן, בתכנית בה קיים צפי לריבוי הליכי אישור ומעורבות כמות גדולה של מוסדות בהליכים אלו )ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות, המשרד להג"ס( צפויה להיות מוכרזת כתת"ל. כמוהם גם תכנית החלה במחוז מרכז בו כמות האוכלוסייה וצפיפותה הן מהגבוהות בין המחוזות ובכך ניתן להניח כי התכנית צפויה להתנגדויות רבות ומעורבות של גופים ציבוריים רבים. בהתאם לכך, המחקר מצביע כי תכניות תשתית ברמה הארצית במחוז דרום יעברו לאישור המועצה הארצית, עקב צפיפות אוכלוסייה נמוכה וצפי נמוך להתנגדויות. ממצאים אלו מדגישים את היכולת לבסס הליך בירוקראטי טכני ותקין )המציין פרמטרים תכנוניים כחובה בתכולת התכנית( להעברת תכנית תשתית ברמה הארצית לאישור הות"ל והפחית את השפעת מקבלי ההחלטות בתהליך זה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


אלפסי, נ. ופורטוגלי, י., "מבנה חדשה למערכת התכנון בישראל – הצעה", המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש ס' דניאל אברהם, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ינואר .

אלתרמן, ר., כרמון, ד.,התשמע קולי?! הזכות להתנגד בפני מוסדות התכנון בחוק ובפועל" סידרת מחקרי המרכז לחקר עיר ואזור, הטכניון

אלתרמן, ר.,"מדיניות התכנון הכולל – תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית", הטכניון, ישראל 2121 – תכנית אב לישראל בשנות האלפיים.

 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב האקדמית העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©