עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קרקעות מזוהמות - טיפול והשפעות על מחירי הנדל"ן, מקרה בוחן מתחם תע"ש השרון (עבודה אקדמית מס. 10724)

‏290.00 ₪

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10724
עבודה אקדמית קרקעות מזוהמות - טיפול והשפעות על מחירי הנדל"ן, מקרה בוחן מתחם תע"ש השרון

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי קרקעות מזוהמות - טיפול והשפעות על מחירי הנדל"ן ?

תוכן עניינים

1. תקציר

 

2. רקע 

3. מטרות ושאלות המחקר  

4. הנחות והשערות המחקר 

5. שיטות המחקר 

6. תוצאות ראשוניות 

7. סקר ספרות 

8. רשימת מקורות


מתחם תע"ש רמת השרון הכולל כ-7,500 דונם אדומות מזוהמות הדורשות טיפול לשיקום הקרקע הן לבניה והן לשטחים פתוחים . לאור הצפיפות הגוברות של אוכלוסיית ישראל בכלל ובמרכז הארץ בפרט והתמעטות השטחים לבניה קיימת חשיבות רבה על שמירת הקרקע ,שיקומו והפיכת המתחם לקרקעות הניתנות לבניה אורבנית ,מסחרית ופיתוח תשתיות תחבורה .ביוני 2012 הופקדה תוכנית "עיר התע"ש" או בשמה הממותג "קדמת השרון" התוכנית מציגה תוכנית מתאר לשכונת מגורים המיועדת לאכלס 24,000 יחידות דיור .
מחקר זה בא לבחון באמצעות שיטת הערכה מותנת ( Contingent Valuation Method) את מידת הנכונות של התושבים הגרים בסמיכות למתחם לפרויקט זה . השערת המחקר המתבססת על היקף גדול של הסתייגות אשר הוגשו כנגד התוכנית ותכולתה במיוחד ע"י התושבים הגרים בסמוך והרשויות המקומיות
לפיכך הצפי הינו לערך נדל"ן עתידי נמוך מהמקובל באזור וכן להשפעה דומה על מחירי נדל"ן באזורים סמוכים
לצורך אישוש/דחית השערת המחקר יוכן שאלון ויופץ בקרב אוכלוסיית המדגם ,ביצוע עיבוד נתונים ופרסום תוצאות המחקר .

הספרות המחקרית בנושא קרקעות מזוהמות והשפעותיהן השונות רבה ומגוונת.

מחקרים רבים עוסקים בניתוח עלות-תועלת( CBA - Cost Benefit Analysis) לשיקום קרקעות מסוימות, תוך אומדן ערך פרויקט הנדל"ן הצפוי אשר יוקם ע"ג קרקעות אלה אל מול עלויות השיקום והטיהור הגבוהות.

לדוגמא מחקרו של ד"ר דורון לביא "מבחן עלות-תועלת למשק מפינוי מפעל תע"ש מגן"

 

מחקר נוסף של יפעת ברון " שיקום ופיתוח שטחים הסובלים מזיהום קרקע לטובת שימושי קרקע פתוחים או מבונים? יישום גישת ניתוח עלות תועלת"

מחקר הבוחן את הכדאיות הבחירה לשימוש בקרקעות המשוקמות לשטחים פתוחים או למבני מגורים.

 

מחקרים רבים נוספים התמקדו בהיבט החקיקתי של שיקום קרקעות , איכות ביצוע, אכיפה, וכן השוואה לקיים במדינות מפותחות לדוגמא מחקרו של, אור קרסין " שיקום קרקעות מזוהמות בישראל" מחקרו זה של אור קרסין שימש כחומר לימוד הפן המשפטי הכרוך בנושא זיהום הקרקעות בישראל אך אין מחקר זה עוסק בכך.

 

במסגרת מחקר זה, נבחן את ההשפעה על ערכי הנדל"ן הצפויים, בפרויקט הקמת שכונות מגורים במתחם תע"ש השרון (ע"פ תוכנית המתאר הקיימת) וכן את ההשפעות על אזורי מגורים סמוכים.

 

השיטה בה נעשה שימוש במחקר זה היא : שיטת המחירים ההדונים (Hedonic Pricing Method)

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ברון יפעת " שיקום ופיתוח שטחים הסובלים מזיהום קרקע לטובת שימושי קרקע פתוחים או מבנים? יישום גישת ניתוח עלות תועלת" 

לביא דורון  "מבחן עלות-תועלת למשק מפינוי מפעל תע"ש מגן


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת