חפש

קטגוריות

עבודת תזה רפואת שיניים באנגלית ENDODONTIC TREATMENT VERSUS IMPLANT D.M.D THESIS


 45 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 9919 .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 590


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת 

UNIVERSITY OF DEBRECEN, HUNGARY

אצל Ildikó Márton

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות) 

 

Table of Contents
1. Introduction 03
2. History
2.1. History of Endodontics 05
2.2. History of Implantology 10
2.3. Methods in Endodontics and implantology therapy 13
2.3.1. Endodontic Microsurgery to Save Teeth 15
2.3.2. Same day (Immediate) load implantation 17
3. Factors influence the treatment plan
3.1. Survival rates 19
3.2. Patient factors 24
3.3. Treatment duration 27
3.4. Esthetics concerns 29
3.5. Treatment Cost 31
3.6. Risk factors 33
4. Conclusion
5. Acknowledgment
6. References
1. Introduction
Dentists frequently face the predicament of whether to endodontically treat a dubious tooth
or to replace it with an implant. Dentists make the decision for extracting a tooth based on
risk factors such as periodontal and endodontic criteria, remaining tooth structure, size of
previous restorations and the strategic level of a tooth within the dentition. A single
recognizable risk can be easy to manage clinically, but presence of multiple risk factors
endanger the survival of a compromised tooth.[114][156]
Literary data are the foundation for the risk evaluation and long-term prognosis
determination of the tooth requiring root canal treatment (RCT) or extraction and
replacement with an dental implant. The literature, contains contradiction in terms of the
meaning of success and survival of endodontically treated teeth and implants.[70]
Likewise, the reported success rates do not equate to the likelihood of a aid and abet
outcome when applied to a special case.[73]
Iqbal and Kim found that much more rigorous outcome criteria were applied to the
evaluation of ‘successful’ RCT, inclusive the lack of a periapical radiolucency. On the other
hand, the use of less rigorous criteria in dental implantology may interpret to higher rates
of success.[70]
In accordance with a review, the survival of healthful and treated teeth is greater than that
of implants, provided that dental implant loss before loading was added to that during
function over 10 years.[56]
Additional misunderstanding is provoked since, in some studies, retention or survival rates
including successful teeth and also implants classified as surviving. The reader in implant
studies must know the differences in outcome data based on the restoration or implant
level, which involves superstructures and Implants.[113]
3

Table of Contents

1. Introduction 03

2. History

2.1. History of Endodontics 05

2.2. History of Implantology 10

2.3. Methods in Endodontics and implantology therapy 13

2.3.1. Endodontic Microsurgery to Save Teeth 15

2.3.2. Same day (Immediate) load implantation 17

3. Factors influence the treatment plan

3.1. Survival rates 19

3.2. Patient factors 24

3.3. Treatment duration 27

3.4. Esthetics concerns 29

3.5. Treatment Cost 31

3.6. Risk factors 33

4. Conclusion

5. Acknowledgment

6. References

1. Introduction

Dentists frequently face the predicament of whether to endodontically treat a dubious tooth

or to replace it with an implant. Dentists make the decision for extracting a tooth based on

risk factors such as periodontal and endodontic criteria, remaining tooth structure, size of

previous restorations and the strategic level of a tooth within the dentition. A single

recognizable risk can be easy to manage clinically, but presence of multiple risk factors

endanger the survival of a compromised tooth.[114][156]

Literary data are the foundation for the risk evaluation and long-term prognosis

determination of the tooth requiring root canal treatment (RCT) or extraction and

replacement with an dental implant. The literature, contains contradiction in terms of the

meaning of success and survival of endodontically treated teeth and implants.[70]

Likewise, the reported success rates do not equate to the likelihood of a aid and abet

outcome when applied to a special case.[73]

Iqbal and Kim found that much more rigorous outcome criteria were applied to the

evaluation of ‘successful’ RCT, inclusive the lack of a periapical radiolucency. On the other

hand, the use of less rigorous criteria in dental implantology may interpret to higher rates

of success.[70]

In accordance with a review, the survival of healthful and treated teeth is greater than that

of implants, provided that dental implant loss before loading was added to that during

function over 10 years.[56]

Additional misunderstanding is provoked since, in some studies, retention or survival rates

including successful teeth and also implants classified as surviving. The reader in implant

studies must know the differences in outcome data based on the restoration or implant

level, which involves superstructures and Implants.[113]

3

 

Commonly when a failure occure in endodontically treated tooth, some potentially

problems for implant placement can occure due to the residual pathology. Problems like

bone resorption ora damage of bone due to infections needs bone grafting and

rexonstruction of soft-tissue.[90]

Its important to know that teeth with endodontic treatment have less complications than

implant-supported crowns, if an implant fails patient will have more negative significants

than in the case of failures in endodontically treated tooth.[96]

33

By choosing a treatment method the doctor has to keep in mind following points:

1. Restorative prognosis of the tooth

2. Physical loading characteristics

For example: in the case of a „post“ rebuild of tooth structure is needed to retain

restorations. In the case of root-filled tooth when retention is added it also increases the

risk of damaging the tooth structure.[19]

The lifetime of an implant compared to the natural tooth which is endodontically treated

and support a post and core is much higher to retain a crown.[121] Therefore, teeth which

are treated with posts have to be used in regions where they are used for example as

abutments for bridges.[32]

However there are some risks in the implant treatment such as periodontal comlications or

occlusal as well as esthetic problems. Comparing to implant-supported restorations, the

endodontic treatments have advantages such as proprioception and adaptation which are

mediated by the PDL under mechanical force.[145]

Teeth that are endoddontically treated have greater maximum bite force and efficiency of

chewing than implant-supported prostheses.[157]

The choice of the treatment to extract or retain a tooth which will affect the neighboring

teeth, especially those used as abutments is an important decision. In a study was

reported that in the case of removable partial denture which is used more than 10 years

the probability to loss the abutment is 44%.[5]

But there is not mentioned what happens to the bordering teeth when an implant is

inserted. In a big edentulous region a span of FPD is needed for extention for tooth

incorporation that need whether endodontically or peridontally therapies, which will

compromising the lifelong stability of prosthesis.[49] [10] [9] [121] [114]

34

If a tooth is decayed but not treated, it maight cause bone loss and make the dental

implantation more complex.[112] [54] [30] [88]

Placing an implant next to a tooth which is endodontically treated can be affected.

According to a suggestion of some researchers is better to prevent implantation in

positions where a tooth is clinically symptomatic (e.g. periapical pathology or radiographic

periapical pathology).Thereby its useful to extract the previously treated

neighboring tooth before implantation.[158]

However there are some researchers how have the suggestion that there is no effect on

implant prognosis if the adjacent tooth is endodontically treated

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)  


3. De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L  Long-term results of short-span

versus long-span fixed dental prostheses: an up to 20-year retrospective study. International

Journal of Prosthodontics 21, 75–85.

34. De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L, De Boever J  A 20-year

retrospective survival study of fixed partial dentures. Int. Journal of Prosthodontics 19, 143–53.

35. Doyle SL, Hodges JS, Pesun IJ, Law AS, Bowles WR Retrospective cross sectional

comparison of initial nonsurgical endodontic treatment and single-tooth implants. Journal of

Endodontics 32, 822–7.

  

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

סרטון קצר על אופן רכישת עבודה אקדמית במאגר באשראי/פאי פאל

 

 

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©