עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בחירת מקצוע ומגדר, הקשר בין המין לבחירת מקצוע לחיים, קבלת החלטות גברים נשים (עבודה אקדמית מס. 10446)

‏290.00 ₪

41 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10446

עבודה אקדמית בחירת מקצוע ומגדר, הקשר בין המין לבחירת מקצוע לחיים, קבלת החלטות גברים נשים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי בחירת מקצוע ומגדר?

תוכן עניינים   

מבוא לחלק התיאורטי                                                           

הבדלים בין המינים                                                           

בחירת מקצוע:

תיאוריות בבחירת מקצוע                                                  

קשיים בקבלת החלטות                                                   

רמת השגיות ושאיפות                                                    

הקשר בין מין לבחירת מקצוע                                      

סיכום החלק התיאורטי                                                      

מבוא לחלק המחקרי                                                          

ממצאים ומסקנות                                                         

דיון ומסקנות                                                                

סיכום                                                                             

ביבליוגרפיה                                                                    

אנשים נוהגים בדרך כלל לקבל את החלטות הקריירה הראשונות שלהם בתקופת ההתבגרות. להחלטות אלה עשויות להיות השלכות ארוכות-טווח על העתיד המקצועי של הפרט, רווחתו הרגשית והפיזית ומעמדו החברתי. הצעד הראשון בהחלטות הקריירה נעשות כבר בתקופה בית-הספר כאשר תלמידים נדרשים לקבל החלטות בנוגע לבחירת בית-ספר תיכון ומגמות לימודים. החלטות אלה משפיעות על האופציות הלימודיות והמקצועיות של התלמידים בעתיד. רבים נתקלים בקשיים לפני הכניסה לתהליך קבלת ההחלטה או במהלכו. קשיים אלה עלולים להוביל לעיכוב של קבלת ההחלטה, לניסיונות של המתבגרים להעברת האחריות לקבלת ההחלטה למישהו אחר, או אפילו למנוע את קבלת ההחלטה. ישנם סטריאוטיפים רבים הנוגעים לתכונות אישיות ולמאפייני התנהגות של נשים. תהליכי חיברות מכוונים נשים להיות חברתיות, רגישות, עדינות, בעלות אינטראקציה חברתית ואסתטיקה, בעוד הגברים מתחנכים להישגיות, תחרותיות, התקדמות, אוטונומיה, יוקרה, שכר גבוה, הצלחה וקריירה.

עבודה זו תעסוק בקשר בין מין לבין השיקולים בבחירת המקצוע.                                        בעבודה, ישנה התייחסות להתבגרותו של האדם והתהליכים וההשפעות שהפרט חווה במשך תקופת ההתבגרות המשפיעות על קבלת ההחלטה בבחירת המקצוע.

המשתנה התלוי בעבודה הוא השיקולים בבחירת המקצוע.

המשתנה הבלתי תלוי הינו מין.

שאלת הקשר בין שני המשתנים, תחקר באמצעות שאלון שיימסר לנערים ונערות, ובו יאספו נתונים על השיקולים שלהם בבחירת המקצוע.

ארכיטיפ הוא אבטיפוס. אדם, אובייקט או מצב שבו האנושות, על תרבויותיה השונות, חוותה תדיר והוא נשמר כמשקע בזיכרון האנושי. הפרט החווה את חייו הפרטיים חשוף תמיד הן להתרחשויות ההווה שהוא שותף להן, והן לאותם דימויים קדומים מעברה של משפחת האדם.

 

שאלת המחקר בעבודתי היא האם קיים קשר בין המין לבחירת המקצוע.   השערת המחקר היא שבנות יבחרו מקצועות שיאפשרו להם להיות פחות שעות מחוץ לבית .

בחלק התיאורטי הצגתי את שני המשתנים, מין- מושג המציין את ההבדל הביולוגי בין זכר לנקבה, ואת המשתנה בחירת מקצוע . ולאחר מכן הצגתי את הקשר בן המשתנים. בחלק התיאורטי הוצג חקר המתייחס לגיל ההתבגרות ולגורמים המשפיעים על בני נוער בחירת מקצוע. אחד הגורמים המשפיעים הוא קבוצת השווים בשל מאפייני הגיל, גם ההורים והמשפחה אשר מהווים גורם מכריע בבחירת מקצוע . דבר היכול להשפיע גם על עמדה כלפי בחירת מקצוע .

שיטת מחקרי נעשתה באמצעות שאלון המכיל 16 היגדים. במחקר השתתפו 40 נבדקים , 20 בנים , 20 בנות. השאלון חולק בבית הספר במהלך שעות הלימודים.

התוצאה הכללית, השערת המחקר שלי הופרכה, הבנות בחרו מקצועות מבלי לתת חשיבות רבה למשפחה. ניתן להסביר תופעה זאת מכמה סיבות: המדגם לא הייה מספיק מייצג ולכן הממצאים יצאו בכיוון ההפוך המוצג ברקע התיאורטי ובהשערת המחקר.

הצעתי למחקר המשך היא לבדוק את הקשר בין המין לבין עמדות לבחירת מקצוע.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גתי, איתמר,סקה ונועה-קשיים בקבלת החלטות קריירה בקרב מתבגרים ישראלים,ירושלים, האוניברסיטה העברית,בית ספר לחינוך,המכון לחקר הטיפוח בחינוך,עמודים 11-17

משוניס-סוציולוגיה, עמודים- 345-350

Anoch, Y.,& Shtern, P. Sex and gender. In Y. Anoch & P.Shtern (Ed.), Sociology (pp.346-358). The Open University of Israel


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת