עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דיני בנקאות,חובת נאמנות,עסקת אשראי,חשבון עובר ושב,פתיחת חשבון,חשבון לקטין,סודיות בנקאית,ערבות,משכון ומשכנתא,אוברדרא (עבודה אקדמית מס. 10450)

‏290.00 ₪

57 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10450
עבודה אקדמית דיני בנקאות,חובת נאמנות,עסקת אשראי,חשבון עובר ושב,פתיחת חשבון,חשבון לקטין,סודיות בנקאית,ערבות,משכון ומשכנתא,אוברדרא

תוכן

מבוא. 1

דיני בנקאות.. 1

המקורות המשפטיים בדיני הבנקאות.. 3

התוכן של המשפט הבנקאי העסקי 4

עסקת אשראי 1

מה מאפיין את העסקה הבנקאית ?. 1

העקרונות המשפטיים.. 2

חובות הבנק.. 2

חובת הנאמנות.. 2

פס"ד צבאח. 2

חובת הגילוי וחובת ההסבר. 3

פס"ד הרשקו (1975) 3

חובת הנאמנות בהקשרים שונים.. 4

חובות הנובעים מהחוקים הבנקאיים.. 5

סע' 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) 5

סע' 3 לחוק.. 5

סע' 4 לחוק.. 6

סע' 5 לחוק.. 6

סע' 6 לחוק.. 6

סע' 6א לחוק.. 6

סע' 7 לחוק.. 6

פס"ד בוני התיכון 7

סע' 10-11 לחוק.. 7

סע' 12 לחוק.. 7

סע' 16 לחוק.. 7

בג"צ 5048/07 ארבל נ' בנק ישראל. 7

בג"צ 2472/09 שמואלי ואח' נ' המפקח על הבנקים. 7

סע' 17א לחוק.. 7

סע' 18 לחוק.. 7

חשבון עובר ושב. 8

ע"א 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי 8

פתיחת חשבון 9

החובות העיקריות הנובעות מפתיחת חשבון עו"ש.. 9

חובת הרישום.. 9

חובת ההודעה. 10

פס"ד שטאובר. 11

פרשת לויצמן נ' ברוקס (1950) 11

חובת הבנק לקבל הוראות תשלום.. 12

איבוד כספים.. 12

ע"א 6916/04 בנק לאומי נ' היועמ"ש (18.2.10) 12

המודל של המרצה. 13

ע"א 550/66 שטאובר בע"מ נ' בנק מזרחי בע"מ.. 14

החוזה הבנקאי 15

גביית כספים ומסמכים.. 15

חשבון משותף. 16

ע"א 7960/00 באומל משה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ.. 16

ה"פ (מחוזי י-ם) 3086/85 טייטלבוים נ' בנק צפון אמריקה. 16

ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין 17

ת"א (י-ם) 29/81 תורן נ' הבנק הבינלאומי הראשון 18

פס"ד Brown. 19

חשבון לקטין 20

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.. 20

זהות הקטין 20

מתי מותר לומר שהבנק יכול לפתוח חשבון בנק ?. 20

פנקסי שיקים.. 20

אשראי 21

עיקולים וקיזוזים.. 21

עיקולים.. 22

ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ. 22

עיקול על אשראי 23

עיקולים בחשבון משותף. 24

פס"ד רביב. 24

עיקולים בחשבונות נאמנות.. 24

קיזוזים.. 24

מהי זכות הקיזוז ?. 25

הודעת הקיזוז. 26

האם הלקוח מעוניין בקיזוז ?. 26

זכות הקיזוז בכספים שהופקדו מטבע זר. 26

סודיות בנקאית. 27

Tournier v. National Provincial and Union Bank of England. 27

פס"ד צבאח. 28

הביסוס המשפטי של חובת הסודיות.. 28

מתי מתחילה חובת הסודיות.. 28

חובת הסודיות על מידע צד ג' 28

חובת הסודיות מול חובת הנאמנות.. 29

פס"ד צבאח. 29

ההשוואה בין הפסיקה והחקיקה. 29

חוקים המגלים סודיות.. 29

חוק ההוצל"פ. 29

חוק שיקים ללא כיסוי 30

פקודת הראיות.. 30

פקודת הפרוצדורה הפלילית.. 30

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) 30

פקודת מס הכנסה. 30

מס ערך מוסף. 30

עניין ציבורי 30

עניין כשר של הבנק.. 31

כשהלקוח מסכים לגילוי 31

חשבונות ממסופרים.. 31

אמנת שטרסבורג (1959) 31

סיכום.. 32

ערבות, משכון ומשכנתא. 32

עסקת אשראי 32

אוברדראפט – משיכת יתר. 32

ההסדר החוקי 33

שינוי מעסקת אשראי 33

הפחתה ממסגרת האשראי 33

מתן אשראי נוסף ללא רצון הלקוח. 34

ערבות.. 34

טענת "לא נעשה דבר". 35

הערבות.. 36

חוזה הערבות.. 36

סוגי ערבים.. 37

היקף הערבות.. 38

זכות שינוי בתנאי הערבות.. 39

חובת הגילוי 39

קיום החיוב ע"י הערב. 40

החזרה על החייב. 40

סע' 13 - ריבוי ערבים.. 41

שחרור ערב. 42

סע' 29 - ריבוי ערבים מוגנים.. 42

תחולה. 42

סע' 57 לפקודת השטרות - ערבות שטרית.. 42

זיוף חתימה בשטר. 44

משכון על נכסים נדים וני"ע. 44

המשכון הרשום והמשכון המופקד. 45

ביבליוגרפיה. 46

 

תחום הבנקאות הוא תחום חשוב מאד, שלא היה כל כך חשוב בשנות ה-70 ואף לא נלמד בפקולטות למשפטים.

הזמן הוכיח שהבנקאות הוא תחום רלוונטי ביותר בתחום המסחרי והתחום התפתח בצורה בלתי רגילה. ישנם עשרות פסקי דין עם הרבה תוכן דוקטרינאלי.

במקצוע זה יש אידיאולוגיות שונות. ניתן ללמוד את התחום מנקודת מבט של הפקיד, מנקודת מבט של עו"ד של הבנק או מנקודת מבט של עו"ד המייצג לקוח.

 

עיקר הלימוד הוא בכיתה. חשובה נוכחות ומשמעת.

 

דיני בנקאות זה הצד המשפטי של הבנקאות.

בדיני הבנקאות יש 2 תחומים:

1.         התחום הארגוני – הקמת המערכת הבנקאית והתפקוד הפנימי של המערכת והיחסים בין המערכת לבנק המרכזי ופיקוח הבנק המרכזי על מערכת כולה. מדובר בצד המנהלי של הבנקאות. בנק ישראל והמבנה שלו.

2.         התחום העסקי – יחסי בנק-לקוח. כאן לא מדובר במאקרו אלא במיקרו. היחסים הפרטיים בין הבנק ובין כל לקוח.

 

בנוסף לכך, צריך לדעת שבתחום דיני הבנקאות התפתח פרק הנוגע לסדר דין בנקאי. כלומר, יש חוק והוראות הנוגעות לתובענות יצוגיות נגד בנקים ונגד גופים אחרים. אלו הוראות מיוחדות של "סדר דין בנקאי".

וכן התפתח גם מיני-פרק מאד חשוב שהוא פלילי. דינים בנקאיים פליליים. "משפט בנקאי פלילי". כלומר, החקיקה הארגונית (ובעיקר חוק הבנקאות-רישוי) יש שם פרק מסויים של עבירות פליליות. זה מאד חריג שבתחום העסקי, החוק העיקרי שעוסק בפרק על חוזים עסקיים (חוק הבנקאות שירות ללקוח) כולל גם הוראות פליליות. זה חריג שכן בדיני חוזים יש חוק החוזים תרופות ושם נקבעים התרופות של פיצוי, אכיפה וכו'.[1]

בתחום הבנקאות יש מצב של סנקציות פליליות בתחום של דיני חוזים.

 

לסיכום, בדיני הבנקאות יש משפט ציבורי, פרטי, סדר דין מיוחד וגם משפט פלילי.

הנטיה היא להוסיף חוקים מעין פטרנליזם מסויים שכן הוכח שאם "הכל מותר" זה לא הולך ולא צריך להתפלא שהמחוקק מתערב וקובע סנקציות פליליות בתחום שבמהותו הוא תחום חוזי.

 

הכוונה בקורס היא לשים דגש על התחום העסקי ולא על התחום המינהלי.

 

התחום העסקי עוסק ביחסי בנק-לקוח. וכן שמדובר בבנק מסחריים (להלן:"בנק") שהוא הסוג החשוב ביותר במשק מבין סוגי התאגידים הבנקאיים.

תחום פעילותו של בנק ישראל הוגדר בסע' 10 וסע' 25 לחוק הבנקאות-רישוי.

 

הקשר שבין לקוח ובין בנק הוא קשר חוזי. לעתים מדובר בחוזים עצמאיים ולעתים בפעולות בתוך המסגרת החוזית.

החוזים הבנקאיים מיוחדים במספר דברים:

1.         בדרך כלל החוזה הוא חוזה אחיד וכפוף לחוק החוזים האחידים תשנ"ב-1982. הסיכון הגדול בחוזה שכזה הוא שהספק ישתמש לרעה בכוחו בשלב הכנת ההצעה החוזית ויכניס תנאים מקפחים ובזה עוסקים סע' 3 וסע' 4 לחוק החוזים האחידים.

            בשנים האחרונות בית המשפט העליון התערב לפחות פעמיים בחוזים כאלו.

א.         כאשר בית המשפט לחוזים אחידים מצא יותר מ-20 תנאים מקפחים בחוזה פתיחת חשבון של בנק לאומי. בית המשפט העליון קיבל את רוב ההחלטות של בית המשפט לחוזים אחידים.

ב.         בית המשפט לחוזים אחידים מצא תנאים מקפחים בעניין מתן משכנתאות והלוואות, הדבר נמצא עדיין בערעור בבית המשפט העליון.

2.         חוזה מאד מורכב מבחינה משפטית. כל אחד פותח חשבון עו"ש, מקבל הלוואה וכו'. החוזה עצמו הוא מורכב, ארוך ומסובך. למצב כזה יש השלכות משפטיות לעניין חובת הנאמנות של הבנקים לגלות ולהסביר.

3.         החוזים נשארים בתוקף לתקופות ארוכות. לפעמים 20 שנה ואף יותר. במצב זה, יש סיכונים שינבעו כתוצאה משינויים בחקיקה, שינויים בתוכן החוזה.

4.         אין חוקים מיוחדים העוסקים בחוזים הבנקאיים. יש סוגים שונים של חוזים בנקאיים, אולם אין חוק העוסק בכלל החוזים הבנקאיים. לכן צריך לדעת שיש הרבה חוקים הנוגעים לעסקאות השונות.

5.         למרות שהחוזה הבנקאי הוא חוזה אחיד, בחוזה הבנקאי יש משהו מיוחד שכן לעתים יש משהו אישי בקשר בין הבנק ללקוח למרות היות החוזה חוזה אחיד. ויש מעין מערכת יחסים אישית. החוזה הוא intuitus persone.

החוזה למרות היותו חוזה אחיד לוקח בחשבון את אישיותו של הלקוח. בפס"ד סבאח השופט שמגר קבע שיש חובת נאמנות בין בנק ללקוח וכן שאם הבנק עומד מול אדם שלא מבין, רמת הנאמנות הנדרשת מהבנק תהיה יותר גבוהה. כלומר, היחס האישי משפיע למרות שמדובר בחוזה אחיד.

חוק היעוץ קובע שעל הבנק להתייחס גם להיבטים אישיים של הלקוח.

6.         החוזים הבנקאיים הם חוזים מסוכנים, לעתים קרובות, שכן הם יכולים לסכן את הבנק, לסכן את הלקוח, יכולים לסכן צדדים שלישיים.

 

כאשר מנסים לסווג אלו חוקים מתייחסים לחוזים השונים, מגיעים למסקנה שכל חוזה הוא מאד מיוחד במינו. לדוגמא- חוזה בכספת, מאד דומה לחוק השומרים אבל לא בדיוק.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ריקרדו בן אוליאל דיני בנקאות – חלק כללי (הוצאת בורסי, המכון למחקרי חקיקה ומשפט ע"ש סאקר ).

אורן חייקין "סובייקטיביות חובת הדיווח של נותני שירותי מטבע" משפט ועסקים (2015).

England of Laws Halsbury's 170, 146. pp, 24. vol,. ed 3rd. 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת