עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דימוי תעסוקת נשים בעיתון "לאישה" בעבר לעומת ימינו, מגדר יצוג האישה העובדת בתקשורת הכתובה,עיתון נשים, שנות השישים (עבודה אקדמית מס. 10647)

‏290.00 ₪

 60 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10647

עבודה אקדמית דימוי תעסוקת נשים בעיתון "לאישה" בעבר לעומת ימינו, מגדר יצוג האישה העובדת בתקשורת הכתובה,עיתון נשים, שנות השישים

עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללה האקדמית עמק יזרעאל

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

תוכן עניינים

 

מבוא.........................................................................................עמ' 1

רקע תיאורטי..............................................................................עמ' 2-10 

מתודולוגיה.................................................................................עמ' 11-14

ממצאים.....................................................................................עמ' 15-21

דיון ומסקנות..............................................................................עמ' 22-23

בביליוגרפיה................................................................................עמ' 24-26

ניספחים....................................................................................עמ' 27-57

 

בעשורים האחרונים חלו שינויים רבים בדימוי תעסוקת הנשים בעיתון "לאשה". דמות האישה שהוצגה בשנת -1960 בעיתון "לאשה" הייתה דמות מסורתית שהתאפיינה כמי שאחראית על הספירה הביתית . מרבית הנשים שהוצגו כעובדות מחוץ לביתן עסקו במקצועות "נשיים מסורתיים" שהתאפיינו במשכורות וסטטוס נמוכים (ליידן). בימינו עלה הדימוי במעמדה של האישה. אחוז הנשים אשר הוצגו כעובדות מחוץ לביתן היה גבוהה יותר, והן עסקו במגוון רחב של מקצועות בעלי סטטוס וביטחון גבוהים.

 

בבחינה האם עיתון "לאישה" משקף דמות ריאליסטית של תעסוקת האישה העובדת התואמת להמציאות החברתית עלה, כי בשנת- 1960 הוצגה בעיתון "לאישה" דמות מסורתית של אישה, אך פחות מכפי שהייתה קיימת במציאות החברתית באותה תקופה.

מרבית הנשים שהוצגו בעיתון כעובדות מחוץ לביתן היה גבוהה פי שלוש מהמציאות החברתית. ריכוז הנשים באותה תקופה היה במקצועות "נשיים מסורתיים", בעוד עיתון "לאשה" הציג את מרבית הנשים כאוחזות במקצועות "בעלי סרגציה מינית" המאופיינים בסטטוס בינוני נמוך. הצגת נשים בעיתון "לאשה" בעלות משפחה העובדות מחוץ לביתן היה גבוהה יותר מאשר במציאות החברתית.

ממצאינו עלה כי בשנות השישים עיתון "לאשה" הציג תמונה אופטימית יותר של המציאות החברתית מכפי שהייתה,  ולא פעל 'להכחדה סמבולית כמותנית' של נשים.

 

בימינו עיתון "לאשה" הציג את דימויי תעסוקת הנשים כתואמת יותר למציאות החברתית מ-1960, אך גם כאן ניתן לראות תיאור אופטימי של תעסוקת הנשים.

 אחוז הנשים שהוצגו כעובדות מחוץ לביתן תאם לאחוז הנשים שיצאו לעבוד במציאות החברתית. מרבית הנשים שיצאו לעבוד הוצגו כמתרכזות במקצועות "בעלי סרגציה מינית" ו"גבריים", כאשר במציאות החברתית מרבית מהנשים עוסקות במקצועות "נשיים מסורתיים" בעלי סטטוס נמוך בינוני. בימינו עיתון לאישה מציג נשים בעלי משפחה העובדות מחוץ לביתן כפי שמוצג במציאות החברתית.

 

מגבלות המחקר, היו בעיקר בהגדרת דמותן של נשים האם הן נחשבת לעובדות או לא.

נשים אלמנות אשר עובדות מהוות חולשה במחקינו כיוון, שאין אנו יודעות אם/במה היו עוסקות אילו היה להן בן זוג. מגבלה נוספת הייתה בהגדרת שתי דמויות בשנת  2015. האחת דמות מבוגרת שכל חייה הייתה פוליטיקאית, אשר שילבה בין עבודה לקריירה, וכעת היא מוצגת בעיתון כדמות קרייריסטית לשעבר. דמות שניה היא אישה אשר כל חיה שילבה בין קריירה ועבודה, אך כעת היא מובטלת בגלל חשיפת פרשית שוחד. לחילופין הוצגה אישה אשר הקדישה את כל חייה לגידול הילדים, דבר שהתבטא בביטול עצמי, ורק שילדיה גדלו היא בחרה לעסוק בתחום אותו זנחה עם נישואיה. האם להתייחס לנתון העכשווי או לכלל חייהן (במחקרנו בחרנו להתייחס למכלול ולא למצב העכשווי).

כוון שכל גליון של עיתון "לאשה" נבחר באופן רנדומאלי, בימינו נבחר גיליון שיצא  כ"מהדורה מיוחדת לחג"  הרווי בכתבות,  זאת לעומת שנת -1960 בה לא הייתה קיימת מהדורת חג.

תרומת עבודה זו היא בהפניית תשומת הלב לכוחם של טקסטים המייצרים דימויים על מיקומה של האישה בחברה השראלית, תפקידה הכלכלי, החברתי והמשפחתי. מחקר זה פותח פתח למחקרים נוספים אשר יימשיכו לבחון האם עיתון לאישה מציג את דמות האישה כמו שהיא במציאות החברתית או ממשיך להציג תמונה השונה מהמציאות. אפשרות נוספת למחקר היא לערוך ראיונות עם נשים אודות השפעת עיתון "לאישה" על 'דימויין התעסוקתי. 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אלמוג, ע. שינויים בדמות האשה הישראלית: חלוצה, צברית, עקרת בית, יאפית. 55-20.

ארז, ב.  זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות. (רבין, י ושני, י (עורכים)). תל אביב: רמות. 

ברקוביץ', נ. אזרחות ואימהות: מעמדן של הנשים בישראל. בתוך: ו' פלד וע' אופיר (עורכים), ישראל: מחברה מגוייסת לחברה אזרחית  (243-207). תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 

 

Izraeli, D.N. & Talmud I. Getting aboard: Mode of recruitment and gender composition. International Review of Women and Leadership,3, 26-45 

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת