חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ספורט וחברה - מדיניות ספורט, הטמעת מדיניות בגילאים שונים העוסקים בספורט, מחקר כמותני, איכותני, ערכים בספורט


36 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 9907 .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש פברואר בשנת הלימודים הקודמת במכללת רופין, אצל ד"ר בצר.

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות) 

ציון: 94 

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אופי הטמעת מדיניות ספורט בקרב ספורטאים בשכבות גיל שונות?

תוכן העניינים

מבוא. 

סוגיות ספורטיביות תחרותיות. 

מסגרת תאורטית. 

סקירה ספרותית. 

מדיניות. 

מדיניות ספורט. 

ערכים בספורט. 

מכוונות להישגיות מול מכוונות לערכים בקרב בני נוער. 

האקדמיה למצויינות בספורט. 

חזון האקדמיה

פרק השיטה. 

משתתפים. 

כלי המחקר

תהליך המחקר

פרק ממצאים.

טבלה מס' 1: נתונים תיאורים

טבלה מס' 2: הקשר בין הוותק וגיל לבין מדיניות האקדמיה

טבלה מס' 3: תרומתו של האיגוד ביחס לגיל.

טבלה מס' 4:תרומתו של האיגוד ביחס לענפים.

טבלה מס' 5 :אפליה בין סוגי הספורט.

טבלה מס' 6: השקעה בלימודים לעומת ההשקעה בספורט.

טבלה מס' 7: חשיבות הספורט כנגד הלימודים. 

בגרות בהשוואה לבני גילם. 

טבלה מס' 9: מכוונות הישגיים.

דיון ומסקנות. 

ביבליוגרפיה. 

נספחים. 

ראיון אישי 

שאלונים. 

 

בשנים האחרונות התקיימו מספר רב של מחקרים הנוגעים לשינויים שחלו בספורט ב-50 השנים האחרונות. בין המחקרים ניתן למצוא מחקר הבודק השפעות בין הספורט לבין

הגלובליזציה (Houlihan), גידול במעורבות הממשלות בספורט (Bergsgard) ,

ושינויים בהשפעות שיש לתקשורת על הספורט (,Rowe). למרות שכל המחקרים הללו דנים

באספקטים שונים של השפעות בספורט בכולם ניתן למצוא עדות לחשיבותו של הספורט בחיים ולחשיבות מדיניות הספורט.

מדיניות בתחום הספורט כבר אינה רק נחלתם של ארגונים ספורטיביים שזוהי תעסוקתם היחידה, אלא גם של מדינות שקובעות לעצמם מדיניות ביחס לספורט המקצועי יחד עם הפעילות הספורטיבית לכלל האוכלוסייה. מדינות רבות רואות בספורט משאב לאומי שיש לטפחו ובונה על בסיסו זהות לאומית. מדינות משקיעות סכומי כסף רבים במשלחות למשחקים האולימפיים ותחרויות כלל עולמיות אחרות. דיון ביכולות הארגוניות, ביכולות הניהולית וביכולות התקשורת של המדינה וכיצד יכולות אלו בכל אחד מהתחומים הללו מסייעות לפתח את הספורט במדינה

ולהוביל אותה להישגים בזירה הבין לאומית נחקר בעבר (Smolianov,Zakus) . בשביל

לפתח יכולות אלו על המדינה לקבוע מדיניות ברורה כיצד לפתח כל אחד מהתחומים הללו ולחלק את המשאבים בצורה הנכונה בכדי להצליח באתגרים הספורטיביים.

קיימים אופנים שונים של ניהול ספורטיבי ברמה המדינית. בקנדה ובגרמניה למשל קיים ניהול של המדינה כלפי הספורט התחרותי וניהול אזורי כלפי הספורט ״העממי״. באנגליה המדינה לקחה אחריות כוללת לגבי שני סוגי הספורט וקבעה מדיניות לפיתוח שני התחומים גם יחד

(,Bergsgard,Holihan,mangset). גישות שונות אלו מחייבות קביעה שונה של מדיניות בכל

שלבי התוכנית. אם כל המדינות היו נוקטות מדיניות אחידה ניתן לצפות שאף אחת מהן לא היתה מעצמה ספורטיבית כמו שהיא כיום.

כאשר אנו מדברים על מדיניות של ארגוני הספורט הרי שקביעת מדיניות ברורה היא

תנאי הכרחי להצלחת הארגון. אחת הדוגמאות בישראל לשינוי מדיניות ובעקבות כך גם שינוי

התפיסה, היא השינוי שחל במדיניות של ״הוועד האולימפי בישראל״. במשך שנים מטרתה המוצהרת של מדינת ישראל ושל הוועד האולימפי היה השתתפות במשחקים האולימפיים בלבד, התוצאה של מדיניות זאת היתה שישראל לא הצליחה להגיע להישגים בין לאומיים במעמד זה. כאשר הוועד האולימפי שינה את מדיניותו וקבע כי המטרה אינה עוד השתתפות בלבד, כי אם גם זכיה במדליות וטבע את הסיסמה ״התקווה שווה זהב״ השינוי לא איחר לבוא ומדינת ישראל עלתה לפודיום מספר פעמים מאז.

במאמר זה נרצה לבחון איזו מדיניות ספורט קיימת בארגון אותו חקרנו, כיצד היא באה לידי ביטוי בניהול היום יומי, והאם הספורטאים מכירים את המדיניות של הארגון בו הם נמצאים?

 

במסגרת המחקר הכמותי השתתפו 46 ספורטאים וספורטאיות מאקדמיה למצוינות במכון וינגייט, 24 בנים (52.2%) ו-22 בנות (47.8%) בכיתות זי ועד י״ב. משתתפי המחקר הינם ספורטאים המתחרים במגוון ענפי ספורט קבוצתיים ואישיים: 11 (23.9%) מענף הכדור-עף, 11 (23.9%) מענף הכדורסל, 6 (13%) מענף הגיודו, 6 (13%) מענף הטריאתלון, מענף השחייה השתתפו 4 (8.7%) שחיינים, מענף טניס שולחן השתתפו 4 ספורטאים (8.7%), 3 (6.5%) מענף כדורגל ומתאמן אחד מענף האתלטיקה (2.2%). וותק ספורטאי האקדמיה המשתתפים במחקר נע בין

שנה לשבע שנים (2=S=1.33 ,x). ספורטאי האקדמיה השתתפו מרצונם החופשי.

 

השאלון המובנה נערך במסגרת מחקר ומטרתו לחקור את הטמעת מדיניות האקדמיה למצוינות בספורט בקרב ספורטאי האקדמיה. השאלון חובר על ידי צוות המחקר והוא מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון מציג את כותבי השאלון ובנוסף מכיל פניה לנשאלים המסבירה את מטרת השאלון ואופן ביצועו. בחלקו השני ביקשנו מהספורטאים למלא מספר פרטיים אישיים: כיתה, מין, מספר שנים באקדמיה ומקצוע ספורט בו משתתף הספורטאי. בחלקו האחרון של השאלון ניתן למצוא את השאלות עליהם התבקשו ספורטאי האקדמיה לענות, השאלון הינו קצר ומורכב מ-19 שאלות בלבד, זאת מכיוון שמדובר בבני נוער צעירים וכדי שהספורטאים לא יאבדו את סבלנותם ואת יכולת הריכוז וישמרו על מהימנות גבוהה לאורך מילוי השאלון. 

כאשר הגענו ל״אקדמיה למצוינות בספורט״, ענינו אותנו שאלות הקשורות למדיניות האקדמיה. בפרט כיצד האקדמיה מקדמת את ספורטאי ההישג של ישראל ע״י הקניית הכלים הנכונים, הפיזיולוגים והפסיכולוגים לספורטאים, וכיצד כלים אלו באים לידי ביטוי במדיניות. אנו רואים חשיבות רבה למחקר מסוג זה משום שאנו חשים שארגוני ספורט מסגלים התפתחויות בתחומי הניהול מאוחר יותר ממה שקורה בארגונים הפועלים בתחומי הכלכלה והממשל השונים. חשיפה לשיטות ניהול מתקדמות יכולה להוביל ארגוני ספורט מהר יותר לאותם ניצחונות והישגים שאליהם מכוונת המטרה.

אומנם את מרבית ההשערות שלנו לא הצלחנו לאשש במחקר זה אך אנו סבורים שהמחקר בכיוון זה הוא חיוני. אם לא נקבל הבנה מעמיקה של הצלחת המדיניות על הספורטאים, אנו סבורים שלא נוכל לפתח בצורה מיטבית את הספורט בישראל.

הכלי בו בחרנו היה לקשור את נושא הצלחת המדיניות לגיל הספורטאים מתוך מחשבה כי פערים בתפיסת המדיניות בין שכבות הגיל יבטאו את הנושאים הפחות ברורים והקשים ליישום בתוך המדיניות. אך כלי זה אינו הכלי היחיד בו ניתן לבדוק הצלחה של מדיניות. לכאורה הגיוני היה לבדוק הצלחה של מדיניות בתוצאות הסופיות, אך הרצון שלנו להימנע מתפיסה זו נבע הן מחוסר זמן, שהרי הצלחה בתוצאות הסופיות ניתן לחקור רק על פני מחקר של שנים. וגם כי תפיסה זו שטחית בעיננו ולא רואה את כל התהליך תוך כדי העשייה.

שיערנו כי יעדי המדיניות והערכים הכלולים בה יהיו מוכרים יותר ונהירים יותר לשכבות הגיל הבוגר מאשר לצעירים יותר, וציפינו למצוא עדויות לכך בשאלונים. בפועל התוצאות שקיבלנו הראו כי דווקא השכבות הצעירות יותר או שכבות הביניים הם אלו שהכירו והושפעו יותר מהמדיניות. בנוסף הינו מופתעים למצוא כי שכבות הגיל הבוגר יותר היו מכווני ערכים פחות מאשר שכבות הגיל הצעירות יותר, שאצלם המכוונות ההישגית מובנית יותר וברורה כפי שהראינו ממחקרים בסקירה.

בנושאים בהם רצינו לראות הבדלים בין ענפי הספורט באקדמיה הצלחנו לאשש השערות אלו. מדיניות בנושא קיפוח ואפליה בין הענפים השונים אכן מורגשת ובאה לידי ביטוי בצורה מובהקת בשאלונים, אנו חושבים כי טיפוח של ספורטאי ההישג שהינו יעד עיקרי באקדמיה נתון פעמים רבות להשפעות של האיגודים יותר מאשר ההשפעות שיש לאקדמיה, נכון הדבר, שפעמים ההבדלים באים לידי ביטוי בסממנים חיצוניים כגון: מדים טובים יותר, נעליים וכדי, ופחות בנושאים מהותיים כגון שעות אימון. אך אנו סבורים שכאשר קיימת מטרת שכוללת בתוכה את כל ענפי הספורט השונים חייב להיות איזון בין כל הגורמים בכדי לאפשר לספורטאים לחוש מחויבות של המקום כלפיהם.

בנושא החינוך והמחוייבות ללימודים השערתנו הייתה שספורטאים צעירים יותר יהיו פחות מחוייבים לנושא, אך בפועל נמצא כי הספורטאים הצעירים הם היו דווקא אלו שהיו יותר מחוייבים ללימודים. האקדמיה למצויינות בהיותה מסגרת לימודים חייבת להדגיש את נושא הלימודים ככל שעולה הגיל, משום שהספורט באופן טבעי נהיה יותר תחרותי ומחייב מהספורטאים להגדיש לו יותר זמן ומאמץ. אם האקדמיה תמצא לנכון להקדיש יותר מאמץ בהטמעת נושא החינוך אנו סבורים שזה רק יוסיף למצויינות הכללית של הספורטאי.

המחקר שלנו התמקד ב״אקדמיה למצוינות בספורט״ כמודל להבנה של מדיניות בארגוני ספורט. אילו יעדים וערכים נמצאים בה וכיצד הספורטאים הפעילים בארגון נחשפים וחשים שיעדים וערכים אלו אכן מיושמים. בעיתיות המחקר שלנו וחלק מהתוצאות, אנו נוטים ליחס גם לגודל המדגם הקטן הכללי וגם לגודל המדגם הקטן של קבוצות ייחוס (קבוצות גיל, ענפי ספורט שונים) ולכן גדלים אלו נוטים שלא לשקף בצורה מהימנה את השערותינו ביחס לתוצאות שקיבלנו, מה גם שכל הספורטאים בארגון אחד נוטים להיות מוטים ע״י חוסר שביעות רצון כללי או אירועים כאלו ואחרים שקרו סמוך לקיום המחקר. ולכן אנו סבורים שמחקר דומה בארגונים רבים יכול לתת תמונת מצב חשובה בקשר למדיניות הספורט בארגונים. בעייתיות נוספת היא היכולת לתקף שאלון מצומצם ביותר, בגלל הגיל הצעיר של הספורטאים והרצון שלנו להיענות גבוהה ניסינו לבחור שאלות בקפידה מתוך רצון לכסות כמה שיותר תחומים אך דבר זה פגע ביכולת שלנו לתקף את השאלונים. ולכן מספר שאלוני המשך יכולים להוות פתרון טוב לקבלת תמונה מהימנה וטובה יותר על כל ארגון באופן פרטני. בנוסף ההשערות שלנו התבססו על גיל הספורטאים ואף שביצענו בדיקה גם לגבי וותק הספורטאים, אנו חושבים שאם הייתה מתקיימת חפיפה מלאה בין שני המשתנים הללו אנו מאמינים כי תוצאות ההשערות שלנו היו יכולות להיות אחרות. ולכן כאן נמליץ למחקרי המשך להמשיך ולבצע השוואות בין גיל לוותק בכדי להגיע להבנות מעמיקות יותר בהשפעה שיש למדיניות על הספורטאים.

לסיכום מדיניות הינה כלי מרכזי לארגונים בכלל ולארגוני ספורט בפרט להציב לעצמם יעדים ולפעול כדי להשיג יעדים אלו. מדיניות נהירה וברורה תרתום את כל הארגון למען מטרה משוטפת זאת, מאידך אם המדיניות לא תהיה ברורה או תהיה ברורה רק לשכבת ההנהלה שאר הפעילים לא יוכלו להירתם למען אותה מטרה, והארגון מפסיד מאי עמידה ביעדים מכך שלא רתם את כל משאביו למען המטרה. בכדי לבדוק האם ארגונים אכן פיתחו מדיניות שרותמת את כולם נדרשת יכולת פיתוח כלים אשר ימדדו זאת. בארגוני ספורט מדידה על סמך ההצלחות בלבד לא יכולה להיחשב לדעתו כלי יעיל, ולכן יש לפתח כלים אחרים שימדדו הצלחה של מדיניות תוך כדי התהליך. כלים כמו שהובא במחקר זה ואחרים יכולים לשפר משמעותית את הצלחת הספורט בישראל ולהצעידו לעבר קידמה, בה הצלחות יהיו חלק מהנוף המוכר של הספורט הישראלי.

 

5

במידה רבה מאוד

4

במידה רבה

3

במידה בינונית

2

במידה מועטה

1

במידה מועטה מאוד

 

 

 

 

 

 

1) האקדמיה תורמת לי להפוך לספורטאי טוב יותר.

 

 

 

 

 

2) האיגוד תורם לי להפוך לספורטאי טוב יותר.

 

 

 

 

 

3) אני ממצה את עצמי מבחינה לימודית.

 

 

 

 

 

4) אני משקיע בלימודים לא פחות מאשר בספורט.

 

 

 

 

 

5) הספורט חשוב יותר מהלימודים.

 

 

 

 

 

6) מטרות האקדמיה ברורות לי.

 

 

 

 

 

7) אני מרגיש אפליה בין סוגי הספורט באקדמיה.

 

 

 

 

 

8) האקדמיה דואגת לי לכל צרכי.

 

 

 

 

 

9) אני מרגיש בוגר יותר בהשוואה לבני גילי.

 

 

 

 

 

10) אני ספורטאי הוגן.

 

 

 

 

 

11) אני עוזר לאחרים כאשר הם זקוקים לי.

 

 

 

 

 

 

12) אני לא מוותר אחרי כישלונות.

 

 

 

 

 

13) הניצחון חשוב לי מעל לכל.

 

 

 

 

 

14) אני מוכן לרמות בשביל הניצחון.

 

 

 

 

 

15) אני אוהב קשיים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)  


Bauman A Bellew, B Vit, P Brown, W Owen N.  National Public Health

Partnership. Melbourne, Australia. Getting Australia active: towards better practice for the promotion of physical activity

Daigle KG. Dissertation Abstract International A. Retrieved

, from ProQuest Digital Dissertations Database (Publication No. AAT3098064). Gender differences in participation of physical activities a comprehensive model approach.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©