עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על חוק הלאום, חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, השיח הציבורי, טיעונים בעד ונגד. (עבודה אקדמית מס. 10845)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10845

עבודה על חוק הלאום, חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, השיח הציבורי, טיעונים בעד ונגד.

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי השלכות חקיקת חוק יסוד הלאום ?

תוכן עניינים

מבוא

רקע היסטורי

שאלת המחקר

כיצד התבטא הרקע החקיקתי לחוק יסוד הלאום והפולמוס סביב הצעת החוק?

משפט חוקתי של ישראל

האם ניתן לפגוע בחוק-יסוד לא-משוריין (להבדיל משינויו) באמצעות חוק רגיל של הכנסת?

מה מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות?

גיבוש הצעת חוק הלאום

בכנסת ה-18

בכנסת ה-19

בכנסת ה-20

נוסח הצעות החוק

הצעת החוק של חברי הכנסת שקד, לוין ואילטוב

הצעת החוק המקורית של דיכטר הצעת החוק הממשלתית

הפולמוס סביב הצעת החוק

נימוקים בעד החוק

נימוקים נגד החוק

תמצית החוק

יוזמה של חוק עוקף בג"צ 2018, פסקת ההתגברות

בכנסת

בממשלת ישראל השלושים ושלוש

בממשלת ישראל השלושים וארבע

פולמוס ציבורי 

טיעונים בעד הפסקה

טיעונים נגד הפסקה

מיעוט הוראות החוק שנפסלו על ידי בית המשפט העליון בגין סתירת חוקי היסוד שנחקקו ב-1992 והשעיית הפסילה

המשך הפולמוס לאחר אישור חוק יסוד הלאום

סיכום

ביבליוגרפיה

חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי[1] הוא חוק יסוד הקובע כי מדינת ישראל היא מדינת הלאום שלהעם היהודי ומטרתה מימוש זכותו הטבעית של העם היהודי להגדרה עצמית. החוק מעגן בחוק יסוד את מעמדם של סמל המדינה, המנונה ודגל ישראל, לוח השנה העברי, חגי ישראל והשפה העברית כשפת המדינה[2]. החוק אושר בכנסת ב19 ביולי 2018 ברוב של 62 ח"כים בעד מול 55 נגד ושני נמנעים.

התנועה הציונית חתרה מראשית ימיה להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. שאיפה זו זכתה להכרה בהצהרת בלפור שבה נאמר:

"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלשתינה ותעשה את מיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו, בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל", וכן במשפט העמים בכתב המנדט.

המטרה הוגשמה בשנת 1948, עם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. מגילת העצמאות פותחת בהצגת זיקת העם היהודי לארצו:

"בארץ־ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל־אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית", והיא מדגישה בהמשך: "בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל, היא מדינת ישראל."

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי

חגי ויניצקי ושאול שארף הצעת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מכון בגין למשפט וציונות, ‏מאי 2017

Bergman R. (2018).Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, Random House (2018)

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת