עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שחיקה בעבודה מול ותק, השפעת משך העסקת העובד על רמת שחיקתו, כמותני + איכותני. ראיונות, שאלונים שחיקת עובדים (עבודה אקדמית מס. 10896)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10896

עבודה אקדמית שחיקה בעבודה מול ותק, השפעת משך העסקת העובד על רמת שחיקתו, כמותני + איכותני. ראיונות, שאלונים שחיקת עובדים

שאלת המחקר

מה טיב הקשר בין משך תקופת העסקתו של עובד ובין רמת שחיקתו?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

השערות המחקר           

משתני המחקר  

משתנה בלתי תלוי: ותק 

משתנה בלתי תלוי:שחיקה בעבודה          

סקירת ספרות   

שחיקה 

גורמים, תוצאות ודרכי ההתמודדות עם תופעת השחיקה   

ותק      

הקשר בין ותק לשחיקה  

לחץ בעבודה     

אפיונים פסיכולוגיים של סביבת העבודה   

שחיקה של עובדי הצלה  

רקע על הארגון הנחקר:איחוד הצלה         

מהות הארגון ופעילותו   

חזון, מטרות ויעדים       

מחוזות איחוד הצלה      

סקירת ספרותית           

שחיקה 

שיטה - מתודולוגיה        

גישות למחקר האיכותני  

משתתפים        

כלי       

הליך    

איך הגעתי למשתתפים  

איך בוצע הראיון?          

דיון      

ניתוח לפי השערות המחקר        

עובד כמדריך מוקדנים במוקד המצוקה.    

ביקורת על המחקר        

הצעות למחקר המשך    

סיכום ומסקנות לאור השערת המחקר      

מסקנה:

ביבליוגרפיה      

נספחים

תבנית ראיון חצי מובנה ושאלון דמוגרפי   

ראיונות עם עובדי איחוד הצלה    

ראיון 1 עם עובד איחוד הצלה      

ראיון 2 עם עובד איחוד הצלה      

ראיון 3 עם עובד איחוד הצלה      

ראיון 4 עם עובד איחוד הצלה      

ראיון 5 עם צעיר מתנדב איחוד הצלה       

 

הבעיה הנחקרת בעבודה זו הינה שחיקה בעבודה כתוצאה מוותק העובד.

השערת המחקר

קיים קשר ישיר בין משך תקופת העסקתו של העובד לבין רמת שחיקתו בעבודה. ע"פ השערה זו, ככל שהוותק גבוה יותר נצפה לרמת שחיקה גבוהה יותר.

שיטת המחקר

בעבודה להלן ערכנו מחקר כמותני המנסה להבין את התופעה הנחקרת ואת השלכותיה על העובדים. לצורך המחקר השתמשנו בשאלון שחיקה. 

 

להערכתנו קיים קשר ישיר בין משך תקופת העסקתו של העובד לבין רמת שחיקתו בעבודה. ע"פ השערה זו ככל שהוותק גבוה יותר נצפה כי רמת שחיקתו של העובד תגדל.שיטת המחקר בה בחנו את ההשערה היא שאלון אשר הועבר בין 49 עובדים בתפקידים שונים ובעלי ותק שונה. בשאלון זה השתמשנו בסולם המדידה אשר פיתחה פרופ' איילה מלאך פיינס הנקרא  The Burnout Measure, Short Version""(מדד השחיקה הקצר). הממצא העיקרי אשר נמצא לאחר איסוף השאלונים וניתוח התוצאות הוא כי ישנו קשר ישיר וחזק בין הוותק של העובד לבין רמת שחיקתו במהלך עבודתו. לאור ממצאים אלה וניתוח התוצאות, המסקנות העיקריות העולות הן כי ככל שנדחה את הטיפול בבעיית השחיקה של העובד כך יגברו התופעות השליליות הנגרמות כתוצאה מהשחיקה אשר יגרמו לירידה בתפקודו של העובד וכן יפגעו בארגון ובסופו של דבר יגרמו לעזיבתו של העובד את מקום עבודתו, לכן יש צורך לזהות את ההשפעות השליליות של השחיקה על העובד ולטפל בבעיה זו על מנת למנוע את עזיבת העובד ופגיעה בתפוקת הארגון. השחיקה היא תופעה מורכבת הנחקרת רבות מאז שנות ה-70. החוקר הראשון שהחל במחקר אודות השחיקה הוא פרויידנברג (Freudenberger) שהגדיר את השחיקה כ"תחושה של תשישות פיזית, רגשית ומנטלית המורגשת כתוצאה ממצב כרוני מתמשך של לחצים בחיים ובעבודה." ובהמשך, בשנות השמונים והתשעים, נחקר ע"י מסלאך וג'קסון (Maslach & Jackson) שהגדירו את השחיקה כ"תסמונת של תשישות רגשית, המתרחשת לעיתים קרובות בקרב אנשי מקצוע העובדים בצורה זו או אחרת עם אנשים". גישה זו של מסלאך וג'קסון אומצה ע"י הספרות המדעית והיא מיושמת במידה הרבה ביותר.גם בישראל נחקר נושא זה ע"י פרידמן , פיינס וע"י חוקרים נוספים.השחיקה הינה נושא בוער הממשיך להעסיק את החוקרים גם היום והדרך למציאת פתרון למניעת השחיקה עוד ארוכה. תופעת השחיקה בעבודה היא תופעה מוכרת היטב: אדם בוחר מקצוע, משקיע שנים בתהליך ההכשרה ובהכנות נוספות, ומתחיל את עבודתו כשהוא מלא מרץ והתלהבות. אךהקשיים שהוא נתקל בהם, לחצי היום יום, המנגנונים הבירוקרטים המסורבלים עימם עליו להתמודד וחוסר ההכרה במאמציו, שוחקים בהדרגה את יחסו הראשוני לעבודתו וכך אט אט הוא מפסיק ליזום, מאבד עניין בעבודה והתלהבותו פגה. לשחיקה יש השפעות מרחיקות לכת על תפקודו של העובד.שחיקה גורמת למוסר עבודה ירוד, רמת ביצוע נמוכה, איחורים תמידיים, היעדרויות רבות, מתן שירות גרוע והתייחסות אדישה לזולת, מה שמשפיע באופן ישיר על רמת תפקודו של הארגון ופוגע בה. 

שאלון

בעבודתך, באיזו מידה הרגשת או חשבת בדרך מסוימת?

(בכל שורה, הקף בעיגול את התשובה המתאימה לדעתך)

1

כמעט אף פעם

2

לעיתים רחוקות

3

לפעמים

4

לעיתים די קרובות

5

לעיתים קרובות מאוד

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה חוסר שליטה בדברים הקשורים לעבודתך?

1

2

3

4

5

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שהדברים בעבודה מתפתחים בהתאם לרצונך?

1

2

3

4

5

באיזו מידה את/ה יכול/ה לשלוט בדברים המרגיזים אותך בעבודה?

1

2

3

4

5

באיזו מידה מטרידות אותך מחשבות על דברים שהיה עלייך להשלים בעבודה?

1

2

3

4

5

באיזו מידה את/ה מרגיש/ה שהקשיים מצטברים עד כדי כך שאת/ה לא יכול/ה להתגבר עליהם?

1

2

3

4

5

עדכמהאתהמזדההעםהחוויותהמתוארותלהלן? 

(בכלשורה, הקףבעיגולאתהתשובההמתאימהלדעתך)

1

לא קרה לי מעולם

2

קורה לעיתים רחוקות

3

קורה לפעמים

4

קורה לעיתים קרובות

5

קורה תמיד

אני "מזייף" מצב רוח טוב.

1

2

3

4

5

אני צריך "לשחק" כדי לטפל בלקוחות בדרך הנכונה.

1

2

3

4

5

אני עושה מאמץ כדי להרגיש באמת את הרגשות שאני אמור להראות.

1

2

3

4

5

אני מתנהג "כאילו" אני מרגיש את הרגשות שאני אמור להראות בעבודתי.

1

2

3

4

5

באיזו מידה אתה מסכים עם התחושות המתוארות להלן?

(בכל שורה, הקף בעיגול את התשובה המתאימה לדעתך) 

1

כלל לא מסכים

 

2

לא מסכים

3

די מסכים

4

מסכים

5

מסכים

מאוד

באופן כללי, אני שבע רצון מהעבודה שלי.

1

2

3

4

5

באופן כללי, אני אוהב את העבודה שלי.

1

2

3

4

5

באופן כללי, אני אוהב לעבוד בארגון.

1

2

3

4

5

זכותו של העובד להשתמש בחופשת מחלה לצורך היעדרות, גם אם הוא אינו חולה בפועל

1

2

3

4

5

עובד שמקפיד לא להיעדר מעבודה ראוי לתגמול מצד הארגון שבו הוא עובד

1

2

3

4

5

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Toch Hans Stress in policing, Washington DC : American Psychological Association Stress in policing

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת הישראלית. פרדס, (2017)

גולדברג מ', פינברג נ', דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת