עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מעמד הבדואים, העקורים והכפרים הבלתי מוכרים
סמינריון מעמד הבדואים, העקורים והכפרים הבלתי מוכרים (647)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית סחר בנשים - היבטים חברתיים
עבודה אקדמית סחר בנשים - היבטים חברתיים (642)
‏290.00 ₪ |
סמינריון השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה
סמינריון השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה (640)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הצעת רכש –  דין רצוי ומצוי
סמינריון הצעת רכש – דין רצוי ומצוי (639)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מדגמים, קנין רוחני, מדגם, דיני מדגמים רשומים,  מדגמים - דין רצוי ומצוי בישראל
עבודה אקדמית מדגמים, קנין רוחני, מדגם, דיני מדגמים רשומים, מדגמים - דין רצוי ומצוי בישראל (629)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פסלות שופטים בישראל : הדין המצוי והרצוי
סמינריון פסלות שופטים בישראל : הדין המצוי והרצוי (627)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פיתוח תרופה חדשה–הצלת חיים או אינטרס עסקי, שוק התרופות מוסר ועסקים, תעשיה פרמצבטית, סל התרופות
סמינריון פיתוח תרופה חדשה–הצלת חיים או אינטרס עסקי, שוק התרופות מוסר ועסקים, תעשיה פרמצבטית, סל התרופות (625)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית פרטיות עובד, הזכות לפרטיות של העובד במקום העבודה למול האינטרסים של המעסיק ולמול האינטרסים של הציבור, עובד-מעביד
עבודה אקדמית פרטיות עובד, הזכות לפרטיות של העובד במקום העבודה למול האינטרסים של המעסיק ולמול האינטרסים של הציבור, עובד-מעביד (621)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני איטרנט, ספקים, אחריות אתרים להפרת זכויות יוצרים,אחריות ספקי גישה על הפרת זכויות יוצרים
סמינריון דיני איטרנט, ספקים, אחריות אתרים להפרת זכויות יוצרים,אחריות ספקי גישה על הפרת זכויות יוצרים (615)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי עסקאות באינטרנט, דיני מיסים מסחר אלקטרוני ברשת, מיסוי עסקים קטנים עד חברות ענק כמו גוגל,פייסבוק
סמינריון מיסוי עסקאות באינטרנט, דיני מיסים מסחר אלקטרוני ברשת, מיסוי עסקים קטנים עד חברות ענק כמו גוגל,פייסבוק (612)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל, רשות הפטנטים, פטנט רשום, משפט משווה לעולם
סמינריון רשם הפטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל, רשות הפטנטים, פטנט רשום, משפט משווה לעולם (609)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הסכמי גירושין, ניתוח אמפירי, תיאוריה חילונית של דיני הזוגיות, השיתוף בהון האנושי תאוריה ומעשה, הסכם גירושין
סמינריון הסכמי גירושין, ניתוח אמפירי, תיאוריה חילונית של דיני הזוגיות, השיתוף בהון האנושי תאוריה ומעשה, הסכם גירושין (608)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון ניירות ערך, "סוחר רעש" , "תרמית אינפורמטיבית" בניירות ערך, "תרמית התנהגותית", "מניפולציה תוך שוקית", "מניפולציה חוץ שוקית"
עבודת סמינריון ניירות ערך, "סוחר רעש" , "תרמית אינפורמטיבית" בניירות ערך, "תרמית התנהגותית", "מניפולציה תוך שוקית", "מניפולציה חוץ שוקית" (607)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פינוי ובינוי, תהליך קבלת החלטות של דיירים פרויקט פינוי בינוי
סמינריון פינוי ובינוי, תהליך קבלת החלטות של דיירים פרויקט פינוי בינוי (606)
‏290.00 ₪ |
סמינריון במכרזים - שינוי חקיקה-  התקנות לחוק חובת המכרזים, משפט וכלכלה, ניתוח כלכלי
סמינריון במכרזים - שינוי חקיקה- התקנות לחוק חובת המכרזים, משפט וכלכלה, ניתוח כלכלי (605)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד
סמינריון הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד (604)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סחר בנשים, אלימות מינית: סחר נשים למטרות מין, זנות, סחר בבני אדם
סמינריון סחר בנשים, אלימות מינית: סחר נשים למטרות מין, זנות, סחר בבני אדם (602)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית נכסים מלפני הנישואים: ירושות ומתנות,  יחסי ממון בין בני-זוג, דיני משפחה, חזקת השיתוף, חלוקת רכוש
עבודה אקדמית נכסים מלפני הנישואים: ירושות ומתנות, יחסי ממון בין בני-זוג, דיני משפחה, חזקת השיתוף, חלוקת רכוש (601)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מכרז וזכויות עובדים,הפגיעה בתנאים של העובדים כתוצאה ממכרז הפרטת חברת בזק
סמינריון מכרז וזכויות עובדים,הפגיעה בתנאים של העובדים כתוצאה ממכרז הפרטת חברת בזק (595)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זיקת הנאה מכוח שנים, דיני קנין, מקרקעין, נדל"ן, התיישנות
סמינריון זיקת הנאה מכוח שנים, דיני קנין, מקרקעין, נדל"ן, התיישנות (589)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני עבודה - הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד
סמינריון דיני עבודה - הזכות הקנינית של המעביד למול חוקי המגן של העובד (585)
‏450.00 ₪ |
סמינריון דיני פטנטים - הגנה על פטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל
סמינריון דיני פטנטים - הגנה על פטנטים - דין רצוי ומצוי בישראל (584)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פרשנות "שווי הוגן", הצעת רכש מלאה,רכישה כפויה של מניות,בעלי מניות מיעוט,רכש בעלי שליטה, סעיף 338 לחוק החברות
סמינריון פרשנות "שווי הוגן", הצעת רכש מלאה,רכישה כפויה של מניות,בעלי מניות מיעוט,רכש בעלי שליטה, סעיף 338 לחוק החברות (583)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת גילוי שיעור הריבית לצרכן בעידן כרטיסי אשראי
סמינריון חובת גילוי שיעור הריבית לצרכן בעידן כרטיסי אשראי (582)
‏290.00 ₪ |
סמינריון זכויות יוצרים דמויות וירטואליות, דמויות בדיוניות אינטרנט
סמינריון זכויות יוצרים דמויות וירטואליות, דמויות בדיוניות אינטרנט (579)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מעון לגברים אלימים נגד נשים מוכות "בית נועם"
עבודה אקדמית מעון לגברים אלימים נגד נשים מוכות "בית נועם" (578)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מישכון שטרות
סמינריון מישכון שטרות (577)
‏550.00 ₪ |
סמינריון זמן ביצוע  העבירה - החלת המשפט הפלילי
סמינריון זמן ביצוע העבירה - החלת המשפט הפלילי (576)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדיניות מס למען רווחת תושבי ישראל– אלטרנטיבות רצויות
סמינריון מדיניות מס למען רווחת תושבי ישראל– אלטרנטיבות רצויות (571)
‏290.00 ₪ |
עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים
עבודת סיכום ערביי ישראל, יחס הממסד הישראלי ב– 20 שנות המדינה הראשונות כלפי הערבים, מדיניות ייחודית כלפי מגזר הערבים הישראלים (569)
‏270.00 ₪ |
סמינריון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות, חסמים, יישום רשויות מקומיות, ראיונות
סמינריון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות, חסמים, יישום רשויות מקומיות, ראיונות (567)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פסילת רשימות המתמודדות לכנסת, סעיף 7א, חוק הלאום, בן-גביר, בן-ארי, כסיף, כהנא
סמינריון פסילת רשימות המתמודדות לכנסת, סעיף 7א, חוק הלאום, בן-גביר, בן-ארי, כסיף, כהנא (524)
‏290.00 ₪ |
סמינריון גט, הסיבות לגירושין בישראל, מחקר כמותני, שאלונים, הסיבות והשלבים בגירושין
סמינריון גט, הסיבות לגירושין בישראל, מחקר כמותני, שאלונים, הסיבות והשלבים בגירושין (514)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים,תחליפי מוסר,ריסון חיצוני,פרטיות העובד,הגנת הפרטיות
סמינריון מוסר ועסקים מעקב אחר עובדים,תחליפי מוסר,ריסון חיצוני,פרטיות העובד,הגנת הפרטיות (461)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הפסקת הריון בראי החקיקה והפסיקה, הפסקת הריון
סמינריון הפסקת הריון בראי החקיקה והפסיקה, הפסקת הריון (454)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מס תשומות
סמינריון מס תשומות (453)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי אופציות לעובדים
סמינריון מיסוי אופציות לעובדים (452)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי (451)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נרטיבים ספרותיים בפסיקה בפסקי דין בנושא רצח על רקע של כבוד המשפחה
סמינריון נרטיבים ספרותיים בפסיקה בפסקי דין בנושא רצח על רקע של כבוד המשפחה (450)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הגנה על קניין רוחני באינטרנט
סמינריון הגנה על קניין רוחני באינטרנט (449)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פגיעה בפרטיות תוך ניצול מידע הנאגר ברשתות חברתיות מקוונות, סייבר ממשלתי, טירגוט, פילוח גולשים עוינים, מעקב שלטוני ברשתות חברתיות (448)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ייעוץ משפטי לא רשמי, אחריות עורך דין בגין עצה לא רשמית, שיחת חולין, ייעוץ באינטרנט, עצה בתקשורת, שיחת סלון, אתיקה של עורכי דין
סמינריון ייעוץ משפטי לא רשמי, אחריות עורך דין בגין עצה לא רשמית, שיחת חולין, ייעוץ באינטרנט, עצה בתקשורת, שיחת סלון, אתיקה של עורכי דין (447)
‏290.00 ₪ |
Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב
Non-recourse סמינריון נון ריקורס- מאפיינה והבעייתיות בישראל בהשוואה לארה"ב (446)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים
סמינריון נישואין דתיים לעומת נשואין חילופיים (445)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית דיני  ניירות ערך פרט מטעה,  הטעיה בעניין תשקיף, ני"ע
עבודה אקדמית דיני ניירות ערך פרט מטעה, הטעיה בעניין תשקיף, ני"ע (444)
‏390.00 ₪ |
סמינריון דיני ניירות ערך, מרמה בורסה, נירות ערך, תרמית בניירות ערך, מניפולציה נירות ערך, ני"ע, ספקולנטים
סמינריון דיני ניירות ערך, מרמה בורסה, נירות ערך, תרמית בניירות ערך, מניפולציה נירות ערך, ני"ע, ספקולנטים (443)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מזונות ושוויון בין המינים,יוקר תשלום מזונות הילדים על ידי האב–דין רצוי:חלוקה שוויונית
סמינריון מזונות ושוויון בין המינים,יוקר תשלום מזונות הילדים על ידי האב–דין רצוי:חלוקה שוויונית (442)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים (441)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ,  מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (440)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית מע"מ, שיעור 17 אחוז, מס ערך מוסף בישראל, משפט משווה, מעמ, מע"מ
עבודה אקדמית מע"מ, שיעור 17 אחוז, מס ערך מוסף בישראל, משפט משווה, מעמ, מע"מ (439)
‏290.00 ₪ |