חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית קליניקה לזכויות אדם -סכסוך מקרקעין בין משפחה ערבית לבין המדינה (רשות הפיתוח) עריכת דין חברתית


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

 28 עמודים.

 עבודה אקדמית מס'  9925

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' ת"א

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

תוכן עניינים

מבוא: בחירתה של פדווא
  1. רבדים של נרטיביות

  2א. הנרטיב הפנימי: רשות הפיתוח נ' הישאם

  2ב. הנרטיב החיצוני: מדינת ישראל נ' פדווא

  1. פדווא בין סובייקט לאובייקט

  3א. בכי כשתיקה רועמת

  3ב. בית כמרחב ציבורי

  1. סיכום: בחירתו של הישאם

 

ראשיתה של עבודה זו טבועה בסיטואציה אחת ספציפית שבה נכחתי, במסגרת העבודה המעשית בה לקחתי חלק כסטודנט בקליניקה לזכויות אדם. סצינה דרמטית אך גם יומיומית, שבה הגיבה פדווא שעיה (הלקוחה) להצגתו של הישאם שבאיטה (עורך הדין) את התקדמות ההליך המשפטי בעניינה. שאיפתי היא לגזור תובנות עקרוניות מתוך הניתוח של הסיטואציה הזו – ככל שתאפשר המסגרת המצומצמת – בנוגע למערכת היחסים המורכבת בין עורך הדין החברתי והלקוחה שאותה הוא מייצג, כשהרקע למערכת יחסים זו הוא כמובן החברה הישראלית ששניהם חלק ממנה, ובפרט מערכת המשפט, המבטאת מדיניות חברתית באופן המזוקק ביותר. שכן, קליניקה היא למעשה קורס בעריכת דין חברתית: היכרות עם הכלים המעשיים והתיאורטיים שבהם עשוי לעשות שימוש עורך הדין, במטרה לא רק לסייע ללקוח מסוים, אלא למנף סיוע זה לכלל תרומה לשינוי חברתי רחב-היקף המוּנַע מאידיאולוגיה מסוימת. סיטואציה זו טומנת בחובה דילמות רבות, שאחת המרכזיות שבהן היא שאלת תרומתו בטווח הארוך של עורך הדין לשימור המשטר שאליו הוא מתנגד, דווקא כתוצאה מהמקרים הפרטניים שהוא עוסק בהם בנסיון להיטיב, במסגרת המשטר האמור, עם אנשים שהשיטה דוחה מעליה או דוחקת הצידה. אתייחס במפורש לדילמה זו רק בסוף העבודה, אך אני סבור שהיא מהדהדת לאורכה ולרוחבה.

הניתוח שלי את מערכת היחסים הזו יתבסס, ככל שמדובר במקורות משפטיים ראשוניים, על כתב התביעה וכתב ההגנה, שהוגשו בפרשה זו, בלבד (המקרה טרם הבשיל לכדי פסק-דין). כתב ההגנה, בניגוד לכתב התביעה, מכיל סיפור אנושי; אשאל מהו הערך של הצגת סיפור זה במסמך משפטי. לאחר תיאור קצר של המקרה המשפטי שבו עסקתי במסגרת הקליניקה, תוך שימת דגש על הסיטואציה בה ארצה להתמקד, אפנה ישירות לשאלת מחקר זו. אעשה גם אני שימוש במתודה של ניתוח נרטיבי, מסדר שני, ואסביר מדוע זו בעיני הדרך הנכונה ביותר לגשת אל ניתוח המקרה. הפרק השלישי הוא העמקה אל תוך היתרונות העולים ביחס ללקוחה מפרישת הנרטיב בכתב ההגנה, מנקודת מבט פמיניסטית – שאני מוצא שהיא נוכחת בו באופן בולט. לבסוף אחזור לדילמה שהוצגה לעיל מכיוונו של השחקן השני, עורך הדין, ואטען כי האופן שבו הצגתי את הסיפור המשפטי ממחיש מדוע החיוב שבעבודת עורך הדין החברתי גובר על השלילה.

 

המקרה עליו עבדתי כסטודנט בקליניקה לזכויות אדם עוסק (על פני השטח) בסכסוך מקרקעין בין משפחה ערבית מיפו לבין רשות הפיתוח – תאגיד סטטוטורי שאראה כבא כוחה של מדינת ישראל, באשר הוא מיישם את מדיניותה כפי שנכתבה עלי חוק.[1] כתב התביעה הוגש אמנם בשנת 2007, אבל ראשיתו של הסיפור בימים שלפני הקמת המדינה, אז בנה סלים חורי שעיה בית ביפו, וגידל בו שבעה ילדים. עם פרוץ מלחמת 1948 היו שלושה מילדים אלה מצויים בלבנון, ולפיכך הוכרזו כנפקדים (בהתאם לחוק נכסי נפקדים[2]) ו-40% מזכות הבעלות בנכס – הוא בית המשפחה – עברו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, וממנו אל רשות הפיתוח. מצב זה נותר סטטי עד לשנת 2007 (אמנם נעשו נסיונות משפטיים רבים מצד משפחת שעיה לקבל לידיהם את מלוא הזכויות בנכס, אבל ללא איום מצד המדינה ואורגניה על הזכויות שעדיין נמצאות בידי המשפחה), אז הוגשה תביעה בבית המשפט השלום בת"א ע"י רשות הפיתוח ועמידר כנגד משפחת שעיה, במטרה לפרק את השיתוף בנכס בדרך של מכירה. למותר לציין כי לו יקבל ביהמ"ש את התביעה כלשונה, הדבר יגזור על משפחת שעיה (למצער בטווח הארוך) גלות מביתה לצמיתות, מאחר שאין ידה משגת לרכוש מהמדינה את חלקה בנכס.

            בת המשפחה המבוגרת ביותר המתגוררת כיום בבית היא פדווא שעיה, אלמנתו של אחד משבעת הילדים של סלים חורי. באחת מהפגישות שנערכו בבית בין הישאם שבאיטה, עורך הדין מטעם הקליניקה, ומשפחת שעיה (פדווא ושלושת ילדיה, שלכל אחד מהם משפחה משל עצמו) ובה לקחתי חלק גם אני, תיאר הישאם בפני הנוכחים את השלב שבו אנחנו מצויים מבחינת ההליך המשפטי והערכותיו לגבי השלבים הבאים. כפי שצפה באוזנַי הישאם מראש, ברגע שנשאלה פדווא (שישבה עד אותו רגע בצד) לדעתה – היא פרצה בבכי. לאחר זמן מה, עוד בטרם נרגעה מבכיה, החלה פדווא לדבר מבין הדמעות על בן משפחת שעיה שהיה השוטר הערבי הראשון ביפו, ועל תרומתם של בני משפחה נוספים לחברה הסובבת אותם ולממסד. כלומר, לענות באופן ענייני על השאלה שנשאלה לא הייתה מסוגלת; כל שהצליחה להביא את עצמה לבטא בקול רם, היא אי-הבנה של היחס של החברה, כפי שהוא מובע באמצעים משפטיים שונים, כלפי המשפחה. בעוד שהאחרונה עושה מעל ומעבר כדי להשתלב בראשונה, היא נדחית; יותר מכך, מוערמים עליה קשיים נוספים, שפדווא רואה כזריית מלח על פצעיה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אלמוג, שולמית "עיני המערער חשכו – בין הנרטיבי לנורמטיבי", מחקרי משפט טו 

בילסקי, ליאורה "אלימות האלם: ההליך המשפטי בין חלוקה לקול", עיוני משפט כג(2) 

בירנהק, מיכאל "צדק קנייני: על שלושה מושגים של קניין", מחקרי משפט כא

-          Cover, Robert "Nomos and Narrative", Harvard Law Review 97(4) .

-          Lustick, Ian "Arabs in the Jewish state" (The University of Texas press).

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

סרטון קצר על אופן רכישה של עבודה אקדמית במאגר זה באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©