עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שביעות רצון אחיות, מחויבות ארגונית מערכת הבריאות, מחקר כמותני, שאלונים מחוייבות אירגונית השפעה על שביעות רצון אחיות (עבודה אקדמית מס. 10331)

‏390.00 ₪

 30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10331

סמינריון שביעות רצון אחיות, מחויבות ארגונית מערכת הבריאות, מחקר כמותני, שאלונים מחוייבות אירגונית השפעה על שביעות רצון אחיות

 שאלת המחקר 

האם קיים קשר בין סביבת העבודה:אהבה למקצוע, קשרים טובים עם עמיתים למקצוע, סיפוק גיוון ועניין, גמישות העבודה, פרנסה ותנאים סוציאליים וניהול?

תוכן העניינים

1 מבוא

2 סקירת ספרות

שביעות רצון מהעבודה ומחויבות ארגונית

2.1 שביעות רצון מהעבודה ומחויבות ארגונית של אחיות

2.2 קונפליקטים במקום העבודה ותפקיד ההנהלה

3 הסקר ותוצאותיו

3.1 שיטת מחקר

3.2 הממצאים

4 לסיכום

מערכת הבריאות אותגרה בימי הקורונה ולאחריה.

השערות המחקר 

1. האם יש קשר בין הקשרים עם העמיתים ועם ההנהלה לבין שביעות רצון מן העבודה

2. האם יש קשר בין ההכשרה של האחות לבין שביעות רצון מן העבודה.

 ו בוחנת את הגורמים שמשפיעים על שביעות רצונן של אחיות ממקום עבודתן. הבנת הגורמים האלה היא קריטית למניעת העזיבה של אחיות והשארתן במקצוע. תוצאות הסקר מצביעות על כך שיחסים עם העמיתים והנהלה הם משתנה בעל השפעה רבה על נכונותן של אחיות להתמיד במקצוען.

 העיסוק בבדיקת היצע האחיות בעולם המערבי גבר בשנים האחרונות בשל מחסור חמור באחיות וחוסר איזון בין הביקוש לכוח אדם זה לבין ההיצע. סקרים לבחינת היצע האחיות שבוצעו בעולם תרמו להבנה של מבנה כוח העבודה הסיעודי, לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע. כך בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת דוחות ובהם אומדן של אחיות מועסקות על פי אזורים גיאוגרפיים. כמו כן, בעולם נערכו מספר מטה מחקרים (ראה, לדוגמא, Coomber and Barriball,) מקיפים, שיכולים לסייע לתכנון בנוגע למאפייני העבודה, התפלגות התעסוקה לפי תחומים בסיעוד ולפי מגזרים במשק, שיעורי העזיבה וסיבותיה, ותוחלת החיים במקצוע בעבודה מלאה או חלקית. כל אלו מאפשרים בחינה של היצע כוח העבודה מול המקורות העתידיים לתוספת ועשויים לסייע בקבלת החלטות בנושאי מדיניות כוח אדם סיעודי.

  המחסור במספר המיטות והעומס במחלקות השונות בבתי החולים, שמקורם בבעיות תקציב, יוצרים מחסור במקצועות רפואה. המחסור בתקנים בבתי החולים מביא לבריחה של אחיות מהתמחויות מסוימות המאופיינות בעומס ובשכר נמוך בשלבים הראשונים של פעילות מקצועית. Gardulf et. al מדווחים שבשבדיה 54 אחוז מאחיות שוקלות לעזוב את המקצוע, על פי Collins et. al., נתונים באנגליה דומים – 45 אחוז. Cortese, Colombo and Ghislieri, מדווחים שבאיטליה חסרות כ-40,000 אחיות! מכאן שיש צורך בטיפול כוללני במשאבי המערכת, לרבות שיפור תנאי העבודה של כל עובדי מגזר הבריאות, בתוכם גם אחיות. פתרון נוסף הוא העלאת גיל הפרישה או שיפור בתנאי העבודה על מנת לצמצם את שיעור הפורשים מן המקצוע.

מחקרים בתחום מהווים בסיס לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע, לבחינת היקף העזיבה המוקדמת של המקצוע, הסיבות לכך, ומאפייני העבודה הקשורים לעזיבה זו, הגורמת למחסור באחיות בכל המדינות המפותחות. מחקרים אלה נחוצים להבנת הדרכים לשימור כוח העבודה ולמניעת עזיבת המקצוע ולקבלת החלטות בנושאי מדיניות כוח אדם במקצועות הרפואה.

 המשך העבודה הוא כדלהלן: פרק 2 סוקר ספרות שבוחנת את הקשר בין שביעות רצון ממקום העבודה לבין נטיית האחיות לעזוב. פרק 3 מביא את נתוני הסקר שערכנו באחד מבתי החולים באזור ואשר מטרתו הייתה לבחון את הקשר בין שביעות רצון מן העבודה בקרב האחיות לבין היבטים שונים של הסביבה הארגונית והמקצועית. פרק 4 מסכם ודן במספר מסקנות אופרטיביות שמתקבלות ממחקרנו.

מצגת מקצוע האחות, שחיקת אחיות, מחסור בכח אדם

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ליזרוביץ, מ. ושניר, ר. וורקהוליזם כתרבות ארגונית ביחידות . פסיכולוגיה , 3, 164-107.

 Chung-Yan, G. A., and Moeller, C.. The psychosocial costs of conflict management styles. International Journal of Conflict Management, 21, 382 – 399.

Collins, K., Jones, M. L., MCDonnell, A., Read, S., Jones, R., and Cameron, A.. Do new roles contribute to job satisfaction and retention of staff in nursing and professions allied to medicine? Journal of Nursing Management, 8, 3–12.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת