עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפרעות קשב וריכוז,מגזר חרדי/חילוני/ערבי,ב"יס יסודי,איכותני,שילוב בכיתה נורמטיבית,ראיונות עומק ממלכתי/חרדי/ערבי (עבודה אקדמית מס. 10773)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10773
עבודה אקדמית הפרעות קשב וריכוז,מגזר חרדי/חילוני/ערבי,ב"יס יסודי,איכותני,שילוב בכיתה נורמטיבית,ראיונות עומק ממלכתי/חרדי/ערבי

 

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

מערכת החינוך היסודי במגזר החרדי 5

בית ספר יסודי ממלכתי/חרדי ובמגזרים השונים. 7

זרמים בחינוך היסודי 7

מוכנות לבית הספר היסודי 7

לימודי הליבה בחינוך החרדי 7

הפרעות קשב וריכוז. 11

ADHD.. 12

אבחנת הפרעת הקשב מורכבת מ-3 קטגוריות. 12

מאפיינים קוגניטיביים בקרב ילדים עם קשיי למידה. 13

מאפיינים חברתיים בקרב ילדים בעלי הפרעות קשב. 13

קשיים רגשיים וחברתיים - והקשר להצלחה לימודית. 14

שיטה - מתודולוגיה. 15

גישות למחקר האיכותני 15

שיטת המחקר הספיציפי ואוכלסית היעד:. 16

הגישה המחקרית. 16

אוכלוסיית המחקר. 16

כלי המחקר. 17

ניתוח הנתונים.. 17

ממצאים.. 18

דיון ומסקנות. 27

מגבלות המחקר. 30

תרומת המחקר. 30

סיכום.. 31

ביבליוגרפיה. 33

נספחים.. 39

משפחה חרדית משפחה מרואיינת 1- אם המשפחה: ש'   39

ראיון משפחה חילונית – חינוך ממלכתי, ראיון מס' 2 נ'    59

מגזר ערבי :משפחה מרואיינת מס' 3    67

 

הפרעת קשב וריכוז (AD/HD) היא הפרעה נוירו־ביולוגית התפתחותית כרונית המופיעה בקרב כ-5% עד 8% מהילדים, ומתבטאת ביכולות בלתי תקינות להתרכז ולהתמיד לאורך זמן בפעילות שאינה מעניינת או מתגמלת, ומאופיינת גם בקשיים לשלוט בדחפים. ילדים אלה נוטים לאימפולסיביות ולפעילות יתר הרבה מעבר להתנהגות האופיינית של בני גילם או לחילופין מתמקדים התמקדות יתר בתחומים מצומצמים המעניינים אותם, ללא יכולת להעביר את תשומת הלב למוקדי עניין אחרים סביבם.

למרבית הילדים קושי בדרגות חומרה שונות, בעיקר הם מתקשים להוציא אל הפועל את יכולותיהם בתחום הלימודי, התפקודי-התנהגותי והבין־אישי. מכאן מתפתחים פערים רבים בקרב הילדים הלוקים בהפרעה זו. מצד אחד הם בעלי יכולת וההתפתחות הכללית היא כפי גילם ושכלם, מצד שני הם מראים קושי ואיחור באותם קווי ההתפתחות הנוגעים לתסמונת. פערים אלה הם גורם מרכזי למצוקה בקרב הילדים, הוריהם ומחנכיהם.

הפרעת הקשב מתמשכת לאורך החיים והילדים הסובלים ממנה מראים מגוון תסמינים ספציפיים, היוצרים אמנם פרופיל ייחודי לכל פרט, אך לכולם תמונה עקרונית משותפת – פגיעה במערכות נוירולוגיות מרכזיות.

 

בית ספר יסודי במדינת ישראל הוא המוסד החינוכי השני, לאחר גן חובה, בו לומדים ילדים במסגרת חוק לימוד חובה.

בשנים הראשונות למדינה היה בית הספר היסודי בן שמונה כיתות – מכיתה א' עד כיתה ח' (וכונה "בית ספר עממי"), ואחריו בא בית הספר התיכון הארבע-שנתי, מכיתה ט' ועד י"ב. כיום, במרבית מוסדות מערכת החינוך, בית הספר היסודי הוא שש-שנתי (כיתות א'-ו'), ולאחריו חטיבת ביניים תלת-שנתית (ז' עד ט'), ולבסוף בית ספר תיכון תלת-שנתי (י' עד י"ב).

בכמה בתי ספר בארץ מאורגן החינוך ההתחלתי במסגרת של חטיבה צעירה, הכוללת גן חובה, כיתה א' וכיתה ב'.

בשנת הלימודים תשע"ג רשומים בחינוך היסודי בארץ 942,057 תלמידים – שינוי של 2.09 אחוזים משנת תשע"ב.

 

זרמים בחינוך היסודי 

לפני קום המדינה היו במערכת החינוך שלושה זרמים, מפלגתיים באופיים: הזרם "הכללי", זרם "המזרחי" (הדתי) ו"זרם העובדים" של מפלגת העבודה. לאחר קום המדינה המשיכו זרמים אלה להתקיים, ונוסף להם הזרם של אגודת-ישראל. עם חקיקת חוק החינוך הממלכתי, אוחדו שני הזרמים החילוניים, "הכללי" ו"זרם העובדים" לחינוך הממלכתי, ואילו הזרם הדתי נותר עצמאי ונקרא "חינוך ממלכתי דתי". בתי הספר של החרדים ושל אגודת ישראל נותרו מחוץ למסגרת הממלכתית.

  

שיטת המחקר הספיציפי ואוכלסית היעד:

מחקר איכותני נירטיבי,ראיונות,סיפורי חיים של מרואינים .המרואינים הם שלוש משפחות לילדים ליקויי למידה :

1.משפחה מהמגזר החרדי  

2.משפחה מהמגזר החילוני  

3.משפחה מהמגזר הערבי  

 

 הראיונות היו עם אם המשפחה , בסלון המשפחה בשעות הערב באוירה נינוחה (ראו נספחים). 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

טלמור, ר. עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר, ג. אבישר (עורכים). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. (עמ' 157-195). חיפה: אחווה.

רייטר, ש.  "נרמול" השילוב או: השילוב כאורח חיים. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר, ג. אבישר (עורים). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. (עמ' 84-57). חיפה: אחווה.

  

 

Ainsworth, M.D.S, Blehar, M.C., Waters, E. and Wall, S,  Patterns of attachment: Assessed in the strange situation and at home. Hillsdale, NJ: Erlbaum.העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת