עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון דיני מכרזים - הצעה תכסיסנית, משפט מנהלי, מכרז הוגן, משפט משווה, פסיקה, חקיקה (עבודה אקדמית מס. 1010)

‏290.00 ₪

28 עמ'.

סמינריון דיני מכרזים - הצעה תכסיסנית, משפט מנהלי, מכרז הוגן, משפט משווה, פסיקה, חקיקה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי סוגיית ההצעה התכסיסנית בדיני מכרזים?

תוכן עניינים

מבוא

הצעה תכסיסנית והצעה גירעונית

הצעה זולה משמעותית

פס"ד רון עבודות עפר ייזום ופיתוח נ' עיריית עפולה ואח'

פס"ד מלם מערכות בע"מ נ' משרד האוצר.

התקנות החדשות לחוק חובת המכרזים והשלכות עלהצעה תכסיסנית: תקנות חובת המכרזים (תיקון)

ההיבט הציבורי (יושר והעדר תכסיסנות) וההיבט הכלכלי של המכרז

עקרון השוויון במכרז הציבורי

המתח שבין האינטרס העסקי הטהור לאינטרס הציבורי הכללי

חוק חובת המכרזים ותכסיסנות

ניהול משא ומתן לאחר כישלון מכרז וביטולו 

משא ומתן במהלך המכרז.

משא ומתן עם הזוכה במכרז.

יתרונות וחסרונות החוק.

משפט משווה. 

ניתוח הצעה תכסיסנית במכרז למכירת רשיונות לשימוש בתדרי שידור אלקטרו-מגנטיים בארצות-הברית

הצעה תכסיסינית על ידי חברת אמריקן פיסטונס

סיכום.

ביבליוגרפיה

פול מילגרם ורוברט ווילסון, אמריקאים המלמדים באוניברסיטת סטנפורד, זכו בפרס נובל לכלכלה 2020 עבור תרומתם לשיפור תיאוריות מכרזים. וילסון הצליח להראות מדוע משתתפים רציונליים במכרזים נוטים להציע הצעות הנמוכות מההערכות לגבי השווי – לטענתו, מדובר בפחד מקללת המנצחים; כלומר, החשש שישלמו יותר מדי ובסופו של דבר יפסידו. מילגרם יצר תיאוריה כללית יותר על מכרזים, שמתבססת על ערכים משותפים ופרטיים שמשתנים ממשתתף למשתתף.

מטרת המכרז הציבורי היא כפולה. מבחינת בעל המכרז, מטרתו היא להשיג את מירב ההצעות המתאימות ביותר שמהן הוא יוכל לבחור את ההצעה הטובה ביותר בשבילו. מבחינת מגישי ההצעות, מטרתם היא האפשרות לזכות במכרז על יסוד תחרות הוגנת ושוויונית. רואים, אם כן, כי מטרת המכרז הציבורי הינה ציבורית וכלכלית. מבחינה ציבורית מדובר במתן הזדמנות שווה לכל המציעים לפי עקרון השוויון ומבחינה כלכלית מדובר ביעילות וחיסכון כספי ציבור באמצעות התחרות. שתי מטרות אלה הם המקור למתח בין האינטרס הציבורי, לפיו, בעל המכרז צריך לנהוג בשוויון והעדר אפליה כלפי המשתתפים במכרז לבין האינטרס הכלכלי המיועד להפיק את ההצעה היעילה והזולה ביותר. בסופו של דבר, ניתן לומר כי דיני המכרזים מבטאים את הצורך להשיג איזון בין תחרות שוויונית ושקיפות ציבורית לבין גמישות מסחרית ואינטרסים כלכליים.

מאז חקיקת חוק חובת המכרזים, מכרזים רבים מדי הגיעו מאז לדיון בפני ערכאות משפטיות, מאפשרת ומצריכה בחינה מחודשת של הנושא. רשימה זו נכתבת אומנם מתוך היכרות קרובה עם מכרזים בתחום ההיי טק והמחשוב, אולם רוב האמור בה תקף גם למכרזים בתחומים אחרים[1].

הוראות החוק חלות כיום על המדינה, על חברות ממשלתיות, על קופות החולים ועל רשויות וגופים ציבוריים, ממשלתיים ועי רוני ים נוספים. החוק עוסק בעיקר בעקרונות ובקווים המנחים, כאשר פרטי היישום של אלה מצויים בתקנות אשר הותקנו מכוח החוק . סעיף 2 לחוק קובע את הרעיון המרכזי לפיו לא יתקשרו הגופים האמורים "בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו". החוק אומנם חל גם על מכירות אותן מבצעים הגופים הכפופים לו, אולם רשימה זו תתמקד בעסקות רכש בכלל, ובמכרזים לביצוע פרוייקטים בתחום המחשוב וההיי טק בפרט[2].

דוגמא לפסיקה אמריקנית הצעה תכסיסינית על ידי חברת אמריקן פיסטונס. 

הוגשה הצעה תכסיסינית על ידי חברת אמריקן פיסטונס. ועדת המכרז פסלה אותה. אמריקן פיסטונס ניצלה חוירם במכרז יכולה הייתה לתת מחיר נמוך מאוד בקריטריונים מסויימים וגבוה באחרים.בקריטריונים האחרים אותם "ניפחה" לא היו פרמטרים לבדיקה . הועדה קבעה כי אין להתיר למציעים לנסות ולהערים הן על מזמיני המכרז והן על מתחריו דרך הצעה המבוססת על הנחה כי ארעה טעות במסמכי המכרז של הFCC. הדבר נוגד את עקרון תום הלב, המחייב את כלל המשתתפים במכרז והחולש על כלל ענפי המשפט. במידה וסבור אחד המציעים כי קיימת טעות במסמכי המכרז, יש עליו להודיע עליה לאוזני כול בטרם הגשת ההצעה, ולא להחביאה בכדי לנצל אותה.

בנוסף, פוגעת ההצעה התכסיסנית בעקרון השוויון שבין המציעים, מפאת כך שדרך ההימור המדובר, מוגשת, מבחינה עניינית, הצעה לביצוע עבודות שונות מאלו שהוצעו על ידי מתחריו.

לבסוף קבעה הועדה כי יש לפסול את ההצעה התכסיסנית על הסף.

כאמור, המכרז הסתיים ביום ו' בצהרים באופן טבעי, ללא התערבות מלאכותית של ה-FCC. האומץ והתעוזה שהפגינו ראשי ה-FCC בכך שאימצו שיטת מכרז שלא נוסתה בעבר, רק בשל עצתם של כמה מתמטיקאים וכלכלנים, התברר כמשתלם. המכירה הפומבית הסימולטנית הוכתרה פה אחד כהצלחה. מכרז זה היווה יריית פתיחה לשינוי מדיניות ההתקשרות של ה-FCC, והחל ממכרז זה כל הקצאות התדרים נעשו באמצעות מכרזים.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית הצעה תכסיסנית  ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ- 15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

דו"ח כנסת ישראל,ועדת הכלכלה, – מסמך הכנה לדיון, תקנות חובת המכרזים (הוראת שעה) (תיקון)

ש. הרציג, דיני מכרזים, חלק א' ( בורסי ).

ג. שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית, הוצאת דין  ירושלים.

אלעזר לוין, " עיריית ת"א הוציאה מכרז חדש לשוק בצלאל- מקווה למכור ב- 10-13 מיליון דולר", גלובס 

18 "Law Auction Spectrum New The" Allard .N

21-20 13.  J. Legislative Hall Seton

[1] 191  Pol’y Telecommunications 19 "?Spectrum the Auction Why McMillan .J

.J & McAfee P.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת