עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שביעות רצון מעבודה ונטייה לעזוב, מחקר כמותני בקרב אחים ואחיות פסיכיאטרים (עבודה אקדמית מס. 10430)

‏390.00 ₪

 26 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10430
סמינריון שביעות רצון מעבודה ונטייה לעזוב, מחקר כמותני בקרב אחים ואחיות פסיכיאטרים

תוכן עניינים

תקציר. 2

רקע. 4

שביעות רצון מעבודה בקרב אחיות פסיכיאטריות. 6

הנטייה לעזוב את מקום העבודה. 8

מטרות המחקר הנוכחי: 9

השיטה. 10

נבדקים. 10

הליך. 11

ממצאים. 12

קשרים בין המשתנים. 12

השוואת ממצאים בין שתי קבוצות המדגם. 13

ניתוחי רגרסיה. 14

רשימה ביבליוגרפית. 18

טבלה : קורלציות בין משתנים סוציאו-דמוגראפים לבין הנטייה לעזוב, מבחן Pierson. 25

 

 

רקע: שביעות רצון מעבודה הינה גורם משמעותי בניהול כוח אדם בסיעוד המשפיע על הנטייה להישאר או לעזוב את מקום העבודה. לאור המחסור באחיות בישראל תפקידו של משתנה זה מקבל משנה תוקף.  

מטרות המחקר: לבחון (א) את הקשר בין המאפיינים הסוציו-דמוגרפים ומאפייני העבודה לבין שביעות רצון מעבודה והנטייה לעזוב את  מקצוע הסיעוד בכלל והסיעוד בפסיכיאטריה בפרט,

(ב) הבדלים בשביעות רצון מעבודה ונטייה לעזוב בקרב אחיות העובדות במחלקות פסיכיאטריות סגורות לעומת אלו העובדות במחלקות פתוחות.

שיטה: במחקר השתתפו 52 אחים/ות ממרכז לבריאות הנפש גהה, שהם כ-70% מכלל האחים/ות במוסד (מדגם נוחות). מבין המשתתפים, 92.3% (48) היו אחיות מוסמכות, 57.7% (30) עם תואר אקדמי BA או MA, 48% (25) היו גברים בגילאי 65-25 שנים (SD=10.91,M=45).  הנתונים נאספו באמצעות שאלון מובנה שכלל: פרטים סוציו-דמוגראפיים ומקצועיים, שאלון להערכת שביעות רצון מעבודה ונטייה לעזוב את השדה הקליני הנוכחי ואת המקצוע.

תוצאות: נמצאו קשרים מובהקים בין גיל וותק בעבודה לבין הנטייה לעזוב את העבודה. נמצאה קורלציה שלילית מובהקת בין שביעות רצון מעבודה לבין הנטייה לעזוב את העבודה בתחום הפסיכיאטרי (r=-.38, p<.001)  ובסיעוד בכלל (r=-.33, p<.05). בחלוקה לפי היקף משרה נמצא, כי אחיות שעובדות במשרה מלאה הפגינו שביעות רצון גבוהה יותר (t=2.05, p<.05), לעומת האחיות במשרה חלקית, אשר מצדן הפגינו גם נטייה גבוהה יותר לעזוב את העשייה בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי (t=3.37, p<.01) ואת הסיעוד בכלל (t=2.10, p<.05). האחיות במחלקות הסגורות הפגינו נטייה גבוהה יותר לעזוב את העשייה בתחום הפסיכיאטרי (t=3.05; p<.005). לא היו הבדלים בנטייה לעזוב את מקצוע הסיעוד בין שתי הקבוצות.

דיון וסיכום: ממצאי המחקר הנוכחי מדגישים את בחשיבותה של שביעות רצון מעבודה כמשפיעה על הנטייה לעזוב את הסיעוד פסיכיאטרי ואת מקצוע הסיעוד בכלל. במטרה לשמר אחיות בתחום הסיעוד הפסיכיאטריה על הנהלות בתי חולים פסיכיאטריים לפעול לשיפור שביעות רצון מעבודה בקרב אחיות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פרידמן, א.  השפעת ותק וגיל על שביעות רצון גלובלית בעבודה: מטה –אנליזה. (עבודת מאסטר). אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. 

קגן, א., גיא, ד. שחיקה ושביעות רצון מעבודה בסיעוד בריאות הנפש: בית חולים לעומת קהילה. מגזין "א-ב" אלף בית - אחיות בריאות הציבור, 5, 42-46.

Adams, A., & Bond, S. Hospital nurses' job satisfaction, individual and organizational characteristics. Journal of Advanced Nursing, 32(3), 536–543.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה